Koronavírus adatok

2021. nov. 26.
Oltottak Kórházban Elhunytak Fertőzöttek
Stefánia
2 °C
9 °C

Szabálytalanságokat talált az ÁSZ a Jobbik és az LMP korábbi gazdálkodásában

2016.09.22. 12:39 Módosítva: 2016.09.22. 12:54
Befejezte az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Jobbik és az LMP, valamint pártalapítványaik 2013-2014-es gazdálkodásának törvényességi ellenőrzését. Az ÁSZ mindkét pártnál szabálytalanságokat tárt fel.

Jobbik

A számvevőszék honlapján megjelent tájékoztató szerint a pártnak

  • 2013-ban 526,9 millió forint bevétele és 516,1 millió forint kiadása volt
  • 2014-ben 1 milliárd 109,9 millió forint bevétele és 1 milliárd 403,9 millió forint kiadása volt.

A Jobbik szerint az ÁSZ is szabályosnak találta a gazdálkodásukat

Az ÁSZ szerint is szabályos volt a Jobbik gazdálkodása, írja közleményében a párt. A 2013-2014. évi gazdálkodás számvevőszéki vizsgálata volt az eddigi leghosszabb és legátfogóbb vizsgálat a párt története során. Az ÁSZ annyit állapított meg, hogy a párt 2013. évi beszámolójának bevételi oldala 0,08 ezrelékkel, 2014. évi beszámolójának bevételi oldala pedig 0,4 ezrelékkel eltér egy szívességi irodahasználati szerződés miatt. A Jobbik a megállapítással egyetért, a hiba javítását elvégezte. A Jobbik 2015. október 10-én tartott kongresszusán az ÁSZ elvárásaival összhangban módosította alapszabályát, és felállította a párt Felügyelőbizottságát. 

A fizetőképesség megőrzése érdekében a párt 2014-ben 110 millió forintos likviditási hitelt vett fel. Az ellenőrzés megállapította, hogy a Jobbik 2013-as módosított beszámolója, illetve 2014-es módosított pénzügyi kimutatása megegyezett a főkönyvi nyilvántartások adataival, azonban nem felelt meg a törvényi előírásoknak, mivel a számviteli törvényben rögzített teljesség alapelvet figyelmen kívül hagyva, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások értékét a bevételek között teljes körűen nem mutatta ki.

A párt 2013-ban és 2014-ben nem a gazdasági esemény tényleges tartalmának megfelelően számolta el a kiadásait, mert a nemzetközi szervezet részére fizetett tagdíjat a főkönyvi nyilvántartásban téves számlakijelölés következtében politikai tevékenység kiadása helyett, egyéb szervezetnek nyújtott támogatásként számolta el.

A számvevőszék szerint a Jobbik 2013-as és 2014-es könyvvezetése és gazdálkodása nem felelt meg a jogszabályok előírásainak az analitikus nyilvántartások hiánya, a mérlegtételek alátámasztására szolgáló leltár-összeállítás elmaradása és az ellenőrzési rendszer nem megfelelő működése miatt.

A gazdálkodással összefüggő egyéb jogszabályi előírásokat a Jobbik betartotta, ugyanakkor felügyelőbizottságot nem hozott létre, az ellenőrzési rendszerét pedig nem működtette megfelelően. Emellett az alapszabályban nevesített pénzügyi ellenőrző testület az előírt feladatait nem látta el, a belső szabályozásban előírt belső ellenőrzést nem alakították ki és nem működtették - állapította meg az ÁSZ.

A tájékoztatás szerint a Jobbik a működéséhez szabályszerűen igénybe vehető forrásokat használt fel, a vagyon használata szabályszerű volt. Az ÁSZ a Jobbik elnöke részére fogalmazott meg javaslatokat, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

A számvevőszék vizsgálta a Jobbik pártalapítványának gazdálkodását is. Eszerint a Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 2013-ban 211 millió 300 ezer forint, 2014-ben 238 millió 747 ezer forint költségvetési támogatásban részesült, adományokat nem gyűjtött. A pártalapítvány költségvetési támogatásának felhasználása szabályszerű volt, egy 5 millió forintos támogatás kivételével, amelynek cél szerinti felhasználását dokumentumokkal nem támasztották alá. A kuratórium a nyújtott támogatásokról és a támogatottak elszámolásainak elfogadásáról határozatokkal döntött, egyes esetekben azonban a támogatási szerződés megkötése az alapító okirat előírása ellenére kuratóriumi döntés nélkül történt, azt a Kuratórium a döntésével utólag nyugtázta.

