Jogerős pert nyert az Index egy alkotmánybíró ellen

2015.06.26. 12:38

Az Index teljes pernyertességével zárult ma a Fővárosi Ítélőtáblán a Kiss László alkotmánybíró által indított kártérítési per. A felperes Kissnek az Index ügyvédi költsége mellett meg kell fizetnie a félmilliós perköltséget is.

Kiss négymillió forintot követelt, amiért beszámoltunk a Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) 2013-as döntéséről (a részletekről lejjebb olvashat). Kiss értelmezésében amikor az Index megírta – az ő és az állambiztonság kapcsolatáról cikkező – Ungváry Krisztián strasbourgi pernyertességét, azzal lényegében azt híreszteltük, hogy ő ügynök volt.

A jogerős ítélet szerint a jogi eljárások keretében felmerült adatokról az Index tényszerűen, és a vonatkozó legfelsőbb bírósági állásfoglalással összhangban számolt be.  

Az Index ügyvédje, Bodolai László szerint ez az első eset Magyarországon, hogy ügynökügy miatt indult sajtóperben a bíróság jogerősen a lapnak adott igazat. A tárgyalás végén Kiss bejelentette, hogy kezdeményezi a jogerős ítélet felülvizsgálatát a Kúriánál.

Az előtörténet:

 • Ungváry Krisztián történész egy korábbi, az Élet és Irodalomban megjelent cikkében arról írt, hogy a pártállam idején dr. Kiss László, jelenlegi alkotmánybíró a pécsi egyetemen az állambiztonságnak dolgozott. Kutatásai alapján azt állította, hogy a Kiss a 80-as évek elején a pécsi egyetem párttitkárhelyetteseként besúgó, a pártállami állambiztonság "hivatalos kapcsolata" volt a 80-as évek diákmozgalma, a Dialógus csoport felszámolásának ügyében.
 • Kiss több pert is indított a cikk miatt. A rágalmazás és becsületsértés miatti magánvádas büntetőpert jogerősen elveszítette, a kártérítési pert viszont megnyerte: Ungváryt és a lap kiadóját 3 millió forintos kártérítés megfizetésére kötelezték.
 • Ungváryék a 3 milliót − részben civil felajánlásokból − megfizették, de Strasbourgtól kértek jogorvoslatot. 
 • Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) végül úgy ítélte meg, hogy a Legfelsőbb Bíróság ítélete megsértette az Európai Emberi Jogi Egyezmény 10., a véleménynyilvánítás szabadságáról szóló cikkét: Ungvárynak történészként joga volt a kutatásokkal megalapozott szakmai véleménye közléséhez.
 • Az Index mind a perről, mind annak tárgyáról, mind az ítéletekről, mind a fellebbezésekről beszámolt. Ebben és ebben a cikkben. 
 • Kiss László pedig beperelte az Indexet a két cikk miatt, mondván azokkal megsértettük a jó hírnevét.

Erről szólt a per:

 • Kiss azért indított pert, mert szerinte cikkeink az EJEB ítéletét abban a hamis színben tüntették fel, mintha Strasbourgban kimondták volna, hogy Ungváry róla szóló kijelentései megalapozott szakmai kutatásokon alapulnak.
 • Ezért 4 millió forintos kártérítésre tartott igényt.
 • A Fővárosi Törvényszék novemberi, nem jogerős ítéletében elutasította Kiss keresetét. Indoklásában többek között azt írta, a sajtó dolga az, hogy a közérdekű kérdésekről információkat közöljön, véleményeket terjesszen. Az Index pedig épp ezt a feladatát látta el, amikor utalt a Kiss korábbi tevékenységére vonatkozó, Ungváry Krisztián által alkotott véleményre és a kettejük közti vitára.
 • Az Index nem foglalt állást Ungváry állításainak igazságtartalmáról: annyit írtunk csak, hogy az EJEB megállapította, hogy Ungváry Krisztiánnak történészként joga volt a kutatásokkal megalapozott szakmai véleménye közléséhez.
 • A Fővárosi Törvényszék szerint „ugyan az EJEB eljárása jogi értelemben nem jogorvoslati eljárás a korábbi Legfelsőbb Bíróság határozata ellen, azonban a szó köznapi értelmében lehet annak nevezni, mivel az EJEB eljárására irányuló kérelemben megjelölt jogsértés alapját a LB korábbi ítélete képezte".
 • Az ítélet ellen Kiss fellebbezett, a jogerős ítéletet ma hirdette ki a Fővárosi Ítélőtábla.

