Nézze meg, milyen érettségi feladatokkal kell ma megküzdeni

DMOHA20160502008
2018.05.07. 07:57 Módosítva: 2018.05.07. 11:53
Ma reggel elkezdődött az érettségi. Feltételezzük, hogy ön valamikor régen vagy a közelmúltban átesett ezen a kalandon. Ahogy az lenni szokott, az érettségire megtanult dolgok egy részét az ember már másnapra elfelejti, néhány ismeret azonban jobb esetben megmarad. Sokat változott az érettségi az elmúlt években, és a követelmények is mások, mint a kétezres, a kilencvenes vagy a nyolcvanas években. Mutatunk ezért most néhány feladatot a 2017 őszi vizsgaidőszak feladatlapjairól matekból, magyarból és történelemből. Ilyeneket kell ma tudni. Ön vajon tudná?

A mai érettségin a bebiflázott lexikális tudás helyett egyre nagyobb hangsúlyt kap az ismeretek alkalmazása. Sokat változtak a feladattípusok. Történelemből és magyarból ma a diákok sok szöveget, képet, táblázatot, grafikont kapnak, ez alapján kell megoldaniuk feladatokat. Böngéssze át őket, és elég, ha egy pillanatra magába néz, majd felteszi a kérdést: vajon meg tudnám oldani? Annyit azért tudnia kell, hogy ezek a feladatok mind a középszintű érettségiből valók, azaz a könnyebbek közé tartoznak. A megoldásokat a tantárgyi blokkok alján találja.  

Történelem

Kereszténység

1. A feladat a keresztény valláshoz kapcsolódik. Oldja meg a feladatokat a források és ismeretei segítségével! (Elemenként 1 pont.)

A) „Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. [...] Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyéből, minden erőddel! [...] Az Úr szózatot intézett Mózeshez és ezt mondta neki: Én vagyok Jahve, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Mindenható Isten néven jelentem meg [...].” (Részletek az Ószövetségből)

B) „Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették.” (Az apostoli hitvallás)

a) Nevezze meg az A) és a B) források alapján a keresztény vallás istenképének egy alapvető jellemzőjét, amely megegyezik a zsidó vallás istenképével! .......................................................................

b) Nevezze meg az A) és a B) források alapján a keresztény vallás istenképének egy alapvető jellemzőjét, amely eltér a zsidó vallás istenképétől! .................................................................

Uradalom

A teljes méretért kattintson!
A teljes méretért kattintson!

Nácizmus

A teljes méretért kattintson!
A teljes méretért kattintson!

Sztálinizmus

A feladat a Szovjetunió két világháború közötti történetével kapcsolatos. (rövid) Mutassa be a forrás és ismeretei segítségével a terror működését a sztálini rendszerben!

„A bírósági tárgyalások beigazolták, hogy az emberiségnek ezek a szemetei [a vád alá helyezett párttagok] a nép ellenségeivel – Trockijjal, Zinovjevvel, Kamenyevvel [a párt korábbi vezetőivel] – együtt már az októberi szocialista forradalom első napjaitól kezdve összeesküvést szerveztek Lenin ellen, a szovjet állam ellen. [...] A bírósági tárgyalások kiderítették, hogy a trockista [...] szörnyetegek, végrehajtva gazdáik, a külföldi burzsoá kémirodák akaratát, azt tűzték ki céljukul, hogy a pártot és a szovjetállamot tönkre tegyék. [...] A fasisztáknak ezek a hitvány lakájai elfelejtették, hogy a szovjet népnek csak az ujját kell mozdítani ahhoz, hogy nyomuk se maradjon.” (Részlet A Szovjetunió Kommunista Pártjának története című műből, 1938)

A magyar gazdaság az első világháború után

A teljes méretért kattintson!
A teljes méretért kattintson!

Devizahitel

A teljes méretért kattintson!
A teljes méretért kattintson!