LMP

A számvevőszék az LMP esetében azt állapította meg, hogy a pártnak

  • 2013-ban 270,8 millió forint bevétele és  249 millió forint kiadása
  • 2014-ben 992,5 millió forint bevétele és 1 milliárd 3,6 millió forint kiadása volt.

A forráshiány kiegészítésére a párt 2014-ben 80 millió forintos rövid lejáratú hitelt vett fel. Az ÁSZ szerint az LMP a 2014-es pénzügyi kimutatást határidőn túl tette közzé a honlapján, emellett a beszámoló, illetve a pénzügyi kimutatás összeállítása során sérült a számviteli törvényben előírt valódiság, valamint a tartalom elsődlegességéről szóló számviteli alapelv. A 2014-es pénzügyi kimutatásban egy jogszabály alapján nevesítésre kötelezett összegű adományt és az adományozót nem a valóságnak megfelelően tüntetettek fel.

A számvevőszéki vizsgálat megállapította, hogy az LMP számviteli rendszerének szabályozása a számviteli politika, a számlarend, a leltározási szabályzat, a pénzkezelés szabályozásának hiányosságai miatt nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, valamint a könyvvezetés sem volt szabályszerű.

Az LMP a mérleg alátámasztását szolgáló, teljes körű, szabályos leltárt nem állított össze, a gazdálkodással összefüggő egyéb jogszabályi előírásokat nem tartotta be, az adó, valamint járulék-bevallási és fizetési kötelezettségének pedig határidőn túl tett eleget - írta az ÁSZ.

Az LMP ellenőrzési rendszerének kialakítása és működtetése nem felelt meg az előírásoknak, emellett az LMP-nél 2014-ben nem hoztak létre felügyelőbizottságot, és az alapszabályban a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadását nem a kongresszus hatáskörébe utalták.

Ugyanakkor az ÁSZ vizsgálata szerint az LMP működéséhez szükséges források igénybevétele, valamint a vagyon használata szabályszerű volt, annak ellenére, hogy az alapszabály az elfogadható adományok körére vonatkozóan jogszabállyal ellentétes szabályozást tartalmazott. Az ÁSZ az LMP társelnöke részére fogalmazott meg javaslatokat, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készítenie.

Az LMP pártalapítványának vizsgálatánál azt állapították meg, hogy az Ökopolisz Alapítvány 2013-ban 80 millió 400 ezer forint, 2014-ben 74 millió 23 ezer forint költségvetési támogatásban részesült. Cél szerinti tevékenységre 2013-ban 67 millió 457 ezer forintot 2014-ben 56 millió 449 ezer forintot használt fel. Az ÁSZ az Ökopolisz Alapítvány gazdálkodásának törvényességét az ellenőrzött időszakban biztosítottnak találta.

A Fidesznél mindent rendben találtak

Az Állami Számvevőszék rendszeresen ellenőrzi a pártok gazdálkodását, Korábban is hiányosságokat tártak fel az LMP-nél, a Jobbiknál, illetve az SZDSZ és a Demokratikus Koalíció korábbi gazdálkodásában is. A KDNP 2014-es ellenőrzésekor kisebb hiányosságokat róttak fel, a Fidesz 2012-2013-as gazdálkodásának ellenőrzésekor pedig mindent rendben találtak.   

A 2014-es választások előtt a Transparency International Magyarország (TI), a K-Monitor és az Átlátszó.hu közös projektet indított a pártok kampányköltéseinek feltárására, mert álláspontjuk szerint az ÁSZ csak formailag ellenőrizte a pártok számláit. Abban az időben azt állapították meg, hogy a Fidesz-KDNP a CÖF és a kormány segítségével kétszeresen túllépte a törvényben meghatározott egymilliárdos kampányplafont.