Gődény is adott munkát az Alkotmánybíróságnak a veszélyhelyzetben

2021.04.16. 06:01 Módosítva: 2021.04.16. 06:02
Az Alkotmánybíróság tavaly május óta tíz, a járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos ügyben hozott döntést, míg jelenleg nem kevesebb, mint tizenhat ilyen eljárás van folyamatban. Valamennyi ügyben soron kívüli elbírálást rendelt el Sulyok Tamás, a testület elnöke – értesült az Index.

A járványügyi veszélyhelyzettel összefüggésben – a szervezet honlapján olvasható lista szerint – tavaly május óta összesen huszonhat eljárás indult az Alkotmánybíróságon. Mint megtudtuk, valamennyi ilyen ügyben soron kívüli elbírálást rendelt el Sulyok Tamás, a taláros testület elnöke.

Gépjárműadó, rémhírterjesztés, adatigénylés

Eddig összesen tíz veszélyhelyzeti ügyben hoztak döntést az alkotmánybírák. Négy esetben elutasították, négy alkalommal visszautasították az indítványt, egy alkotmányjogi panasz esetében megszüntették az eljárást, míg egy láthatási ügyben – az indítványozó apának igazat adva – megsemmisítették a bíróság döntését. Mindamellett három határozatukban alkotmányos követelményt is megállapítottak.

 • Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 4. §-a elleni utólagos normakontroll-indítvány (gépjárműadó elvonása a helyi önkormányzatoktól, önkormányzati tulajdonjog korlátozása veszélyhelyzetben) – a teljes ülés 2020. június 11-én elutasította az 54 országgyűlési képviselő indítványát.
 • A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése elleni utólagos normakontroll-indítvány (A munka törvénykönyvétől való eltérés lehetősége veszélyhelyzet ideje alatt) – a teljes ülés 2020. július 14-én visszautasította az 52 országgyűlési képviselő indítványát.
 • A veszélyhelyzettel összefüggésben a nemzetgazdaság stabilitásának érdekében szükséges intézkedésekről szóló 135/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet és a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 136/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz (különleges gazdasági övezet kijelölése) – az öttagú tanács 2020. október 6-án visszautasította az 59 országgyűlési képviselő indítványát.
 • 4.) A veszélyhelyzettel összefüggésben a nemzetgazdaság stabilitásának érdekében szükséges intézkedésekről szóló 135/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet és a Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 136/2020. (IV. 17.) Korm. rendelet elleni alkotmányjogi panasz (különleges gazdasági övezet kijelölése) – a teljes ülés 2021. február 16-án elutasította Göd Város Önkormányzatának alkotmányjogi panaszát. Az Alkotmánybíróság egyidejűleg hivatalból eljárva alkotmányos követelményként megállapította:

Az Országgyűlésnek a helyi önkormányzatok számára az általuk ellátott kötelező feladat és hatáskörök ellátásához azokkal arányban álló költségvetési, illetve más vagyoni támogatást kell biztosítania. Ezeket az Országgyűlés, veszélyhelyzet idején a Kormány közérdekből csökkentheti, azonban ezzel nem lehetetlenítheti el a helyi önkormányzatok működését, nem üresítheti ki az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében szereplő alkotmányosan védett feladatköreiket.

 • A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 337. § (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (rémhírterjesztés) – a teljes ülés 2020. június 16-án elutasította egy magánszemély alkotmányjogi panaszát. Az Alkotmánybíróság ugyanakkor hivatalból eljárva alkotmányos követelményként megállapította, hogy a rémhírterjesztés tényállása

csak az olyan tény közlését fenyegeti büntetéssel, amelyről az elkövetőnek a cselekmény elkövetésekor tudnia kellett, hogy hamis, vagy amelyet maga ferdített el, és amely a különleges jogrend idején a védekezés akadályozására vagy meghiúsítására alkalmas.

 • A veszélyhelyzet idején egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 179/2020. (V. 4.) Korm. rendelet 2. §-a elleni alkotmányjogi panasz (közérdekű adatigénylés teljesítésének határideje különleges jogrend idején) – a teljes ülés 2020. november 10-én megszüntette Szél Bernadett országgyűlési képviselő alkotmányjogi panaszában indított eljárást.
 • A veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet (közérdekű adatigénylés teljesítésének határideje veszélyhelyzet idején) – a teljes ülés Szél Bernadett országgyűlési képviselő indítványára 2021. április 13-án alkotmányos követelményként megállapította:

az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdéséből eredő alkotmányos követelmény, hogy a »veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről« szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3)–(5) bekezdéseinek alkalmazása során az adatkezelőnek rögzítenie kell azokat az okokat, amelyek valószínűsítik, hogy az adatigénylésnek az információs önrendelkezési szabadságról szóló törvényben rögzített határidőn belüli teljesítése a veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatainak ellátását veszélyeztette volna.

