Gyöngyi
5 °C
14 °C

Néha úgy érzed, mintha két valóság létezne?

Több infó

Támogasd a független újságírást, támogasd az Indexet!

Nincs másik olyan, nagy elérésű online közéleti médiatermék, mint az Index, amely független, kiegyensúlyozott hírszolgáltatásra és a valóság minél sokoldalúbb bemutatására törekszik. Ha azt szeretnéd, hogy még sokáig veled legyünk, akkor támogass minket!

Milyen rendszerességgel szeretnél támogatni minket?

Mekkora összeget tudsz erre szánni?

Mekkora összeget tudsz erre szánni?

Nézze meg, milyen érettségi feladatokkal kell ma megküzdeni

DMOHA20160502008
2018.05.07. 07:57 Módosítva: 2018-05-07 11:53:52
Ma reggel elkezdődött az érettségi. Feltételezzük, hogy ön valamikor régen vagy a közelmúltban átesett ezen a kalandon. Ahogy az lenni szokott, az érettségire megtanult dolgok egy részét az ember már másnapra elfelejti, néhány ismeret azonban jobb esetben megmarad. Sokat változott az érettségi az elmúlt években, és a követelmények is mások, mint a kétezres, a kilencvenes vagy a nyolcvanas években. Mutatunk ezért most néhány feladatot a 2017 őszi vizsgaidőszak feladatlapjairól matekból, magyarból és történelemből. Ilyeneket kell ma tudni. Ön vajon tudná?

A mai érettségin a bebiflázott lexikális tudás helyett egyre nagyobb hangsúlyt kap az ismeretek alkalmazása. Sokat változtak a feladattípusok. Történelemből és magyarból ma a diákok sok szöveget, képet, táblázatot, grafikont kapnak, ez alapján kell megoldaniuk feladatokat. Böngéssze át őket, és elég, ha egy pillanatra magába néz, majd felteszi a kérdést: vajon meg tudnám oldani? Annyit azért tudnia kell, hogy ezek a feladatok mind a középszintű érettségiből valók, azaz a könnyebbek közé tartoznak. A megoldásokat a tantárgyi blokkok alján találja.  

Történelem

Kereszténység

1. A feladat a keresztény valláshoz kapcsolódik. Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

A) „Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. [...] Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyéből, minden erőddel! [...] Az Úr szózatot intézett Mózeshez és ezt mondta neki: Én vagyok Jahve, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Mindenható Isten néven jelentem meg [...].” (Részletek az Ószövetségből)

B) „Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették.” (Az apostoli hitvallás)

a) Nevezze meg az A) és a B) források alapján a keresztény vallás istenképének egy alapvető jellemzőjét, amely megegyezik a zsidó vallás istenképével! .......................................................................

b) Nevezze meg az A) és a B) források alapján a keresztény vallás istenképének egy alapvető jellemzőjét, amely eltér a zsidó vallás istenképétől! .................................................................

Uradalom

A teljes méretért kattintson!
A teljes méretért kattintson!

Nácizmus

A teljes méretért kattintson!
A teljes méretért kattintson!

Sztálinizmus

A feladat a Szovjetunió két világháború közötti történetével kapcsolatos. (rövid) Mutassa be a forrás és ismeretei segítségével a terror működését a sztálini rendszerben!

„A bírósági tárgyalások beigazolták, hogy az emberiségnek ezek a szemetei [a vád alá helyezett párttagok] a nép ellenségeivel – Trockijjal, Zinovjevvel, Kamenyevvel [a párt korábbi vezetőivel] – együtt már az októberi szocialista forradalom első napjaitól kezdve összeesküvést szerveztek Lenin ellen, a szovjet állam ellen. [...] A bírósági tárgyalások kiderítették, hogy a trockista [...] szörnyetegek, végrehajtva gazdáik, a külföldi burzsoá kémirodák akaratát, azt tűzték ki céljukul, hogy a pártot és a szovjetállamot tönkre tegyék. [...] A fasisztáknak ezek a hitvány lakájai elfelejtették, hogy a szovjet népnek csak az ujját kell mozdítani ahhoz, hogy nyomuk se maradjon.” (Részlet A Szovjetunió Kommunista Pártjának története című műből, 1938)

A magyar gazdaság az első világháború után

A teljes méretért kattintson!
A teljes méretért kattintson!

