Alkotmányellenesnek tartják a jogvédők az egyetemek nyakára ültetett konzisztóriumokat

2015.07.07. 16:30 Módosítva: 2015.07.07. 16:31

Az Eötvös Károly Intézet (EKINT) közleménye szerint a konzisztóriumok, ezek a kis létszámú szervezetek a felsőoktatási intézmények autonómiáját sértik. A konzisztóriumokban döntő szerepe lenne a kormányzatnak, és ez a szervezet szerint megengedhetetlen, hiszen az Alaptörvény kimondja, hogy az egyetemet megilleti a kutatási és tanítási szabadság – ez pedig annak ellentmond.

A parlament által hétfőn elfogadott törvény szerint az öttagú konzisztórium három tagját az egyetem, a hallgatói önkormányzat és az egyetem gazdasági-társadalmi környezetének meghatározó szervezetei jelölik, de az oktatásért felelős miniszter jelöli ki és ő is hívhatja vissza. A konzisztórium negyedik tagja a szintén a kormányzat által kijelölt kancellár. 

Az EKINT szerint az egyetemi autonómiát sérti, hogy kívülről beleszóljanak olyan egyetemi ügyekbe, mint például a kutatási-fejlesztési innovációs stratégia, hiszen ez egyértelműen a kutatási, tudományos és oktatási autonómiának mondana ellent.

Az intézet továbbá arra hivatkozik, hogy az Alkotmánybíróság korábban kijelentette: az egyetemi autonómia alkotmányos védelmet élvez, mert ez a „tudomány függetlenségének garanciája”.

Az Alkotmánybíróság így fogalmazott korábban: 

[m]indannyiszor, amikor a történelem során az állam a tudomány szabadságát politikai, ideológiai, vallási vagy egyéb korlátozásnak vetette alá, az az egész társadalom fejlődésének béklyójává vált.