Ferenc
11 °C
30 °C

Megszűnnek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok

2020.04.01. 10:44

Március 31-ével megszűntek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok, a közigazgatási perekben így április 1-jétől első fokon

  • a Fővárosi,
  • a Budapest Környéki,
  • a Debreceni,
  • a Győri,
  • a Miskolci,
  • a Pécsi,
  • a Szegedi és 
  • a Veszprémi Törvényszékek

járnak el.  

A Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességi körébe tartoznak azok az ügyek, amelyek korábban a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességébe tartoztak. A közigazgatási bírósági ügyekben másodfokon fellebbezési, illetve felülvizsgálati eljárásban a Kúria jár el. Egyes bírósági ügyekben pedig kizárólag a Kúria jár el, olvasható a birosag.hu oldalán. 

A munkaügyi bírósági ügyekben első fokon az illetékes törvényszékek, másodfokon fellebbezési eljárásban az ítélőtáblák, míg a felülvizsgálati eljárásban a Kúria jár el.

Új rendelkezés, hogy a munkáltató felperes a pert kizárólag a munkavállaló (alperes) belföldi lakóhelye, ennek hiányában a belföldi tartózkodási helye szerinti bíróság előtt indíthatja meg. Munkaügyi perben továbbra sincs helye illetékességi kikötésnek. A törvényszékek csak április 1-től járnak el, ezért mind papír alapú, mind elektronikus kapcsolattartás esetén a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságoknak (KMB) címezve lehet előterjeszteni március 31-ig a keresetlevelet, míg ezt követően az illetékes törvényszékeknek kell címezni. A KMB-k megszűnésével a benyújtott keresetleveleket, a folyamatban lévő közigazgatási és munkaügyi ügyeket megküldik a törvényszékeknek. Az ügyfelek az őket érintő változásról egyedi tájékoztatást kapnak.