SOTE: Jutalomra nincs pénz, de az egyetem szerint nincs baj

2018.11.07. 05:33
A Semmelweis Egyetem kancellárja takarékossági intézkedéseket vezetett be az intézményben. A kancellár utasítása szerint tilos az év végén jutalmakat kifizetni. Az egyetem dolgozói érdekképviselete magyarázatot követel az intézkedésre. Az egyetem az Index kérdésére azt válaszolta: pénzügyi helyzetük stabil, a dolgozók bérét saját magtakarításaiknak köszönhetően tudták emelni.

Nemcsak az ELTE, a Semmelweis Egyetem kancellárja is szigorú takarékossági intézkedéseket vezetett be az intézményben az év utolsó negyedévében. A két intézmény helyzete azonban különbözik: az ELTE-n alapvető finanszírozási nehézségekkel küzdenek, a Semmelweisen inkább csak takarékosságról van szó. 

Szász Károly, a Semmelweis Egyetem kancellárja október 18-án adta ki azt az utasítást, amely megtiltja az év végi jutalmakat, béremeléseket, csekély értékű ajándékutalványok kiosztását, valamint a kereten felüli pénzügyi kötelezettségvállalásokat. A kancellári utasítást szerint ezekre az intézkedésekre a "takarékos és hatékony gazdálkodás elősegítése érdekében" van szükség. 

Ez a téma szóba került az egyetem szenátusának októberi ülésén is. Berki Zoltán, a Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség (SÉSZ) elnöke az ülésen azt mondta: az érdekképviseletek konzultációt kezdeményeznek az egyetem vezetésével a kancellári utasítás miatt, amelynek a visszavonását követelik. Az érdekképviselet szerint a kancellár egyeztetés nélkül, saját hatáskörben hozta meg ezt a döntést. A megszorításokról a rektor is csak utólag értesült.

Az érdekképviselet szerint az egyetemen az alacsony bérek miatt több szervezeti egységnél is olyan munkaerőhiány alakult ki, ami már a működőképességet veszélyezteti. Ha ebben a helyzetben megtiltják az év végi jutalmazásokat, az tovább növeli a dolgozók elégedetlenségét, és éves jövedelmüket is csökkenti. Kifogásolták, hogy a Semmelweis Egyetem "a felsőoktatásban példátlan módon" szeptember végéig elfogadott költségvetés nélkül működött.

Az egyetem gazdasági helyzete stabil, válaszolta az Index kérdésére az intézmény sajtóirodája. A 2016-os és 2017-es megtakarításoknak köszönhetően az egyetem a kiemelkedő munkát végző dolgozóknak teljesítményértékelésen alapuló jutalmazást adott, és bevezette az életpályamodelleket. A jutalmazáson felül mindkét évben az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező több mint 4 ezer dolgozó csekély értékű ajándékot is kapott év végi juttatásként. 

A szenátus által megszavazott 2018-as költségvetésben valóban nem szerepel keret jutalmakra, írta válaszában az egyetem, viszont az egészségügyi szakdolgozói életpályamodellt meghosszabbítják, az oktatói-kutatói életpályamodellt pedig ki is bővítik, így

az egyetem saját forrásból tud a jogszabályban előírtnál magasabb jövedelmet adni a munkatársainak. 

A szakdolgozói életpályamodellel az egyetem több mint 1200 egészségügyi szakdolgozója és főnővére kap a jogszabályban garantáltnál 10 százalékkal magasabb illetményt. A kollektív szerződés a jogszabályban előírtnál magasabb díjazást ad az egészségügyi ügyeleteken dolgozóknak is. A legalacsonyabb keresetűek helyzetének javítására 2017-ben egységesen 150 000 forintos bérminimumot határoztak meg, ennél kevesebb egyetlen munkatárs jövedelme sem lehet. Ez főként a 250 fős fizikai támogató személyzetet érinti. 

A 2017-ben bevezetett oktatói-kutatói életpályamodellben az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer alá nem tartozó oktatók és kutatók illetménye növekedett az Általános Orvostudományi, a Fogorvostudományi, és a Gyógyszerésztudományi Karon első lépésben havi 107 ezer, majd második lépésben 2017 novembere óta legalább 207 ezer forinttal. Ez egy pályakezdő tanársegédnél több mint 100 százalékos béremelést jelent, közölte az egyetem. A 2018-as költségvetés elfogadásával ez még több emberre vonatkozik: szeptember óta az egyetem valamennyi karának minden oktatója, kutatója, tanára, könyvtárosa és levéltárosa is kap béremelést. Az oktatói, kutatói, tanári, valamint a közgyűjteményi életpálya jelenleg több mint 800 dolgozót érinti.

Az egyetem idei költségvetését az egyeztetések elhúzódása miatt csak szeptember 27-én tudták elfogadni, írta kérdésünkre a sajtóiroda. A költségvetésbe a konzisztórium javaslatára több olyan kiadási elem is beépült, amelyek az első féléves megtakarítások és az év végéig várható többletbevételek terhére valósíthatók meg. Ennek hatása, illetve az egyetem bérkiadásainak az előző évihez viszonyított emelkedése indokolta a mostani takarékossági intézkedéseket. Az egyetem dolgozó a korábbi évekhez hasonlóan azonban idén kapnak cafetériát, iskolakezdési támogatást. A kancellári  intézkedés nem érintette az egyetemi kitüntetésekhez kapcsolódó pénzjutalmakat sem, így az idei évben ezen a jogcímen 226 dolgozó kapott összesen 36,5 millió forint jutalmat. 

Az egyetemi érdekképviselet vezetője egy belső körlevélben azt is kifogásolja, hogy a megszorítások ellenére a kancellári bürokrácia egyre nagyobb, az újonnan létrehozott Kiemelt Beruházások Igazgatóságának például a Lurdy Házban  találtak csak megfelelő helyet, amire 250 millió forint költségvetést határoztak meg. 

Az egyetem vezetése erre azt válaszolta, hogy tavasszal a szenátus döntése értelmében kerestek a KBI-nek az egyetemen kívül, de az intézményhez közel helyet, mivel az egyetemen nem volt elég szabad irodahelyiség. A bérleti díj éves szinten 3-5 millió forinttal kevesebb, mint a szenátus által tavasszal elfogadott összeg. A Semmelweis Egyetemen több ezer beszerzési eljárás zajlik egyszerre. A Kiemelt Beruházások Igazgatósága a kiemelt, összességében 100 milliárd forintot meghaladó értékű fejlesztésekkel, a beruházások tervezésével, előkészítésével és megvalósításával foglalkozik. Ezeket az egyetem szerint azért érdeme külön kezelni, hogy a mindennapi működést támogató beszerzések menetében ne legyen fennakadás a többletfeladatok miatt.