Vásárlás, ügyintézés: itt vannak a szigorítások részletes szabályai

bezart konditerem-01-BS
2021.03.05. 17:46
Végre kijött a Magyar Közlönyben a védelmi intézkedések listája.

Pénteken délután jelentek meg a Magyar Közlönyben a heti Kormányinfón bejelentett, majd később Orbán Viktor miniszterelnök által részletezett szigorítások. Március 8-tól április 7-ig bezárják az iskolákat, óvodákat, és ugyancsak március 8-tól két hétre az üzletek egy része nem nyithat ki. 

Az ideiglenes védelmi intézkedések általános szabályai:

 • Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.
 • A települések belterületén, az utcán és a közterületen – az e rendelet szerinti kivétellel – mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil- vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
 • Kivételt képez a hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személy.
 • A kijárási tilalmon kívüli időben az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.
 • Az egyéni szabadidős sporttevékenység során nem kell a maszkot viselni.
 • A külterületen, illetve a települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak, azok az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint látogathatóak.

Hol vásárolhatunk?

Az üzletek közül csak a következők maradhatnak nyitva:

 • a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletek,
 • a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletek,
 • a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletek (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusítók), ide nem értve a fő tevékenységként szórakoztató- és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzleteket,
 • az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletek,
 • a mezőgazdasági üzletek, ideértve a műtrágyát értékesítő üzleteket és a vágóhidat,
 • a kertészeti árudák, a faiskolák,
 • a piacok, a helyi termelői piacok
 • a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletek,
 • az állatgyógyszertárak,
 • az üzemanyagtöltő állomások,
 • a nemzeti dohányboltok és
 • az újságosok.

A vendéglátóhelyek (éttermek) nem minősülnek üzletnek, ezért elvitelre alkalmas ételek kiadására vagy szállítására egy rövid időtartamig be lehet menni. A fenti listában fel nem sorolt üzletek kötelesek zárva tartani.

A nemzetközi nőnap alkalmából, március 8-án, hétfőn a virágüzletek nyitva tarthatnak, és ott megengedett a tartózkodás, illetve a vásárlás. 

Milyen szolgáltatások fognak működni?

Személyes megjelenést igénylő szolgáltatások helyiségei kötelesek zárva tartani. Ez alól kivételt képeznek

 • a pénzügyi szolgáltatások, bankok
 • a közlekedési és a szállítási szolgáltatás,
 • a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést,
 • a szociális szolgáltatás,
 • a postai, a csomagküldő és a házhoz szállítási szolgáltatás,
 • a totózó és lottózó szolgáltatás,
 • a járműszerviz-szolgáltatás, a mezőgazdasági és iparigép-szervizszolgáltatás, a háztartásigép-szervizszolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás,
 • az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,
 • a temetkezési szolgáltatás,
 • az állategészségügyi szolgáltatás,
 • az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,
 • az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,
 • a közétkeztetési szolgáltatás,
 • az állattenyésztési szolgáltatás,
 • az ügyvédi szolgáltatás,
 • a biztonsági szolgáltatás,
 • az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,
 • a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és
 • a mosási és tisztítási szolgáltatás.

Bezárnak a kaszinók és a kártyatermek, zárva maradnak a szálláshelyek, kivéve az üzleti, gazdasági, oktatási tevékenység céljából érkezők számára.

A jégpályák, uszodák, edző- és fitnesztermek, valamint a sportlétesítmények továbbra is zárva maradnak, de a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából látogathatóak.

Mennyire büntethetnek?

A rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések betartását a rendőrség, a Magyar Honvédséggel együtt ellenőrzi. Az intézkedések megszegőit százezertől egymillió forintig terjedő bírsággal büntethetik, és az intézményt, a helyiséget legalább egy napra, legfeljebb egy évre ideiglenesen bezárhatják. 

Oktatás

 • A köznevelési intézmények – az óvoda és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével – és a szakképző intézmények tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek.
 • Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben.
 • A kollégiumok – a középfokú oktatási intézmények tekintetében az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint – az oktatási intézmény igazgatója döntése szerint működnek.
 • A köznevelési és szakképzési intézmények működése kapcsán a kormányzati intézkedések végrehajtásáról a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény értelmében a köznevelésért, illetve a szakképzésért felelős miniszter határozatban rendelkezik.
 • A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás formában szervezett oktatást, képzést – ideértve az Fktv. 1. § (2) bekezdése szerinti jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés felnőttképző által történő megszervezését is – a képzésben részt vevő személyek és az oktató közötti személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban alkalmazott digitális eszköz segítségével megvalósuló módon vagy zárt rendszerű elektronikus távoktatás, illetve távoktatás formájában kell megszervezni, befejezni abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.
 • A felnőttképzésben vizsga nem szervezhető. Az e rendelet hatálybalépésekor már megkezdett és folyamatban lévő, illetve újonnan meghirdetett vizsgát el kell halasztani.
 • A jogi szakvizsga a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet szerint szervezhető meg.

Közigazgatás

 • A közigazgatásban foglalkoztatott személyek a munkájukat a munkavégzés rendes helyétől eltérően, a lakó-, illetve tartózkodási helyükön, saját eszközeikkel végzik.
 • Munkahelyen történő munkavégzés rendelhető el azok számára, akiknek esetében ez feltétlenül szükséges, így különösen a koronavírus-világjárvány elleni védekezésben részt vevők, valamint azok számára, akiknek az elvégzendő munka jellege a lakó-, illetve tartózkodási helyükön történő munkavégzést nem teszi lehetővé.
 • A (2) bekezdés szerinti munkáltatói intézkedés a közigazgatásban foglalkoztatott személlyel rövid úton, az írásba foglalás mellőzésével közlendő.

A kormány felkéri a gazdaság szereplőit, hogy törekedjenek a gazdaság működtetése során az otthoni munkavégzés jogintézményének alkalmazására.

(Borítókép: Huszti István / Index) • Hírek
 • Megtakarítás