Megszólalt a leváltott debreceni igazgató

2018.08.10. 00:19
Áll a bál az egyik legjobb debreceni gimnáziumban, ahol a közkedvelt, diákok, tanárok és szülők által is támogatott igazgatónak mennie kell, mert a helyére a tankerület egy fideszes önkormányzati képviselőt, az Epreskerti Általános Iskola igazgatóhelyettesét nevezte ki.

Rózsavölgyi Gábor menesztése körül elég sok minden nem stimmel. Az igazgatói posztra beadott pályázatát első körben indoklás nélkül utasította el a tankerület, miközben korábban minden szakmai fórum, továbbá a tantestület, a szülők és a diákönkormányzat is támogatta. Aztán kiderült, hogy a tankerület az oktatásért felelős államtitkár, Bódis József útbaigazítását követően utasította el a pályázatot, és fogadta el azét a Türk Lászlóét, aki idáig csak általános iskoláknál dolgozott, de erős politika hátszéllel rendelkezik.

1

A helyi viszonyokat jól ismerő Cívishir.hu szerint Rózsavölgyi akkor lett szálka a hatalom szemében, amikor 2016-ban nem akadályozta meg, hogy az Ady Endre Gimnázium tanárai és diákjai is csatlakozzanak az emlékezetes  kockás inges akcióhoz. A kockás inges megmozdulást annak idején Klinghammer István korábbi fideszes felsőoktatási államtitkár nyilatkozata váltotta ki, amiben azt mondta, hogy

Okos, erkölcsös pedagógusokra van szükség. Pipa vagyok, ha a tévében azt látom, borotválatlan, kócos, kockás inges tanári kar grasszál.

Erre válaszul országszerte sok diák és tanár kockás ingben ment iskolába, így az Adyban is, amit viszont az igazgató a politikai színezet miatt soha nem támogatott vagy helyeselt.

A Cívishír megkérdezte a Debreceni Tankerületi Központot, hogy pontosan mi a probléma a 32 éve pályán levő igazgatóval, amire a Klebelsberg Központ reagált, így:

Az Emberi Erőforrás Minisztérium a döntési folyamatban minden körülményt, köztük a véleményezésre jogosultak javaslatait, a benyújtott pályázatokat, valamint a szakmai szempontokat mérlegelve, és az intézmény jövőjét szem előtt tartva határozott úgy, hogy Türk Lászlót bízza meg öt évre az intézményvezetői feladattal. A döntésben komoly súllyal vették figyelembe azt a tényt, hogy a Debreceni Tankerületi Központ Rózsavölgyi Gábor pályázatát nem támogatta a 2016/2017-es és 2017/2018-as tanévek fenntartói törvényességi ellenőrzéseken tapasztaltak alapján. A lefolytatott fenntartói törvényességi ellenőrzés a jogszerű működés hiányát állapította meg a tanórák megtartása és helyettesítése, a pedagógusok feladatkiosztása, továbbá az intézményi dokumentumok koherenciája vonatkozásában,  és megállapította, hogy az intézményvezető a felmerült problémák kezelésekor nem hozott megfelelően intézkedéseket.

Az Ady Endre Gimnáziumot 16 éve vezető Rózsavölgyi Gábor erre válaszul ma délután egy közleményt adott ki, amiben tételesen cáfolja a tankerület állításait. Ebben a következőket írja:

  • Teljes mértékben visszautasítja azokat a vádakat, miszerint az által vezetett intézmény törvénytelenül működött volna két éven keresztül.
  • A  2016. novemberi törvényességi ellenőrzés hiányosságai miatt 2017 januárjában írásbeli figyelmeztetésben részesült, többek között azért, mert a szabadságokkal kapcsolatos szóbeli tankerületi igazgatói utasítást nem tartotta be. A tankerület akkori szabályzata szerint azonban nem lehetett utasítani az intézményvezetőt a saját jogkörébe tartozó területen, tehát a szabadságok kiadása megfelelt a jogszabályoknak.
  • Az elmaradt tanórákkal kapcsolatban megtette a szükséges intézkedéseket, azok számának legalább 25 százalékos csökkentését írta elő, de végül 50 százalékkal sikerült mérsékelni azokat. Az elmaradt órák száma az összes óratömeg 1százaléka, ami már a 2016-ban tartott ellenőrzéskor is megfelelt a többi gimnáziumban kialakult gyakorlatnak. Ezt a tankerület érdekes módon sohasem vizsgálta.
  • Az órák elmaradásának okait illetően Rózsavölgyi azt állítja, azok a pedagógiai programjuk feladatai és az adott tanév aktuális igényei, programjai miatt keletkeztek – ezek valójában nem elmaradt órák voltak, csak az elektronikus osztálynaplóban jelentek meg így.
  • Az Ady drámatagozatos, művészeti gimnázium, diákjai országos felkéréseket szereplésekre, rengeteg projektnapjuk rendhagyó óráik és egyéb iskolán kívüli alkalmaik vannak (múzeumi órák, az Agóra, az ATOMKI meglátogatása, a jégcsarnok igénybevétele, stb.) Debrecen városa és az elmaradt órákat számonkérő tankerület is rendszeresen igényelte/igényli diákjaik fellépését az akár munkanapokon is megtartott rendezvényein. Tanulóik szerepeltek a Csokonai Színház Légy jó mindhalálig című darabjában, amikor azt a város általános iskolásainak játszottak tanítási időben. Sőt, a tankerület kérésére a városi tehetségnap megnyitásán egy teljes évfolyammal kellett délelőtt részt venniük (két tucat óra maradt el).

Rózsavölgyi azt is megjegyzi, hogy 2014-ben országos kitüntetésben, Eötvös-díjban részesült, ami a közoktatás egyik legmagasabb elismerése (évente mindössze négyen kaphatják), és a díjra a tankerület terjesztette fel. Azt viszont elfelejtették, hogy ezzel az igazgatónak fizetési fokozatot kellett volna lépnie, amit ugyan a törvény garantál, de a tankerület figyelmen kívül hagyott. Az a tankerület, aminek vezetője nem érti, miért lett politikai botrány abból az ügyből, amiben szerepel egy 32 éves tapasztalattal bíró szakember és a helyére kinevezett, tapasztalatlan, igazgatóhelyettes, aki lényegében csak annyit tud felmutatni, hogy fideszes önkormányzati képviselő. Tényleg érthetetlen.

Középen Türk László
Középen Türk László

Közben internetes petíció indult, hogy az igazgató megmaradhasson állásában, és tovább igazgathassa azt az intézményt, ahová olyan ma elismert művészek jártak, mint Kálloy-Molnár Péter, Hajdú „Steve”, Fésűs Nelli, Hajdu Szabolcs, Schell Judit, Juhász Réka, Tóth Anita, Gubás Gabi, Botos Éva, Major Melinda, Haffner Anikó, Varjú Kálmán, Keresztes Tamás, Polgár Csaba, Tenki Réka, Tenki Dalma, Boros Kriszta, Szabó Máté, Orosz Dénes, Barabás Richárd vagy Klem Viktor.  • Tippek
  • Árfolyam