Csak óvatosan a DNS-alapú családfa-kutatókkal!

2019.03.23. 09:13

Az elmúlt időszakban megnövekedett azon, az interneten elérhető szolgáltatások száma, amelyek DNS-mintavétel alapján kínálnak segítséget családfájuk és etnikai származásuk után kutató embereknek, ám Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) óvatosságra inti a szolgáltatást igénybe vevőket. 

A NAIH arra hívta fel a figyelmet, hogy az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) a genetikai adatokat - különleges adatként - kiemelt védelemben részesíti, így azok kezelését számos, szigorú feltételhez köti. Az ilyen szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások székhelye és tevékenységi helye azonban jellemzően nem az Európai Unióban található, így annak ellenére, hogy egyes esetekben tevékenységük a GDPR hatálya alá tartozik, az érintetteket megillető jogok gyakorlása és érdekeik hatékony érvényesítése nehézségekbe ütközhet. 

Tipikus jellemzője e szolgáltatásoknak, hogy az érintett által rendelkezésre bocsátott genetikai mintákat, megszerzett adatokat az adatkezelők a szolgáltatás nyújtását követően is megőrzik, azokat számos esetben más felhasználó részére értékesítik és továbbítják.

A NAIH szerint a genetikai adatok más adatokkal - például ismert személyazonosságú rokonok által megadott mintákkal - összekapcsolva visszanyerik személyazonosításra alkalmas természetüket. Ebből pedig az következik, hogy az ilyen szolgáltatást igénybe vevő emberek nem csak magukról adnak ki érzékeny információkat, de a velük rokoni kapcsolatban álló további érintettek személyazonosságára, örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire - többek között egészségi állapotára, etnikai hovatartozására - is következtetést vonhatna le azok, akikhez ezek az adatok kerülnek. Úgy is, hogy erről az érintetteknek nincs is tudomásuk. 

Mindezért a NAIH nem javasolja, hogy a genetikai adat meghatározására alkalmas minták és genetikai adatok kezelésével kapcsolatosan az adatkezelő által biztosítandó, többek között az adatkezelés körülményeit, az esetleges adattovábbítás címzettjeit, az adatkezelés időtartamát és az érintettek jogainak ismertetését részletesen tartalmazó megfelelő tájékoztatás és genetikai adatok biztonságos kezelését célzó garanciák hiányában az érintettek DNS-minta elemzésén alapuló szolgáltatásokat vegyenek igénybe.   • Tippek
  • Bankszámla