2024. június 14. 21:00
Németország 5
Skócia 1

Mutatjuk, hogy ki miért lesz felelős az új kormányban

D MTI20220524100
Az ötödik Orbán-kormányban Pintér Sándoré a köznevelés és az egészségügy, Szijjártó Péteré a paksi beruházás, a honvédelmi miniszteré a sport, a gazdasági területet pedig szétbontották. Összegyűjtöttük, hogy ki miért felel az új kabinetben.

Az Országgyűlés május 16-án ötödszörre választotta Orbán Viktort miniszterelnöknek, másnap ellenzéki kritikák kíséretében a kormánypárti többség elfogadta az új minisztériumi struktúrát is. A miniszterek keddi eskütétele után a Magyar Közlönyben részletezték, hogy pontosan ki milyen feladat- és hatáskörrel rendelkezik az új kormányban.

A feladatmegoldó

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Rogán Antal felel

 • a kormány általános politikai koordinációjáért,
 • a kormányzati kommunikációért,
 • az országmárkáért,
 • a turizmusért,
 • a vendéglátásért,
 • az e-közigazgatásért,
 • az informatikáért,
 • az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért,
 • a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért,
 • a mozgóképszakmáért,
 • az audiovizuális politikáért,
 • az elektronikus hírközlésért,
 • a szerencsejáték szabályozásáért,
 • a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért,
 • a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért,
 • a minősített adatok védelmének szakmai felügyeletéért.

A miniszter az általános politikai koordinációért való felelősség keretében ellátja „a miniszterelnök személye körüli feladatokat”, többek között idetartozik az Orbán Viktor kommunikációs felkészítésével kapcsolatos tevékenység is.

A minisztereket bemutató parlamenti beszédében Orbán Viktor azt mondta: egy demokráciában döntő tényező a kormány és a polgárok közötti folyamatos kapcsolattartás. Ez nehéz feladat, a munkát adatvédelmi jogszabályok tömegei, az állampolgárok érthető érzékenysége, és az ellenzék folyamatos támadásai is nehezítik, a miniszterelnök szerint ez most sem lesz másképp. Arra kérte Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjét, hogy oldja meg ezt a feladatot.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a következő időszakban az ország függetlenségét és szuverenitását számos támadás fogja érni, a szuverenitás védelme a miniszterelnök első számú kötelessége, ebben a munkában elsősorban Rogán Antalra számít majd.

A villámhárító

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely felel

 • a kormánybiztosok tevékenységének összehangolásáért,
 • a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért,
 • a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért,
 • a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért,
 • a közigazgatás-fejlesztésért,
 • a közigazgatás-szervezésért,
 • a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért,
 • a társadalompolitika összehangolásáért,
 • a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért,
 • az ingatlan-nyilvántartásért,
 • a térképészetért,
 • az egyes kereskedelmi építmények vonatkozásában a fenntarthatósági szempontok érvényesítéséért,
 • a rozsdaövezeti akcióterületekkel kapcsolatos ügyekért,
 • az anyakönyvi ügyekért,
 • az állampolgársági ügyekért,
 • a Magyar Falu Program, valamint a Modern Városok Program működtetéséért,
 • az aktív Magyarországért.

A miniszter vezeti a Stratégiai és Családügyi Kabinet üléseit, valamint felel a horgászat népszerűsítéséért és a magyar bor egységes kommunikációjáért is.

Orbán Viktor szerint a Gulyás Gergely által vezetett minisztérium a kormány villámhárítója is, ezért arra kérte a minisztert, képviselje bátran a kormány érveit a Magyarországról szóló szellemi természetű vitákban itthon és külföldön egyaránt.

A tanácsadó

A miniszterelnök politikai igazgatójának, Orbán Balázsnak a portfóliójába tartozik 

 • a miniszterelnök munkájához kapcsolódóan szükséges háttéranyagok, felkészítők, elemzések elkészítése,
 • a miniszterelnök nemzetközi tevékenységének koordinálása,
 • a kormányzati döntéshozatal és döntés-előkészítés általános politikai, stratégiai, külpolitikai és közpolitikai szempontú nyomon követése,
 • a miniszterelnöki biztosok, a miniszterelnöki megbízottak és a miniszterelnöki főtanácsadók munkájának koordinálása.
 • A Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói jogát a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter a miniszterelnök politikai igazgatója útján gyakorolja.

Az országgyűlési törvény módosítása alapján a plenáris üléseken a kormányfő helyett a miniszterelnök politikai igazgatója – Orbán Balázs – is válaszolhat interpellációkra vagy kérdésekre, illetve tanácskozási joggal részt vehet az Országgyűlés ülésein, ha rendelkezik képviselői megbízatással. Orbán Balázs listás képviselőként tagja az Országgyűlésnek.

Nemrégiben az Indexnek azt mondta: az lesz a feladata, hogy Orbán Viktor mellett dolgozva tanácsokat adjon, és figyeljen arra, hogy a kormányzás stratégiai szempontjai érvényesüljenek a napi munka során. „Emellett segítem a kormányfő munkáját háttéranyagok és elemzések készítésével, valamint a nemzetközi kapcsolatok építése során is” – nyilatkozta lapunknak Orbán Balázs.

A megkülönböztetett

A miniszterelnök általános helyettese, Semjén Zsolt a nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszter. A miniszterelnök-helyettes vezeti a Nemzetpolitikai Kabinet üléseit. Feladatai közé tartozik:

 • Összehangolni a kormány egyházi kapcsolattartással összefüggő feladatait,
 • ellátni a vallási turizmussal kapcsolatos feladatokat,
 • kidolgozni a magyar nemzet integritása, illetve határokon átnyúló összefogása érdekében a kölcsönös felelősség és figyelem elvén nyugvó nemzetpolitikát.

