Plagizált a Közszolgálati Egyetem egyik tanára

2016.04.05. 11:06

Az Átlátszó Oktatás cikke szerint jelentős részeket emelt át szöveghűen a Debreceni Egyetemen megírt doktori disszertációjába Isaszegi János nyugalmazott vezérőrnagy, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára, a HM Zrínyi Kiadó vezetője. A doktori fokozat megszerzéséhez szükséges értekezés felét korábbi szakirodalmi művekből és internetes cikkekből ollózta össze, a legtöbb esetben szöveghű átvétellel, hivatkozások nélkül.

Az oldal szerint Isaszegi János 2011-ben leadott doktori disszertációjának 143 tartalmi oldalából csupán a feléről nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy tartalmaz szóról szóra vagy apró átírásokkal átvett teljes bekezdéseket, oldalakat más szerzők műveiből. A Debreceni Egyetemen leadott, A globális és a regionális biztonsági környezet változásainak hatásai című értekezése nemcsak nélkülözi a szabályos hivatkozásokat, de többségében témába vágó internetes cikkeket vagy szakirodalmi írások részeit másolja be és tünteti fel saját szellemi termékeként.

Isaszegi nem tanára a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek

Az NKE az MTI-nek reagálva azt írta:

Isaszegi János címzetes egyetemi tanári címmel rendelkezik, amelyet az NKE jogelőd intézménye, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem adományozott neki 2011-ben.

A disszertáció törzsszövege mellékletekkel együtt 143 oldal. Csupán 37 szakirodalmi hivatkozást tartalmaz az irodalomjegyzékben, illetve 11 másikat lábjegyzetként feltüntetve. Ez tudományos igényű munkáknál feltűnően alacsony, véli az Átlátszó Oktatás.

Isaszegi jelentős részeket emelt át Kiss Zoltán László Magyarok a békefenntartásban című 2011-es munkájából, mely annál a Zrínyi Kiadónál jelent meg, melynek vezetője Isaszegi. 2011. márciusában maga Isaszegi mutatta be ünnepélyesen a kötetet. Kiss Zoltán László munkája szerepel ugyan az irodalomjegyzékben, de itt csak egy oldal van hivatkozva, és az sincs kötve a leírtakhoz.

A Zrínyi Kiadó vezetője további bekezdéseket, oldalakat emelt át Boldizsár Gábor, az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara dékánjának 2008-as doktori értekezéséből, illetve különböző weblapok cikkeiből – elsősorban az Index, az Origo és a Wikipédia bejegyzései kerültek szöveghű átvételre. Az oldal szerint kisebb részben szövegegyezés található Jónás János 2008-as disszertációjával is. Mint írják, különösen feltűnő a webes cikkek átvételénél az átírás, átszerkesztés hiánya – az értekezést olvasva keresés nélkül is érezni a váltásokat a szövegezés stílusában. Az oldal a szövegegyezéseket hosszan taglalja, itt lehet megnézni részletesen.

Az Átlátszó Oktatás megkereste a Debreceni Egyetemet, amelynek rektorhelyettese, dr. Csernoch László közölte, nem volt tudomásuk a plágiumról, de a doktori szabályzat szerint eljárást indítanak, hogy megvizsgálják az értekezést. Dr. Nagy János, a szigorlati bizottság vezetője azt felelte, hogy a felmerülő problémák nem a bizottság hatáskörébe tartoznak, ezért nem tervez eljárást indítani Isaszegi ellen. Dr. Kiss Zoltán László pedig azt válaszolta, hogy szóban hozzájárult, hogy művét Isaszegi felhasználja, a helyzetet nyilvánosan azonban nem szeretné kommentálni.