A történelem feladatok megoldását itt találja

Matematika

  • Egy forgáskúp alapkörének sugara 5 cm, magassága 9 cm hosszú. Számítsa ki a kúp térfogatát!
  • Az A halmaz elemei a 12 pozitív osztói. A B halmaz elemei a 15-nél kisebb (pozitív) prímszámok. Adja meg elemei felsorolásával az A, a B és az A \ B halmazt!
  • A 8-nak és egy másik pozitív számnak a mértani közepe 12. Melyik ez a másik szám?
  • Milyen számjegyeket írhatunk a c helyére, hogy a 64c39c hatjegyű szám osztható legyen 3-mal? Válaszát indokolja!
  • Hány éle van egy 8 pontú teljes gráfnak?
  • Egy születésnapi összejövetelen egy 7 fős társaság tagjai közül néhányan koccintottak egymással. Lehetséges-e, hogy az egyes résztvevők 1; 2; 2; 3; 3; 6; 6 másik résztvevő- vel koccintottak az összejövetel során? Válaszát indokolja!
  • Egy adathalmazban öt adat van: 0; 1; 2; 3; 4. Számítsa ki az adathalmaz szórását!
  • Anna, Bence, Cili és Dénes véletlenszerűen leülnek egymás mellé egy padra. Számítsa ki annak a valószínűségét, hogy sem két fiú, sem két lány nem ül egymás mellé! Válaszát indokolja!

És még egy komolyabb feladat:

A teljes méretért kattintson!
A teljes méretért kattintson!

A matematika feladatok megoldását itt találja.      

Magyar nyelv és irodalom

Gyakorlati szövegalkotás (választható feladat)

Az Ön lakását is magában foglaló társasház lakóközössége egy korábbi bírósági eljárásból adódóan váratlanul jelentős összeghez jutott. A társasházban található lakások tulajdonosai között heves vita bontakozik ki arról, hogy a pénzt a társasház homlokzatának és ütött-kopott lépcsőházának felújítására költsék, vagy inkább fektessék be, hogy a kamatokból később még több felújítást vihessenek végbe. A lakók lakógyűlést kezdeményeztek, hogy eldöntsék a kérdést.

Készítsen felszólalást, amelyet a lakógyűlés vitájában mondana el! Felszólalásában fejtse ki álláspontját és indokait abban a kérdésben, hogy a társasház mire költse a váratlan bevételt! Kifejtésében támaszkodjon a fölvezető szöveg utalásaira, továbbá a szituáció leírását legalább három további, a feladat tárgyához kapcsolódó tartalmi elemmel gazdagítsa! Ügyeljen a felszólalás szövegműfajának formai és nyelvi követelményeire!

Érvelés (választható feladat)

Ön a keresetéből minden hónapban félre tud tenni egy bizonyos összeget arra a célra, hogy nyáron barátaival kipihenje az egész éves munka fáradalmait. Ahogyan közeledik a nyár, barátaival azon töprengenek, hogy az összegyűjtött pénzből hosszabb belföldi nyaralásra vagy inkább rövidebb külföldi utazásra induljanak.

Ön a barátaival töltött rövidebb külföldi utazást vagy a hosszabb belföldi pihenést választaná? Kifejtésében utaljon a felvezető szövegre, valamint térjen ki a lehetséges úticélok kiválasztásának szempontjaira! 3-5, egymástól jól elkülöníthető érvet tartalmazó szövegében tegye mérlegre döntésének indokait!

Elemzés

A teljes méretért kattintson!
A teljes méretért kattintson!

Szövegértés

A teljes feladatsort a képre kattintva éri el
A teljes feladatsort a képre kattintva éri el

A megoldásokat magyarból itt találja.

Borítókép: diákok összegyűjtött telefonjai a tanári asztalon a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsgán a szentendrei Ferences Gimnáziumban 2016. május 2-án. Fotó: Mohai Balázs / MTI.  • Tippek
  • Bankszámla