Repárszky Ildikó, a Fazekas Mihály Gimnázium vezető tanára a kilencedik rendhagyó történelemóra keretében, a dualizmuskori Magyarország nemzetiségeit, kisebbségeit; a nemzetiségi kérdés alakulását fogja bemutatni.

Az alábbi témákról esik szó az órán:

 • 1868. évi nemzetiségi törvény és a horvát-magyar kiegyezés
 • A magyar politikai elit alapvetései: egy politikai nemzet koncepciója és a nemzetiségiek asszimilációja
 • Mennyire működött ez az „asszimilációs projekt”?
 • Az oktatás szerepe; az Eötvös-féle népiskolai törvény - kitekintés a korszak iskolarendszerére: a női oktatási lehetőségekre, miért volt presztízsteremtő az érettségi?
 • A Lex Apponyi és az egyre erősebb magyarosítási politika
 • A kivándorlók között miért felülreprezentáltak a nemzetiségiek
 • A nemzetiségi kérdés kiéleződése a századfordulón
 • Milyen célokat fogalmaztak meg a nemzetiségek a valóságban és a magyar „közvélemény” szerint?
 • Hogyan nyerték a nemzetiségi adatokat a korabeli statisztikusok?
 • A dualizmus korában a cigányok/romák nemzetiségnek tekinthetőek-e?
 • Az 1893-as Czigányösszeírás eredményei és a korabeli előítéletek ütköztetése
 • Tradicionális munkák a cigányság körében
 • A magyarországi romák létszámának alakulása napjainkig

Az órákon felhasznált prezentációk ezen a linken érhetők el.

Az Iskolatévé eddigi óráit itt nézhetitek vissza.

Ezt az anyagot az Index olvasóinak támogatásából készítettük. • Hírek
 • Megtakarítás