Kiss László a kártérítési per mellett rágalmazás miatt magánvádas büntetőeljárást is indított az Index újságírói ellen, ez az eljárás tudomásunk szerint még folyamatban van. Az alkotmánybíró az alábbi cikket kifogásolta:

*******

Ungváry pert nyert Strasbourgban

 01
Ungváry Krisztián
Fotó: Barakonyi Szabolcs

Ma kihirdetett ítéletében Ungváry Krisztián történésznek és az írását közlő Élet és Irodalom kiadójának adott igazat a strasbourgi  Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB). A testülethez Ungváry és az ÉS fordult, mivel 2010-ben a Legfelsőbb Bíróságon is elveszítették azt a kártérítési pert, amit Kiss László alkotmánybíró indított ellenük.

Cikkében Ungváry arról írt, hogy a pártállam idején Kiss a pécsi egyetemen az állambiztonságnak dolgozott. Kutatásai alapján azt állította, hogy a jelenlegi alkotmánybíró a 80-as évek elején a pécsi egyetem párttitkárhelyetteseként besúgó, a pártállami állambiztonság  "hivatalos kapcsolata" volt a 80-as évek diákmozgalma, a Dialógus csoport felszámolásának ügyében.

Kiss több pert is indított a cikk miatt. A rágalmazás és becsületsértés miatti magánvádas büntetőpert jogerősen elveszítette, ám a kártérítési pert megnyerte: Ungváry és a kiadót 3 millió forintos kártérítés megfizetésére kötelezték.

Ungváryék fizettek, de Strasbourgtól kértek jogorvoslatot.

Ungváry az LB ítéletét értékelve az Indexnek akkor úgy nyilatkozott, hogy egyre kevesebben fognak merni a jelenkortörténet rázósabb részeivel foglalkozni, mert nem tudják viselni ennek anyagi kockázatait, és ha nem hinne Strasbourgban és az igazában, fel kellene hagynia a szakmájával. Kissről pedig ezt mondta:

Őt nem kellett beszervezni, megzsarolni: ami rosszabb, ő önként, kényszer nélkül, a besúgóknál sokkal magasabb pozícióban döntött emberi sorsokról. Sem Kiss, sem a bíróság nem vitatta, hogy leszedetett dialógusos plakátot, vagy felszólalt egy dialógusos jelölt ellen, akit KISZ titkárnak akartak választani. Az volt a feladata hogy a hallgatói információs csatornákat ellenőrizze és pártvonalon hangulatjelentéseket írogasson.

Az EJEB úgy ítélte meg, hogy a Legfelsőbb Bíróság ítélete megsértette az Európai Emberi Jogi Egyezmény 10., a véleménynyilvánítás szabadságáról szóló cikkét: Ungvárynak történészként joga volt a kutatásokkal megalapozott szakmai véleménye közléséhez.

A bíróság a korábbi perköltségek és a kártérítési összegek és azok kamatai fejében járó vagyoni kár megtérítése mellett a felperesek nem vagyoni kárának megtérítésére kötelezte a magyar államot.

Ungváry az Indexnek megnyugtatónak nevezte a strasbourgi döntést, és mint mondta, kíváncsian várja, hogy Kiss László milyen etikai következtetéseket von le az ügyből.

Kiss László kedd este közleményt adott ki, egyben reagált is az ítéletre:

Az ügyből azt a következtetést vonom le, mint amit az Emberi Jogok Európai Bírósága: Ungváry Krisztián kifejezései "túlmentek a zsurnalizmus, a tudományos kutatás és közéleti vita határain". Az etikai következtetést Ungváry Krisztiánnak mint tudományos kutatónak kell levonnia, mert az ügynökvád Strasbourgban is jogerősen megbukott! • Tippek
 • Hírek