Kázmér
-2 °C
15 °C

Nem nyelte le az ELTE a gender szak megszüntetését

000 16T522
2018.08.13. 13:15

Pénteken úgy tűnt, ha kelletlenül is, de tudomásul veszi az ELTE, hogy az Emmi megszüntetné a társadalmi nemek mesterszakot. A rosszalló, de a helyzetet jobb híján elfogadó nyilatkozat után azonban – több, egyetemi körből, az érintett karról érkező kritika után – hétfőn már újabb közleményében egyértelműen elutasította a gender szak előzetes konzultációk nélküli megszüntetését.

Az egyetem szerint azért indokolt az ismételt állásfoglalás, mert eddig a sajtóban álláspontjuk hiányosan vagy pontatlanul értelmezve jelent meg.

Két éve nem volt baja a kormánynak a szakkal

A Magyar Rektori Konferenciának „az Egyetem határozottan és egyértelműen kifejtette egyet nem értését a társadalmi nemek tanulmánya mesterszak rendeleti megszüntetésével kapcsolatban” az alábbi pontok mentén:

  • A minisztérium nem indokolta meg az előterjesztésben, miért kellene megszüntetni a társadalmi nemek tanulmánya mesterszak megszüntetését.
  • A szak összhangban működik az Emmi 18/2016. (VIII. 5) Emmi rendelével, a szak tartalmát a felülvizsgálat után rögzítette az ELTE, márpedig ez a rendelet jelenleg is hatályos.
  • A 2016-os felülvizsgálat során egyetlen minisztérium, tudományos, szakmai vagy társadalmi szervezet észrevételt, megjegyzést, aggályt vagy kritikát a szak tartalmával kapcsolatosan nem fejtett ki.
  • A képzés elindítását a 2015-ös kérelem beadásakor a legfőbb hazai tudományos testület, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság plénuma, pozitívan bírálta el.
  • A kormányzati beavatkozás sértheti az alaptörvény X. pontját, amely garantálja a felsőoktatás és a tudomány autonómiáját, ezt az ELTE írásban is jelezte.
  • „Az Egyetem egyértelműen és kifejezetten rögzítette, hogy szakmailag indokolatlanak tartja, hogy szakmai egyeztetés nélkül egy olyan, az összes szakmai szűrőn megfelelt mesterszak kerülne megszüntetésre, amely hosszútávon biztosíthatja olyan szakemberek utánpótlását, akik a férfiak és nők közötti társadalmi viszonyokkal és egyenlőtlenségekkel, így a család és a népesedés kérdésével, mindezek magyarországi és globális gazdasági és kulturális okaival és következményeivel foglalkoznak.”
  • Az ELTE jelezte, hogy a társadalmi nemek szakon a magyar társadalom égető problémáit kutatják, „olyan témákat dolgoz fel az oktatás során, amelyek a férfiak és a nők viszonylatában, a magyar társadalom és a körülöttünk lévő világ akut és megoldásra váró konfliktusai”, mint például a nők munkaerőpiaci helyzete, gyesről, gyedről való visszatérés, a társadalom elöregedéséből adódó, jellemzően nőkre háruló feladatok, egyenlőtlen bérezés.

A végső szó persze a minisztériumé

 „Az Egyetem tisztában van azzal, hogy a fenntartó minisztériumnak jogában áll a képzési portfólió megváltoztatása, beleértve egyes szakok indításának megakadályozása. Az ELTE a fenntartó döntését ezért tudomásul veszi, ugyanakkor fontosnak tartaná a témakörrel kapcsolatos szakmai és társadalmi vita előzetes lefolytatását” – állt a közleményben, amely szerint augusztus 10. közleménye is ebben a szellemben íródott.

Az egyértelműsítő közlemény azután született, hogy a  társadalomtudományi kar dékánja, Juhász Gábor szombaton adott ki egy közleményt, pontokba szedve kritizálva a kormányzati szándékot – részben ebből épül fel az ELTE hétfői közleménye –, majd a társadalmi nemek mesterszakának egyik oktatója, Gregor Anikó beszélt arról, mennyire elkeserítő az ELTE pénteki nyilatkozata a gender szak megszüntetésével kapcsolatban.