Lelassul a diákok fejlődése a 8-10. évfolyam között

2017.04.28. 14:38 Módosítva: 2017.04.28. 14:40

Elkészült az Oktatási Hivatalban a tavalyi országos kompetenciamérés elemzése, amelyben  4308 iskola 242 394 tanulója vett részt. 2016 tavaszán a hatodikos, nyolcadikos és tizedikes diákok  a szövegértést- és a matematikai eszköztudást vizsgáló tesztet töltöttek ki.

Ostorics László, az Oktatási Hivatal osztályvezetője azt mondta: sem  a szövegértést, sem a matematikateljesítményt tekintve nem tapasztalható tendenciaszerű változás, az eredmények stabilak. Annyi látható, hogy a matematikában a fejlődés a 6-8. évfolyam között jelentős, a 8-10. évfolyam között viszont lelassul.

Mérhető különbségek vannak  a matematikai teljesítményekben az egyes településtípus iskolái között. A legmagasabb teljesítményeket a fővárosban mérték, ezt követik a megyeszékhelyek, a városok, majd a községek. Ostorics László szerint  az átlagteljesítménybeli különbségek tükrözik a településtípusok közötti szociokulturális különbségeket, a fejlődés mértékét tekintve viszont sokkal kisebbek a különbségek a településtípusok között, mint az átlagteljesítményben.

Ezekkel a különbségekkel korábban részletesen foglalkoztunk egy cikkünkben. A kompetenciamérés alapján kimutathatóak a hazai iskolák teljesítménye közötti jelentős különbségek, amelyek egyúttal társadalmi esélykülönbségeket is jelentenek. Vannak olyan községi iskolák, amelyek nem hogy az országos átlaghoz, de a községi iskolák ligájához képest is erősen alulteljesítenek. Az elitgimnáziumok sikereiben jelentős szerepet játszik, hogy eleve jó képességű, motivált és jó családi hátterű gyerekekkel dolgoznak. Kevesebb elismerés jut viszont azoknak az iskoláknak, amelyek mérhető és jelentős fejlődést érnek el hátrányos helyzetű gyerekeknél.

Cikkünkben Nahalka István oktatáskutató azt mondta: az országos kompetenciamérések alapján m inden évben megállapítják, hogy nincs különösebb változás. Pedig vannak figyelmeztető jelek. Ő is arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyolcadikosok matematikaeredményeiben csökkenés figyelhető meg 2015-höz képest, még ha ez nem is szignifikáns eltérés. 

Az országos kompetenciaméréseket 2001 óta végzik. A reprezentatív mintán végzett nemzetközi PISA-felméréshez képest ez a magyar fejlesztés az összes magyar diák teljesítményét megvizsgálja a 6-8-10. évfolyamon.  A tesztekkel párhuzamosan a diákok önkéntes alapon a családi hátterüket mutató adatlapot is kitölthetnek. A felmérés adatainak elemzésével fontos adatok nyerhetők a diákok fejlődéséről, a pedagógusok munkájáról és az iskolák közötti különbségekről.