Kétszázezerbe is fájhat, ha fürdik a XV. kerületi szökőkútban

2021.01.15. 22:00

A XV. kerületben új rendelkezések léptek életbe január 1-jétől, hogy békés legyen a közösségi együttélés − tudatta az önkormányzat.

Amennyiben valakit szabálysértésen kapnak, az ellenőrző szerv akár ötvenezer forintos helyszíni bírságot is kiszabhat. Ezen kívül eljárást is kezdeményezhet, melynek a végén 200 ezer forintos pénzbírság szabható ki.

A legfontosabb szabályok:

 • Tilos javítani, tisztítani közterületen a gépjárműveket.
 • Tilos közterületi hozzájárulás nélkül közterületen tárolni az üzemképtelen és a roncs gépjárműveket.
 • Csak akkor lehet sétáltatni közterületen a kutyákat, ha a sétáltató kakigyűjtő zacskót is tart magánál.
 • Tilos hulladékot válogatni a szelektív hulladékgyűjtő edényekből.
 • Az üzlettől számított öt méteren belül a kereskedelmi egység üzemeltetője köteles tisztán tartani a közterületet, továbbá az ott tartózkodó személyek nem használhatják a területet a rendeltetésüktől eltérő módon.
 • Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az előtte lévő járda és a kocsiút közötti terület gyomtalanításáról, a hó eltakarításáról és síkosságmentesítésről, és a közterületre kinyúló bokrok és ágak visszavágásáról is.
 • Tilos az emlékműveken, műalkotáson, utcabútorzaton, lépcsőn, szökőkúton, templomok előtti részen gördeszkázni, görkorcsolyázni, kerékpározni és rollerezni.
 • Tilos közterületen a közhasználatú létesítményeket, berendezéseket, játszótéri játék felszereléseket a rendeltetéstől eltérő módon használni vagy beszennyezni.
 • A körülkerített játszótereket vagy sportterületeket tilos a nyitvatartási időn kívül igénybe venni.
 • Nem szabad a szökőkútban fürdeni vagy állatot fürdetni.
 • A közparkban vagy más zöldterületen , valamint a közterületi zöldfelületen tilos járművel megállni, várakozni, oda behajtani, vagy ott egyéb módon közlekedni.
 • Tilos a kutyát szabadon tartani bekerítetlen ingatlanon, valamint bevinni a játszótérre, sportterületre vagy egyéb táblával tiltott helyre.
 • Lomtalanításkor tilos a közterületre kihelyezett lomhulladékot válogatni, turkálni benne, széthordani, vagy sajátként őrizni.
 • Tilos a szemetet nem a hirdetményben közzétett módon, időpontban és helyszínen kihelyezni.


 • Hírek
 • Lakáshitel