Ilyen a magyar különleges jogrend háborús veszélyben

-4052841186871960633 HUSZ0245
2022.02.25. 06:16
Az orosz–ukrán háború kapcsán megnéztük, milyen alkotmányos lehetőségek vannak a magyar jogrendben a különleges helyzetek, például a háborús veszély kezelésére.

Magyarországon jelenleg is különleges jogrend van érvényben. A legutóbb a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény hosszabbította meg 2022. május 31-ig a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetet. A törvény indoklása szerint a 2022-es választások lebonyolítását a különleges jogrend fennállása nem befolyásolja, ahogyan a kormány által kezdeményezett gyermekvédelmi népszavazást sem.

A különleges jogrend

Az Alaptörvény önálló fejezetben, a 48–54. cikkekben szabályozza a különleges jogrend alkotmányos kereteit, míg a részletszabályokat a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény tartalmazza.

Csink Lóránt egyetemi docens a Mikor legyen a jogrend különleges? című tanulmányában így foglalja össze a különleges jogrend lényegét:

A különleges jogrend, mint gyűjtőfogalom, magában foglalja mindazokat az esetköröket, amelyek az alkotmányos szabályozás különös részeként rendkívüli, kivételes időszakok esetére határozzák meg az állam működését. [...] a különleges jogrend egy olyan társadalmi vagy természeti jelenség kezelésére biztosított állami keretrendszer, amely az állam működésének normális állapotában nem kezelhető, és amely az embereket, az államot vagy az alkotmányos rendet veszélyezteti.

A különleges jogrenden belül az Alaptörvény ötfajta különleges állapotot különböztet meg:

  1. rendkívüli állapot (nemzetközi konfliktus esetén),
  2. szükségállapot (országon belüli eredetű szükséghelyzet, konkrétan: lázongás vagy polgárháború esetén),
  3. megelőző védelmi helyzet (rendkívüli állapot kihirdetése előtti háborús veszély esetén),
  4. váratlan külső támadás (amelyet természeténél fogva nem kell kihirdetni), valamint a
  5. veszélyhelyzet (természeti vagy ipari katasztrófa esetén).

A rendkívüli állapot

Ami a rendkívüli állapotot illeti, az Országgyűlés hadiállapot kinyilvánítása vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye (háborús veszély) esetén hirdeti ki a rendkívüli állapotot, és Honvédelmi Tanácsot hoz létre.

Rendkívüli állapot idején az Országgyűlés nem mondhatja ki feloszlását, és nem oszlatható fel. Az Alaptörvény 48. cikk (7) bekezdése szerint 

az országgyűlési képviselők általános választását rendkívüli állapot idején nem lehet kitűzni, és nem lehet megtartani, ilyen esetben a rendkívüli állapot megszűnésétől számított kilencven napon belül új Országgyűlést kell választani.

Ha az országgyűlési képviselők általános választását már megtartották, de az új Országgyűlés még nem alakult meg, a köztársasági elnök az alakuló ülést a rendkívüli állapot vagy a szükségállapot megszűnésétől számított harminc napon belüli időpontra hívja össze.

Lakatos László nyugalmazott honvéd vezérőrnagy, címzetes egyetemi tanár A különleges jogrend és a honvédelem szabályzása című tanulmányában hangsúlyozza, hogy

az alaptörvényi meghatározás szerint a rendkívüli állapot különleges jogrendi időszak kihirdetésének nem alapfeltétele a konkrét haditevékenységek (harctevékenységek) bekövetkezése, hanem maga az államközi fegyveres konfliktus veszélye (háborús veszély) is alkotmányos jogalapot teremt a különleges jogrend alkalmazására. A háborús veszély olyan nemzetközi helyzet, amely bekövetkezése során Magyarország szuverenitását, függetlenségét, területi integritását, alkotmányos rendjét idegen hatalom fegyveres támadása közvetlenül veszélyezteti. A rendkívüli állapot – ellentétben a többi különleges jogrendi időszakkal – a módosuló államvezetési rend és a rendkívüli intézkedések jellegére tekintettel csak az ország egész területére kiterjedően rendelhető el.

A megelőző védelmi helyzet

Az Alaptörvény 51. cikk (1) bekezdése pedig arról szól, hogy az Országgyűlés külső fegyveres támadás veszélye esetén vagy szövetségi kötelezettség teljesítése érdekében meghatározott időre kihirdeti a megelőző védelmi helyzetet, ezzel egyidejűleg felhatalmazza a kormányt sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedések bevezetésére. A megelőző védelmi helyzet időtartama meghosszabbítható.

Lakatos László szerint 

a megelőző védelmi helyzet a „háború előszobája”,

amelynek kezelésére a jogalkotó rugalmasan változtatható és kétszeri politikai mérlegelést igénylő rendszert épített az Alaptörvény rendelkezései közé annak érdekében, hogy a rendkívüli állapot kihirdetésére ne legyen szükség, vagy megfelelő feltételeket teremtsen az arra való időbeni felkészüléshez.

Till Szabolcs honvéd ezredes, egyetemi tanársegéd szerint a megelőző védelmi helyzet kihirdetésének lépcsőzetességi lehetősége miatt az 51. cikk alapján megállapítható, hogy a kormányzati kezdeményezéstől az országgyűlési döntésig terjedő előkészítő fázis hatvan napig tarthat, majd a kihirdetett helyzet határozott ideig hosszabbítható.

Ezek természetesen csak elméleti, alkotmányjogi lehetőségek, hiszen a magyar lakosság jelenleg nincs közvetlen veszélyben.

(Borítókép: a parlament ülésterme. Fotó: Huszti István / Index)