Megjelent a lista, kinek jár az egyszeri bruttó félmillió az egészségügyben

2020.06.13. 11:32 Módosítva: 2020.06.13. 13:23

Megjelent a részletes lista azoknak a jogosultaknak a köréről, akik egyszeri, bruttó félmillió forintos támogatást kapnak ez egészségügyben a koronavírus-járvány miatt megnövekedett munkahelyi terhelés miatt – írta a Portfolio.hu.

Az erről szóló kormányrendelet a kifizetés részletszabályait is meghatározta, ennek alapján személyenként egyszer kapható a támogatás, függetlenül attól, hogy ki hány beosztásban dolgozik. A juttatás azoknak jár, akik a listán megjelölt munkakörökben dolgoztak április 1-jén. Ha a kedvezményezett időközben meghalt, úgy örököseinek jár az összeg. A kedvezményezetteknek három nagyobb kategóriája van.

Az idősotthonok dolgozói nincsenek benne, így nekik az önkormányzat és az egyház ad jutalmat.

Az első kör azoké, akiket április 1-jén foglalkoztattak az alábbiaknál:

 • a fekvő-, illetve járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató,
 • egynapos sebészeti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató,
 • laboratóriumi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató,
 • művesekezelést végző szolgáltató,
 • betegszállítást végző szolgáltató,
 • Országos Mentőszolgálat,
 • Országos Vérellátó Szolgálat.

A második csoport a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató alábbi egészségügyi dolgozói:

 • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységben egészségügyi dolgozó,
 • a védőnői szolgálatban, valamint iskola-egészségügyi ellátásban foglalkoztatott védőnő,
 • az iskolaorvosi ellátást végző egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott főállású iskolaorvos,
 • az otthoni hospice szolgálatok esetében a NEAK-kal kötött finanszírozási szerződésben is szereplő egészségügyi szakmai tevékenységet ellátó foglalkoztatott egészségügyi dolgozó,
 • az otthoni szakápolási szolgálatok esetében a NEAK-kal kötött finanszírozási szerződésben is szereplő egészségügyi szakmai tevékenységet ellátó foglalkoztatott egészségügyi dolgozó,
 • a Büntetés-végrehajtás Központi Kórháznál (Tököl) egészségügyi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozó,
 • az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetnél egészségügyi munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozó,
 • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés k) pontja szerinti azon közreműködő egészségügyi szolgáltató egészségügyi munkakörben foglalkoztatott, az Eütev. 4. § a) pont aa) alpontja szerinti egészségügyi dolgozója, amely szolgáltató a NEAK-kal szerződéses jogviszonyban nem áll, de közvetetten közfinanszírozott szolgáltatást nyújt a közfinanszírozott szolgáltató telephelyén, a közöttük fennálló közreműködői szerződés alapján.

A harmadik csoport a rendkívüli juttatásra jogosultaké, akik az alábbiakban dolgoztak:

 • az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Családtervezési és Gyermekegészségügyi Szolgáltatási Osztály,
 • a Nemzeti Népegészségügyi Központ, valamint
 • a fővárosi és megyei kormányhivatal és a járási (kerületi) hivatal Eütev. 4. § a) pont aa) alpontja szerinti egészségügyi dolgozója,
 • az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetem esetében kizárólag a közfinanszírozott egészségügyi ellátásban közvetlenül részt vevő egészségügyi dolgozó, valamint a közfinanszírozott egészségügyi ellátást nyújtó intézmény működtetésében részt vevő egészségügyben dolgozó jogosult a rendkívüli juttatásra,
 • az egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, a veszélyhelyzeti betegellátásban részt vevő orvostanhallgató,
 • a közfeladatot ellátó honvédelmi szervezet állományába tartozó, védelem-egészségügyi feladatot ellátó és védelemegészségügyben dolgozó személy,
 • a belügyminiszter által irányított szervezet egészségügyi dolgozója,
 • a szakellátást nyújtó helyi önkormányzatok esetében kizárólag a közfinanszírozott egészségügyi ellátásban közvetlenül részt vevő egészségügyi dolgozók,
 • az aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató főigazgatója és gazdasági igazgatója.


 • Tippek
 • Hírek