Egy pécsi gimnázium magyartanárai nyíltan fellázadtak az új Nemzeti alaptanterv ellen

Untitled-1
2020.02.07. 09:36 Módosítva: 2020.02.07. 11:29

Nyílt levélben tiltakoznak az új Nemzeti alaptanterv (NAT) ellen a pécsi Janus Pannonius Gimnázium magyartanárai. A magyar nyelv és irodalom tanári munkaközösség kiállásához az iskola több mint húsz tanára is csatlakozott. A nyílt levélben arra kérik „minden felelősen gondolkodó” kollégájukat, hogy bombázzák tiltakozó levelekkel a minisztériumot. 

A levélben azt írják, eljött az ideje annak, amikor már nem hallgathatnak tovább, amikor cselekedni erkölcsi kötelességük. A pedagógusok úgy látják: nem lehetnek kiszolgálói annak a NAT-nak, mely egyeztetés, érdemi vita nélkül, tartalmát és szerzőit a szakma előtt titokban tartva született.

Ebben az országban a mi felelősségünk sem kisebb, mint a politikusoké. Nem kívánunk végrehajtói lenni a politika és az ideológia által vezérelt oktatáspolitikának, amely még tovább ront a közoktatás helyzetén.

Az új NAT-ról a következőket gondolják: 

Gyerekellenes, mert bár csökkenti az óraszámokat, de tovább növeli a tananyagot. Nem vesz tudomást a megváltozott olvasási szokásokról, a diákok érdeklődéséről, a megváltozott világról. Lexikális ismeretek sokaságát írja elő kompetenciafejlesztés helyett. Nem vesz tudomást a munkaerőpiaci elvárásokról, a különböző iskolatípusok sajátosságairól, az ott tanulók igényeiről, lehetetlenné teszi a differenciálást, tehetséggondozást és felzárkóztatást.

Elfogadhatatlan, hogy a diákok saját koruk és problémáik megjelenítésére nem látnak példát, nem találkoznak kortárs szövegekkel, hiszen ezek teljesen hiányoznak a NAT-ból. Ezzel elidegenítjük őket az olvasástól, az irodalom világától.

Tanárellenesnek tartják a NAT-ot azért, mert szolgává alacsonyítja az önállóság és a választás lehetőségétől megfosztott kollégákat. Önmagával való meghasonlásra készteti a gyakorló tanárt is, mivel rutinjának, tapasztalatainak mond ellent a szinte csak lexikai ismereteket elváró követelményrendszer. Ez a tananyagmennyiség lehetetlenné teszi, hogy örömmel olvasó diákokat neveljen.

Önmagával való meghasonlásra készteti a kezdő pedagógust, illetve tanár szakos hallgatót, hiszen annak az ellenkezőjével szembesül, amire a tanárképzés során a modern pedagógiatudomány szakemberei felkészítették. 

Nemzetellenes a NAT a pécsi tanárok szerint azért, mert torzítja és leszűkíti a nemzeti kultúra fogalmát.

A 444.hu-nak az egyik tiltakozó tanár azt mondta: nem politikai szándék vezérli őket, egyszerűen úgy gondolják, hogy az új NAT elfogadásával átlépnének egy erkölcsi határvonalat, amelyet a diákok és a magyar kultúráért érzett felelősségük miatt nem tehetnek meg. 

Nekünk is fontos a magyarságunk, de csak minőségi magyar irodalmat szeretnénk tanítani,

Az egyik tanár megjegyezte: ha nem vonják vissza az új NAT-ot "el kell gondolkodnunk egy olyan érettségi tétel kidolgozásán, hogy »Az antiszemitizmus megjelenési formái Wass Albert prózájában«. Tiltakozásukhoz a gimnázium igazgatója nem csatlakozott, de biztosította a kollégáit, hogy nem áll az útjába semmilyen megmozdulásnak.  

Mint megírtuk, az új NAT irodalomra vonatkozó része éles kritikát kapott a Magyartanárok Egyesületétől. A szervezet egyebek mellett az átdolgozás erősen ideológiai meghatározottságát, a kétes irodalmi értékű szerzők tananyagba emelését, a modern pedagógiai elvek figyelmen kívül hagyását kérte számon az anyag készítőin, miközben több, nemrég alapított, kormánybarát tanárszervezet üdvözli az új szabályozást. A Párbeszéd és a DK az Országgyűlésben akarja kezdeményezni a Nemzeti alaptanterv visszavonását.

A kormány szerint az új NAT csökkenti a diákok óraszámát és terhelését, a tanárok az óraszám 20 százalékát szabadon fordíthatják felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, maguk által választott témák feldolgozására. A sokat bírált irodalom tantárgynál a készítők szerint annyi történt, hogy határon túli magyar írókat és költőket tettek az alaptanterv részévé, akiket a régi, „világnézetileg egyoldalú és elfogult, még a szocializmusban kialakult torz és csonka kánon" figyelmen kívül hagyott.  

Hajnal Gabriella, a NAT miniszteri biztosa nemrég azt mondta: Kertész Imre tényleg nincs benne a NAT-ban, de a kerettantervekben szerepelni fog.  A tanárok a szabad órakeretben maguk határozhatják meg, mit tanítanak, és  minden tantárgynál kimondottan nagy szerepet kapnak az olyan új pedagógiai módszerek, mint a projekthét, a témahetek, a páros órai munka, vagy az egyéni tanulási utak.  

Frissítés: A Magyartanárok Egyesülete és a Szépírók Társasága petíciót indított a NAT visszavonásáért, amit pár óra alatt közel háromezren írtak alá.   • Hírek
  • Lakáshitel