Salamon
10 °C
14 °C
Index - In English In English Eng

Orbánék megvédik a magánéletet

2018.06.27. 14:17

A magánélet védelméről szóló törvényjavaslatot nyújtott be Trócsányi László igazságügyi miniszter az Országgyűlésnek, írja az MTI. Az indítvány leegyszerűsítve arról szól, hogy a jövőben ne lehessen a politikusaink otthona előtt tüntetni.

Az otthon nyugalma a múlt héten megszavazott hetedik alkotmánymódosításban kapott jogi védelmet. Az alaptörvény szerint a véleménynyilvánítás szabadsága és a gyülekezési jog gyakorlása nem járhat mások magán- és családi életének, valamint otthonának sérelmével. 

Erre figyelemmel nyújtott be törvényjavaslatot a kormány a parlamentnek, amely kimondja:

Az állam tiszteletben tartja és védi az egyén magán- és családi életét, otthonát és a kapcsolattartását, a magánélet joga pedig a személyiség szabad kibontakoztatásához való jog része. A magánélet jogát csak más alapvető jog érvényesülése vagy valamely alkotmányos érték védelme érdekében, a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, a magánélethez való jog lényeges tartalmának és az emberi méltóságnak a tiszteletben tartásával lehet korlátozni. E jog lényege, hogy az egyén akarata ellenére mások ne sérthessék meg.

A kormány törvényjavaslata arra is kitér, hogy a közéleti szereplő magán- és családi életét, valamint otthonát a közügyek szabad vitatásának körén kívül eső közléssel vagy magatartással szemben a közéleti szereplőnek nem minősülő személlyel azonos védelem illeti meg.

Azt is törvénybe foglalnák, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi, erkölcsi fejlődést biztosító magán- és családi életre, otthonra és kapcsolattartásra, ennek tiszteletben tartása pedig mindenkinek kötelessége. 

A magánélet tiszteletben tartásához való jog része különösen a névviseléshez jog, a személyes adatok, a magántitok, a képmás és hangfelvétel, a becsület és a jó hírnév védelme.

Az indítvány kimondja:

mindenkinek joga van arra, hogy családi életét mint a magánélet közegét fokozott védelem illesse meg.

  • A családi élet tiszteletben tartásához való jog az egyént és családtagjait együtt illeti meg, és sérelmét jelenti különösen mások családi életének jogosulatlan megsértése, zavarása vagy jogosulatlan beavatkozás mások családi életébe.
  • Az otthon tiszteletben tartására vonatkozó joggal kapcsolatban a jogszabály azt írná elő, hogy mindenkinek joga van az otthona nyugalmához, ennek sérelmét pedig különösen mások otthonába való jogosulatlan behatolás vagy egyéb sértő, zavaró, zaklató módon történő jogosulatlan beavatkozás jelenti. 
  • A törvényjavaslat a kapcsolattartás tiszteletben tartásához való jogra is kitér, amely a magánközlések, az élőszóban, telefonbeszélgetés, hagyományos vagy elektronikus levelezés során vagy egyéb kommunikációs eszközök segítségével átadott magánjellegű információkat védené. Az egyént fokozott védelem illeti meg mind a zaklatás hagyományos és valamennyi internetes formájával szemben is.

A törvényjavaslat átírná a Ptk. közéleti szereplő személyiségi jogának védelmére vonatkozó részét, amely ezentúl úgy szólna: a közügyek szabad vitatását biztosító alapjogok gyakorlása a közéleti szereplő személyiségi jogainak védelmét szükséges és arányos mértékben, az emberi méltóság sérelme nélkül korlátozhatja; azonban az nem járhat a magán- és családi életének, valamint otthonának sérelmével. A közéleti szereplőt a közügyek szabad vitatásának körén kívül eső közléssel vagy magatartással szemben a nem közéleti szereplővel azonos védelem illeti meg.

A törvény a kihirdetését követő napon lépne majd hatályba.