OECD: Magyarország a legzárkózottabb állam

2020.09.04. 14:01

A tagállamai társadalmainak sokszínűségét elemző jelentést adott ki szerdán a Gazdasági és Együttműködési Szervezet (OECD), amely azt összesíti, hogyan ítélik meg az egyes országokban a különféle társadalmi csoportokat, és hogy ezeknek milyen lehetőségeik vannak a munkaerőpiacon – írja a Qubit. A jelentés felvezetője megállapítja, hogy az elmúlt évtizedekben jelentős változásokat mutatott a társadalmi sokféleség a szervezet legtöbb tagállamában, ami gazdasági lehetőségeket hordoz magában.

A vizsgált öt társadalmi csoportot hátrányos helyzetűnek tekintik a munka világában és a társadalomban:

  • a bevándorlók, leszármazottaik és egyéb etnikai kisebbségek tagjai
  • az LMBT közösség tagjai
  • az idősek
  • a fogyatékkal élők
  • a nők

A tanulmány szerint a vizsgált időszakban nőtt a nők részvétele a munkaerőpiacon, a bevándorlók és gyermekeik lakosságon belüli aránya és a többségtől eltérő szexuális preferenciáikat nyíltan vállalók aránya. Már a világjárvány előtti időszakban is megfigyelhető volt egyfajta polarizáció a felsorolt kisebbségek megítélésében, különösen a bevándorlók és etnikai kisebbségek esetében.

Magyarország az OECD legzárkózottabb tagállama – állapítja meg a társadalom sokszínűségét vizsgáló kutatás. A Gallup 2018-as reprezentatív felmérése szerint hazánkban vannak a legkevesebben (a lakosság mintegy 12 százaléka), akik szerint lakóhelyük megfelelő egy etnikai vagy szexuális kisebbséghez tartozó személy, illetve bevándorló számára. Nálunk mérték a legnagyobb, több mint 40 százalékos visszaesést is, 2008-ban ugyanis még 54 százalék volt ugyanez az arány.

While attitudes towards diversity have become more inclusive in some countries, they have become less positive in...

Közzétette: OECD – 2020. szeptember 2., szerda

  

Míg a magyarok túlnyomó többsége szerint a hazájuk nem jó hely a vizsgált kisebbségek számára, az OECD-államok összességében 55 százaléka azok aránya, akik nyitottan viszonyulnak egy etnikai kisebbséghez tartozó, LMBT vagy bevándorló emberhez. Bár az OECD-átlag növekedést mutat, a tagállamok között nagyon nagyok az eltérések. A nagyobb bezárkózók közé tartozik Lengyelország, Olaszország, Lettország és valamelyest Görögország, viszont Dél-Koreában, Japánban és Ausztriában a társadalom kinyílása érzékelhető.

 

korábbi kutatások szerint összefügg a bevándorlók, a homoszexualitás és a nemek egyenlőségének elfogadása. Vagyis az egyik kisebbség iránti nyitottság növekedése hatással van a többi kisebbség iránti elfogadásra is. Az OECD több országában, köztük Németországban, Norvégiában, Portugáliában és Spanyolországban az elmúlt évtizedben javult a bevándorlók megítélése, és az OECD legtöbb tagországában nőtt az LMBTQ emberek iránti nyitottság.