Ultimátumot adott az SZFE kancellárja, pénteken 18 óráig mindenkinek el kell hagynia az egyetem épületét

2020.10.16. 12:45
Az indok: fertőtlenítés és karbantartás.

Körlevélben küldött rektori utasítást a Színház- és Filmművészeti Egyetem új kancellárja, Szarka Gábor és az egyik frissen kinevezett rektorhelyettes, Novák Emil az egyetem dolgozóinak és oktatóinak. Mint írják, előre hozzák az őszi szünetet október 16–26. közé, amikor

az egyetem épületeiben és kollégiumában karbantartást és fertőtlenítést végeznek majd, ezért azok zárva lesznek, azokban tartózkodni tilos, azokat maximum péntek este 18 óráig mindenkinek el kell hagynia.

Csak a kancellár írásos engedélyével lehet az épületekben tartózkodni a határidő lejárta után.

Telex  birtokába jutott rektori utasítás az alábbi felszólításokat tartalmazza:

 1. Az Egyetem létesítményeit mai nap munkaidő végéig, de legkésőbb 18 óráig valamennyi egyetemi polgárnak el kell hagynia. Az üzemeltetési vezető intézkedik a fokozatosan kiürülő irodák, kollégiumi szobák, tantermek, egyéb helyiségek, végül a kiürült épületek zárásáról.
 2. Az Igazgatási és Szervezési Hivatal vezetője intézkedik a kollégium kiürítéséről az 1. pont szerinti időpontig, a kollégiumi hallgatók részére a szünet időszakában kollégiumi díj nem kerül felszámításra.
 3. Az üzemeltetési vezető a mai nap végéig írásban tájékoztat a létesítmények alapműködéséhez és őrzéséhez szükséges napi minimális létszámszükségről a szünet teljes időszaka vonatkozásában, illetve megküldi a név szerinti beosztást is.
 4. Az üzemeltetési vezető megküldi részemre jóváhagyásra a jövő héten végrehajtandó műszaki, karbantartási, takarítási és fertőtlenítési tervet.
 5. A benntartózkodásra engedélyezett üzemeltetési munkatársak és a szakkarbantartásokat végző személyek kivételével a szünet alatt kizárólag írásos kancellári engedéllyel lehet az Egyetem létesítményeiben tartózkodni.
 6. A munkavállalók számára a szünet időszaka összesen 5 munkanapot érint, a szünet utáni első munkanap pedig 2020. október 27-e kedd. Három munkanapot kötelező szabadságként kell elszámolni az eredeti rektori utasításnak megfelelően. A további két napot a közvetlen munkahelyi felettesek döntése alapján vagy szabadságként, vagy otthoni munkavégzésként lehet elszámolni. Utóbbi esetben a munkahelyi vezetők írásban rögzítsék a munkatársak részére kiadott feladatokat, melyet összefoglaló táblázatban küldjenek meg az Igazgatási és Szervezési Hivatal vezetője részére. A jelenléti íven jelezzék az otthoni munkavégzés szerinti napokat.
 7. Az őszi szünet időszakában a jelenléti oktatás szünetel, az elmaradt foglalkozások pótlásáról a szünet utáni időszakban kell gondoskodni. Ugyanakkor az osztályvezető tanárok döntésük szerint távoktatási formában szervezhetnek képzéseket, ezek megtartását azonban megfelelően igazolniuk kell.
 8. A szünet ideje alatt átfogó műszaki karbantartó munkákra is sor kerülhet, ez érintheti gépészeti eszközök, más műszaki egységek átmeneti vagy tartós leállását is.
 9. Tekintettel arra, hogy a szünet alatt vegyszeres fertőtlenítő takarításra is sor kerülhet, ezért megkérem valamennyi egyetemi polgárt, hogy egyfelől értéktárgyaikat vigyék haza, másfelől személyes tárgyaikat zárják el szekrényeikbe, fiókjaikba. Élelmiszert ne hagyjanak a helyiségekben, ahol hűtőszekrény van, azt ürítsék ki és áramtalanítsák.
 10. A szünet alatt is tájékoztatjuk az Egyetem polgárait az esetleges fontos fejleményekről, ezért kérem, folyamatosan kísérjék figyelemmel a hivatali e-mail-forgalmukat.
 11. A karbantartások nem érintik a Vas utcai épület homlokzatán lévő installációk eltávolítását.
 12. Megkérem a munkavállalókat, hogy a szünet utáni első nap kizárólag akkor térjenek vissza a munkába, ha teljesen egészségesek.

Szarka Gábor a levél végén hozzáteszi azt is, bízik abban, hogy a szünet után megkezdődhet egy párbeszéd és a közös munka. Ma reggel még a Facebook-hozzáférést is blokkolták a Színház- és Filmművészeti Egyetem irodáinak számítógépein kancellári utasításra.  

Kapcsolódó

SZFE-kancellár: Ha a tiltakozók lezárják előttem az utat, akkor én is elzárhatok egy-két helyszínt

Szarka Gábornak rosszul esik, hogy nem talál egy embert sem, akivel beszélni lehetne. Az internet lekapcsolása után is gesztusokat vár a hallgatóktól. • Hírek
 • Bankszámla