Évről évre több magyart vesznek fel a legjobb brit egyetemek

2016.02.11. 07:01
785 magyar hallgató tanult brit topegyetemen 2015-ben, a jelentkezők 17,3 százalékát vették fel a legjobb intézmények. Oxfordba és Cambridge-be regionális összevetésben a legmagasabb arányban a magyar diákok jutnak be – derül ki a Milestone Intézet felméréséből.

Évről évre nő a legjobb brit egyetemeken tanuló magyar hallgatók száma, halljuk folyton, a Milestone Intézet most utánajárt a konkrét számoknak. Azt vizsgálták, a régió (Ausztria, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szlovákia) fiataljai közül

  • pontosan hányan tanulnak top brit egyetemen, és
  • milyen eredményességgel jelentkeznek.

Az egyetemeket hat rangsor top 50 intézményének közös metszete alapján válogatták be a felmérésbe.

2015-ben 785 magyar hallgató tanult a brit topegyetemeken – a legtöbben a University College London (95) és az Aberdeen (75) hallgatói. Oxfordban és Cambridge-ben összesen 60 magyar tanul.

A régióban a diákok összlétszámát tekintve Románia (2137) és Lengyelország (1958) előzi meg Magyarországot.

kep1

A magyar jelentkezések száma – az összes vizsgált országhoz hasonlóan – évről évre növekszik. Míg 2012-ben 1595 jelentkezést nyújtottak be Magyarországról, addig 2014-ben már 2333-at. (2015-ről nem minden egyetem tudott pontos bontást adni, ezért a 2014-es az utolsó biztos szám.) A jelentkezések számának növekedésével nő a felvételt nyerők száma is, mivel a sikerráta is évről évre jobb.

2013-ban a magyar jelentkezők 14,4 százalékát vették fel, 2014-ben ez a szám már 16, 2015-ben 17,3 volt.

Az elmúlt évek sikerráta-átlagát összehasonlítva a régió országaiban mindenhol 13-17 százalék közötti értéket kaptak. Magyarország azzal tűnik ki a mezőnyből, hogy

Oxfordba és Cambridge-be a magyarok jutnak be a legjobb arányban.

Magyarországon kívül pedig egyedül Romániára igaz a vizsgált régió közül, hogy az oxbridge-i (oxfordi és cambridge-i) sikerráta magasabb, mint az összes topegyetemre vonatkozó.

kep2

A felmérés arra is kitér, hogy 2015-ben az Oxfordba és Cambridge-be felvett diákok 69 százaléka a Milestone Intézet diákja volt. (2013-ban 39, 2014-ben 43 százalék volt ez az arány.) „Ők azok, akik tíz, húsz év múlva vezetők, nemzetközileg is kiemelkedők lesznek saját területükön: a gazdaságban, a politikában, a művészetben, a tudományokban. Úgy gondoljuk, ezeket a diákokat támogatni kellene: erősíteni bennük a tudatot, hogy kulcsfontosságú szerep várhat rájuk abban, hogy nemzetközileg is sikeressé, versenyképessé tegyék Magyarországot, mivel a globális versenyben edződnek” – fogalmaz a felmérés értékelése.

A Milestone négyéves oktatási programjában (melynek végén válogatott külföldi egyetemekre juthatnak be a diákok) 60 iskolába járó 300 középiskolás vesz részt, az intézetnek 400 öregdiákja tanul vagy végzett már külföldi topegyetemeken. Az intézet az általános iskola nyolcadik évfolyamától a végzős középiskolásokig kínál különböző programokat. Az első évben öt diákkal foglalkoztak, a másodikban hússzal, mostanra stabilan háromszáz diák jár hozzájuk. Bekerülni felvételivel lehet (március végéig zajlik a mostani felvételi időszak, az új tanév májusban kezdődik), a legnagyobb túljelentkezés a legidősebbeknél, azaz 17 éveseknél van.