 • A Szekszárdi Törvényszék 12.Pkf.20.301/2020/3. számú végzése és a Paksi Járásbíróság 5.Pk.50.023/2020. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása) – a teljes ülés 2021. február 9-én megsemmisítette a bírósági döntéseket. A koronavírus-járványra hivatkozva tagadta meg egy Pakson élő anya a solymári apától közös gyermekük láthatását, amit aztán két bíróság is jóváhagyott. Az Alkotmánybíróság viszont az apának adott igazat.
 • Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (egészségügyi dolgozó kirendelése egészségügyi válsághelyzetben) – az öttagú tanács 2021. március 30-án visszautasította egy magánszemély alkotmányjogi panaszát.
 • A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálása) – az öttagú tanács 2021. április 13-án visszautasította egy magánszemély alkotmányjogi panaszát.

Gődény György a gyülekezési tilalom ellen

Jelenleg tizenhat veszélyhelyzeti ügy van az Alkotmánybíróságon. Ezek közül néhány már szerepelt a testület napirendjén, de a legtöbb ügyben még dolgozik a döntéstervezeten az ügy előadó alkotmánybírója.

 • A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (helyi adó mértéke) – 2021. január 15-én érkezett Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata alkotmányjogi panasza.
 • A Kúria Pfv.IV.20.343/2019/10. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz (bírósági jogkörben okozott kár) – 2020. november 16-án érkezett egy magánszemély alkotmányjogi panasza.
 • A Kúria Pfv.V.20.953/2019/6. számú ítélete és a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 143. § (1) és (2) bekezdései elleni alkotmányjogi panasz (közvetítői jutalék) – 2020. december 21-én érkezett egy magánszemély alkotmányjogi panasza.
 • A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (helyi adó mértéke) – 2021. február 1-jén érkezett Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata alkotmányjogi panasza.
 • A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, valamint 5. § (1) és (2) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (általános gyülekezési tilalom veszélyhelyzet idején) – 2021. február 9-én érkezett a Szivárvány Misszió Alapítvány alkotmányjogi panasza.
 • A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 5. § (1) és (2) bekezdése, valamint 22. § (2) bekezdése és 23. §-a elleni alkotmányjogi panasz (általános gyülekezési tilalom veszélyhelyzet idején) – 2021. február 24-én érkezett egy magánszemély alkotmányjogi panasza.
 • A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 5. § (1) és (2) bekezdése, valamint 22. § (2) bekezdése és 23. §-a elleni alkotmányjogi panasz (általános gyülekezési tilalom veszélyhelyzet idején) – 2021. február 25-én érkezett egy magánszemély alkotmányjogi panasza.
 • A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 5. § (1) és (2) bekezdése, valamint 22. § (2) bekezdése és 23. §-a elleni alkotmányjogi panasz (általános gyülekezési tilalom veszélyhelyzet idején) – 2021. február 26-án érkezett Gődény György alkotmányjogi panasza.
 • A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 5. § (1) és (2) bekezdése, valamint 22. § (2) bekezdése és 23. §-a elleni alkotmányjogi panasz (általános gyülekezési tilalom veszélyhelyzet idején) – 2021. február 26-án érkezett egy magánszemély alkotmányjogi panasza.
 • 11.) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 5. § (1) és (2) bekezdése, valamint 22. § (2) bekezdése és 23. §-a elleni alkotmányjogi panasz (általános gyülekezési tilalom veszélyhelyzet idején) – 2021. március 1-jén érkezett Erőss Gábor János alkotmányjogi panasza.

Egészségügyi dolgozó kirendelése

 • A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm.rendelet 1. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (helyi adó emelésének tilalma) – 2020. december 14-én érkezett Kaposmérő Községi Önkormányzata alkotmányjogi panasza.
 • A Székesfehérvári Törvényszék 2.Pkf.386/2020/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (kapcsolattartás végrehajtása) – 2021. január 19-én érkezett egy magánszemély alkotmányjogi panasza.
 • A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 56. § (3) és (4) bekezdése elleni utólagos normakontroll-indítvány (munkaidőkeret alkalmazása) – 2020. október 29-én érkezett Tóth Bertalan országgyűlési képviselő és társai által aláírt utólagos normakontroll-indítvány.
 • A H/12956 számú Házszabálytól eltérés elleni alkotmányjogi panasz (tárgysorozatba vétel) – 2021. február 5-én érkezett Szél Bernadett, Szabó Szabolcs, Hadházy Ákos, Bana Tibor és Bencsik János független országgyűlési képviselők alkotmányjogi panasza.
 • Az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról szóló 521/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (egészségügyi dolgozó kirendelése egészségügyi válsághelyzetben) – 2021. február 16-án érkezett egy magánszemély alkotmányjogi panasza.
 • A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a és 2. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz (helyi iparűzési adó mértéke) – 2021. február 9-én érkezett Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata alkotmányjogi panasza.


 • Hírek
 • Hitelkártya