Devizahitel

A teljes méretért kattintson!
A teljes méretért kattintson!

A történelem feladatok megoldását itt találja

Matematika

  • Egy forgáskúp alapkörének sugara 5 cm, magassága 9 cm hosszú. Számítsa ki a kúp térfogatát!
  • Az A halmaz elemei a 12 pozitív osztói. A B halmaz elemei a 15-nél kisebb (pozitív) prímszámok. Adja meg elemei felsorolásával az A, a B és az A \ B halmazt!
  • A 8-nak és egy másik pozitív számnak a mértani közepe 12. Melyik ez a másik szám?
  • Milyen számjegyeket írhatunk a c helyére, hogy a 64c39c hatjegyű szám osztható legyen 3-mal? Válaszát indokolja!
  • Hány éle van egy 8 pontú teljes gráfnak?
  • Egy születésnapi összejövetelen egy 7 fős társaság tagjai közül néhányan koccintottak egymással. Lehetséges-e, hogy az egyes résztvevők 1; 2; 2; 3; 3; 6; 6 másik résztvevő- vel koccintottak az összejövetel során? Válaszát indokolja!
  • Egy adathalmazban öt adat van: 0; 1; 2; 3; 4. Számítsa ki az adathalmaz szórását!
  • Anna, Bence, Cili és Dénes véletlenszerűen leülnek egymás mellé egy padra. Számítsa ki annak a valószínűségét, hogy sem két fiú, sem két lány nem ül egymás mellé! Válaszát indokolja!

És még egy komolyabb feladat:

A teljes méretért kattintson!
A teljes méretért kattintson!

A matematika feladatok megoldását itt találja.      

Magyar nyelv és irodalom

Gyakorlati szövegalkotás (választható feladat)

Az Ön lakását is magában foglaló társasház lakóközössége egy korábbi bírósági eljárásból adódóan váratlanul jelentős összeghez jutott. A társasházban található lakások tulajdonosai között heves vita bontakozik ki arról, hogy a pénzt a társasház homlokzatának és ütött-kopott lépcsőházának felújítására költsék, vagy inkább fektessék be, hogy a kamatokból később még több felújítást vihessenek végbe. A lakók lakógyűlést kezdeményeztek, hogy eldöntsék a kérdést.

Készítsen felszólalást, amelyet a lakógyűlés vitájában mondana el! Felszólalásában fejtse ki álláspontját és indokait abban a kérdésben, hogy a társasház mire költse a váratlan bevételt! Kifejtésében támaszkodjon a fölvezető szöveg utalásaira, továbbá a szituáció leírását legalább három további, a feladat tárgyához kapcsolódó tartalmi elemmel gazdagítsa! Ügyeljen a felszólalás szövegműfajának formai és nyelvi követelményeire!

Érvelés (választható feladat)

Ön a keresetéből minden hónapban félre tud tenni egy bizonyos összeget arra a célra, hogy nyáron barátaival kipihenje az egész éves munka fáradalmait. Ahogyan közeledik a nyár, barátaival azon töprengenek, hogy az összegyűjtött pénzből hosszabb belföldi nyaralásra vagy inkább rövidebb külföldi utazásra induljanak.

Ön a barátaival töltött rövidebb külföldi utazást vagy a hosszabb belföldi pihenést választaná? Kifejtésében utaljon a felvezető szövegre, valamint térjen ki a lehetséges úticélok kiválasztásának szempontjaira! 3-5, egymástól jól elkülöníthető érvet tartalmazó szövegében tegye mérlegre döntésének indokait!

Elemzés

A teljes méretért kattintson!
A teljes méretért kattintson!

Szövegértés

A teljes feladatsort a képre kattintva éri el
A teljes feladatsort a képre kattintva éri el

A megoldásokat magyarból itt találja.

Borítókép: diákok összegyűjtött telefonjai a tanári asztalon a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsgán a szentendrei Ferences Gimnáziumban 2016. május 2-án. Fotó: Mohai Balázs / MTI.