A Corvinus rektora felhívta az egyetemi polgárok figyelmét, hogy óvatosan kéne nyilatkozgatni

2017.04.04. 17:51

A 444 azt írja, hogy Lánczi András, a Corvinus rektora, Orbán-közeli politikai szakértő egy körlevélben finoman felhívta a dolgozók, kutatók és hallgatók figyelmét arra, hogy mik a nyilatkozattétel - egyébként még a rektorrá választása előtt hozott - szabályai az egyetemen. Épp ma, kedden, a CEU-törvény elfogadásakor. Persze ezt az összefüggést biztos csak mi magyarázzuk bele, hiszen Lánczi egy szóval sem utalt erre. Bónusz: az önéletrajza szerint Lánczi 1995-97-ben az Open Society Project témavezetője volt, 96-ban publikált a Soros Open Society Project keretében egy írást a nyílt társadalomról.

A lap az egész levelet leközölte, íme:

„Tisztelt Egyetemi Polgárok!

A Budapesti Corvinus Egyetem vezetése fontosnak tartja, hogy oktatói, kutatói és hallgatói közül számosan a magyar közélet aktív résztvevői. Értéknek tartjuk, hogy Egyetemünk polgárai felelősségteljesen nyilvánulnak meg a magyar és a külföldi médiában.

Ugyanakkor fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem Etikai Kódexében és a 9/2013. (VI. 4) . számú, a BCE külső kommunikációs rendszeréről szóló rektori utasításban foglaltak minden egyetemi polgár számára követendő – a szabad véleménynyilvánításhoz fűződő jogot tiszteletben tartó – magatartásformákat írnak elő.

A rektori utasítás így fogalmaz:

A Budapesti Corvinus Egyetem számára a folyamatos kapcsolattartás a média szereplőivel kiemelkedően fontos, amelynek célja nemcsak a véleményformálás kialakítása, hanem az Intézmény iránti bizalom és a rólunk kialakult pozitív kép megtartása és erősítése.

Nyilatkozattétel során törekedni kell az Egyetem jó hírnevének megőrzésére, és arra, hogy e magatartás ne sértse, csorbítsa az Egyetem hírnevét és tekintélyét.

Az Etikai kódexből kiemelendő, és fontos hangsúlyozni, hogy az egyetemi polgárok kötelessége az Egyetem jó hírnevének a megőrzése és ápolása, valamint elvárás, hogy a

nyilvános szerepléseik során tartózkodjanak világnézeti és politikai preferenciáik megjelenítésekor az Egyetemre való hivatkozástól.

Az Etikai kódex értelmében az Etikai Bizottság jogosult az etikai normák megszegése esetén etikai vizsgálatot lefolytatni. Az Etikai kódexben és a hivatkozott rektori utasításban foglaltak kiterjednek mindennemű kommunikációra, amelybe egyaránt beleértendőek a sajtó különböző orgánumaiban, valamint a közösségi média felületein tett megnyilatkozások. Elvárás, hogy minden egyetemi polgár ápolja és öregbítse a Budapesti Corvinus Egyetem jó hírét!

Kérjük a hivatkozott két dokumentum szíves tanulmányozását és a benne foglaltak következetes betartását!

Dr. Lánczi András rektor

Dr. Pavlik Lívia kancellár”  • Hírek
  • Csok