Ombudsman: A kórházban nem lehet csak úgy elválasztani az újszülöttet édesanyjától

2019.02.15. 12:27

A jogállamiság és a gyermek legjobb érdekének megfelelő eljárás elvét, illetve a családi élet tiszteletben tartásához való jogot sérti, ha a kórházban egészségügyi indok nélkül, külön kérés ellenére elválasztja az újszülöttet az édesanyjától.

- mondta ki Székely László ombudsman pénteki állásfoglalása; az alapjogi biztos ezért a szaktárcához fordult a helyes jogértelmezés és eljárásrend kialakításért.

Az ügy előzménye, hogy két civil szervezet beadványban sérelmezte, Magyarországon még mindig bevett gyakorlat, hogy egymástól elválasztva, külön kórházi helyiségekben helyezik el az anyát és újszülött gyermekét, miközben

az eljárás ellentétes az egészségügyi törvény azon rendelkezésével, amely az anya és a gyermek szempontjából is az együttes elhelyezést tekinti főszabálynak.

Az alapjogi biztos vizsgálatot indított és jelentésében hangsúlyozta, hogy a születés időszakában az egészségügyi intézményekre is kiterjed a magánszféra és a család védelmének követelménye, és az állam feladata, hogy erősítse ennek az elvnek a tiszteletét. A jelentés rögzíti, hogy az anya és a gyermek folyamatos, háborítatlan együttléte védendő érték,

ezért az elválasztást az egészségügyi törvény irányadó garanciális szabályaiban foglaltak alapján kell megítélni.

A biztos szerint az egészségügyben általánossá kell tenni azt a szemléletet, amely az anyákat és gyermekeiket azonos érdekű félként, és az anyát a gyermeke érdekében eljáró, felelős partnerként kezeli.

Azaz egy anyának joga van ahhoz, hogy újszülöttjével egy helyiségben helyezzék el, amennyiben ezt nem zárja ki egészségi kockázat, az ő vagy az újszülöttje egészségi állapota, és ezt a jogot nem lehet "kiüresíteni, relativizálni, lerontani" – például a szobatársak kényelmére, az intézmény bababarát minősítésének hiányára, és egyéb okokra hivatkozva.

Az ombudsman felhívta a figyelmet a szülés utáni megfelelő elhelyezés előkészítésének fontosságára, továbbá arra arra, hogy a szülést követő napok kórházi tartózkodása során az anya - kimerültsége, fáradtsága okán, indoklási kötelezettség nélkül - bármikor kérheti a kórházi személyzet segítségét a gyermek rövidebb vagy hosszabb ideig tartó gondozásában.

Az EMMI a megkeresésre adott válaszában a biztost "kezdeményezésekről, fejlesztésekről" tájékoztatta.