Önkormányzati bérlakások: a Kúria precedensértékű döntést hozott

2021.10.23. 20:04

A Kúria hatályon kívül helyezte a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata lakásrendeletének azt a passzusát, amely arra kötelezte a bérlőt: előre vállalja azt, hogy a bérlet megszűnésekor kiüríti a lakást.

A Magyar Közlönyben megjelent határozat tényállása szerint az önkormányzat még 2013-ban határozatlan idejű bérleti szerződést kötött a bérlővel. Ebben arra kötelezte a bérlőt, hogy saját költségén közjegyzői okiratba foglalt, egyoldalú kiürítéssel kapcsolatos jognyilatkozatot kell tennie. Így vállalnia kellett, hogy a szerződés megszűnése esetén gondoskodik a lakás kiürítéséről, illetve ha ezt nem teljesíti, akkor tudomásul veszi, hogy végrehajtási eljárás indul.

Az önkormányzat 2019 utolsó napjával felmondta a bérleti szerződést: a bérlő kérte a Miskolci Járásbíróságtól; állapítsa meg, hogy érvénytelen a lakás kiürítését előíró tétel a szerződésben. A járásbíróság a Kúriához utalta tovább az ügyet.

A bírói testület kimondta: az önkormányzati lakás bérletével kapcsolatban, a bérbeadó jogait érintően is, az 1993-as lakástörvény a mérvadó.

Azaz az önkormányzat nem kötelezhet senkit olyan feltétel teljesítéséhez szerződésben, ami nem szerepel a lakástörvényben.

(napi.hu)