Közös nyilatkozatot adtak ki a magyarországi egyházak a család és a házasság megerősítésére

2021.12.10. 10:35

A házasságra és a családra vonatkozó zsidó és keresztény értékrend fontosságát hangsúlyozzák közös nyilatkozatukban a magyarországi egyházak – írta meg a katolikus.ma

Az egyházak közleményükben Mózes első könyvéből is idéztek, amely így szól: 

Megteremtette Isten az embert a maga képére; Isten képére teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, és azt mondta nekik Isten: »Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet!«

Mint fogalmaznak, budapesti látogatásakor Ferenc pápa is hangsúlyozta ezt a biblikus álláspontot, megerősítve, hogy a házasság szentsége egy férfi és egy nő között valósul meg. Hozzáteszik:

a zsidó hagyományban is a »nő-férfi kapcsolat házasság általi szentesítése az emberi méltóság alapja«. 

A nyilatkozatot aláíró katolikus, protestáns és ortodox egyházak, valamint zsidó hitközségek képviselői úgy fogalmaztak:

karácsonyra készülve, illetve a hanuka gyertyáinak fényében, egyben az utóbbi időkben egyre erősödő társadalmi vitákra reagálva ezúton is megerősítjük a házasságra, a családra és az emberi méltóságra vonatkozó zsidó és keresztény értékrend fontosságát.

A december 9-ei keltezésű nyilatkozatot az alábbi egyházak írták alá: 

 • Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
 • Magyarországi Református Egyház
 • Magyarországi Evangélikus Egyház
 • Magyarországi Baptista Egyház
 • Magyar Pünkösdi Egyház
 • Magyarországi Metodista Egyház
 • Budai Szerb Ortodox Egyházmegye
 • Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Orthodox Exarchátus
 • Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház
 • Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye
 • Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarkátus)
 • Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete
 • Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
 • Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség


 • Hírek
 • Hírek