Magyar parancsnok irányítja ősztől a koszovói NATO-békefenntartókat

2021.08.25. 12:57

Magyar parancsnok irányítja ősztől a koszovói NATO-békefenntartókat; Kajári Ferenc vezérőrnagy személyében Magyarország 1999-es NATO-csatlakozása óta most először lehet magyar parancsnoka ennek a műveletnek – írja az MTI.

Kajári Ferenc a KFOR állományát adó huszonhét ország (19 NATO-tag és 8 partnerország) katonájának a parancsnoka lesz. Az állomány jelenleg mintegy háromezer-ötszáz emberből áll, ennyien vannak a műveleti területen.

A hadszíntéren lévők számát tekintve Magyarországé a harmadik legnagyobb csapat.

 A honvédség 1996 óta vesz részt béketámogató műveletekben. 

A KFOR-nál a parancsnok politikai tanácsadóját és a jogi tanácsadó részleg vezetőjét is Magyarország fogja adni, emellett több más tiszt, főtiszt is kulcsbeosztásokat fog betölteni a KFOR törzsében.

A vezérőrnagy beszámolt arról is, hogy az állomány felkészítésekor tájékoztatást kapnak egyebek mellett a Balkán biztonságpolitikai helyzetéről, emellett például tárgyalástechnikával, vallástörténettel, médiakezeléssel kapcsolatos előadásokon vesznek részt, valamint bővítik közegészségügyi és járványügyi ismereteiket.

A KFOR a NATO leghosszabb ideje – immár 22 éve , 1999 óta tartó művelete. Kajári vezérőrnagy szerint a  KFOR legfontosabb feladata a békés és biztonságos környezet fenntartása, valamint a mozgásszabadság biztosítását Koszovó valamennyi polgárának.

A Balkánon a biztonsági helyzet jelenleg stabil, de törékeny. A koszovói rendvédelmi szervek feladata az esetleges rendbontások felszámolása, a békés, biztonságos környezet biztosítása. Úgynevezett második reagáló szervezet az Európai Unió jogállamisági missziója, az EULEX. Ha pedig az első két erő nem képes megoldani a problémákat, akkor harmadik reagáló erőként lép be támogatóként a KFOR

– részletezte.

Kajári Ferenc közölte, hogy nagyon jó a kapcsolata a korábbi parancsnokokkal; 2013 óta a KFOR parancsnoki posztját olasz tábornokok töltötték be, akik nagyon jó munkát végeztek. A jelenlegi parancsnokkal, Franco Federici tábornokkal is konzultált több alkalommal.

A vezérőrnagy  azt is elmondta, hogy többször teljesített már külszolgálatot. Először 1996-ban, a bosznia–hercegovinai rendezést támogató IFOR misszióban volt összekötő és felderítő tiszt, majd az Afrikai Unió szudáni missziójában szolgált európai uniós tanácsadóként, Afganisztánban pedig egy ciklusban az északi régió felderítő főnöke volt.