Semjén Zsolttal kapcsolatban Orbán Viktor úgy fogalmazott: a miniszteri felelőssége az összmagyarság képviselete lesz.

A miniszterelnök azt is mondta, hogy a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) a kormány szellemi-ideológiai magja, ezért a kereszténydemokrata párt elnökét megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte a kormányban.

A gazda

Az agrárminiszter, Nagy István felelős

 • az agrárpolitikáért,
 • a vidékfejlesztésért,
 • az élelmiszerlánc-felügyeletért,
 • az élelmiszeriparért,
 • az erdőgazdálkodásért,
 • a földügyért,
 • a halgazdálkodásért,
 • a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezéséért,
 • a természetvédelemért,
 • a földügyi és agrártámogatási szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért,
 • a vadgazdálkodásért,
 • a kereskedelemért.

„Első látásra úgy tűnik, aki ezt a feladatot kapja, annak csak megszületni volt nehéz” – kezdte Nagy István miniszter bemutatását Orbán Viktor a parlamentben.

A miniszterelnök kifejtette: küszöbön áll egy komoly globális élelmiszerválság, amelynek a hatásait Nagy Istvánnak kell majd kivédenie, a magyar agrárium külkereskedelmi pozícióját tovább kell erősíteni. „Vagyis a miniszteri bársonyszék nem lesz olyan kényelmes, mint amilyennek első látásra tűnik” – tette hozzá a miniszterelnök.

A megbízható

A belügyminiszter, Pintér Sándor lett a miniszterelnök belbiztonsági helyettese, felel

 • a bűncselekmények megelőzéséért,
 • a büntetés-végrehajtásért,
 • az élet- és vagyonbiztonság védelméért,
 • a határrendészetért,
 • a helyi önkormányzatokért,
 • az idegenrendészetért és menekültügyért,
 • a katasztrófák elleni védekezésért,
 • a közbiztonságért,
 • a közfoglalkoztatásért,
 • a közszolgálati életpálya kidolgozásáért,
 • a köziratok kezelésének szakmai irányításáért,
 • a közlekedésrendészetért,
 • a közterület-felügyelet szabályozásáért,
 • a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért,
 • a külföldre utazás szabályozásáért,
 • a rendészetért,
 • a szabálysértési szabályozásért,
 • a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért,
 • a terrorizmus elleni küzdelemért,
 • a településüzemeltetésért, kéményseprő-ipari tevékenységért,
 • a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény engedélyezését kivéve a vízgazdálkodásért, vízvédelemért,
 • a vízügyi igazgatási szervek irányításáért,
 • a társadalmi felzárkózásért,
 • az egészségbiztosításért,
 • az egészségügyért,
 • a gyermekek és az ifjúság védelméért,
 • a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért,
 • a köznevelésért,
 • a szociálpolitikáért.

Pintér Sándor belügyminisztert azért kérte fel Orbán Viktor, mert 16 évet szolgáltak együtt, és 16 év alatt minden rá bízott feladatot példás pontossággal teljesített, ezért a miniszterelnök feltétel nélküli bizalmát élvezi.

Orbán Viktor szerint Pintér Sándor helyreállította a közbiztonságot, radikálisan csökkentette a bűnözést, látványosan visszaszorította a bűncselekményeket, megfiatalította és megújította a rendőrséget, az állomány pedig visszanyerte becsületét és megbecsültségét. „A rendőrviccek kora lejárt” – tette hozzá a parlamentben a miniszterelnök, aki szerint bár Pintér Sándor minisztériumát továbbra is belügyminisztériumnak hívják, de valójában ez már a belügyek minisztériuma.

A visszatérő

Építési és beruházási miniszterként Lázár János felelős

 • az állami beruházásokért,
 • az építésgazdaságért,
 • az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért,
 • a településfejlesztésért és településrendezésért,
 • a településkép védelméért,
 • a területrendezésért,
 • bizonyos kivételekkel a kulturális örökség védelméért.

Orbán Viktor szerint Lázár János minisztériumát igazából Országépítési Minisztériumnak kellene nevezni. „Miniszter úr feladata nem kisebb, mint a beruházásokra fordított állami erőforrások hatékony felhasználása, az építésügyi szabályok megújítása, valamint az épített örökségünk védelme és a polgári jó ízlés képviselete az építkezéseknél” – fogalmazta meg a miniszterelnök Lázár János feladatköreit.

„Lázár János korábban sikeres frakcióvezető, államtitkár és miniszter is volt. Most is jók az esélyei. Isten hozta ismét a kormányban!” – köszöntötte parlamenti beszédében a visszatérő miniszterét Orbán Viktor.

Az élelmes

A gazdaságfejlesztési miniszter, Nagy Márton hatáskörébe tartozó területek:

 • a nemzeti pénzügyi szolgáltatások,
 • a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozása,
 • bizonyos kivételekkel a nemzetközi pénzügyi kapcsolatok,
 • a gazdaságfejlesztés,
 • a lakáspolitika,
 • a versenyképesség gazdasági és jogi feltételrendszere,
 • az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozása,
 • az állami vagyon felügyelete,
 • a postaügy.

A gazdaságfejlesztési miniszter szakmai javaslatot tesz a kormánynak gazdaságfejlesztési célból állami hitel-, tőke- és garanciaprogramokra, évente előterjeszti az állami pénzintézetek stratégiáját és felügyeli annak végrehajtását, valamint részt vesz az uniós források elosztásában is.

Orbán Viktor azt várja Nagy Mártontól, hogy az ország fejlődését a magyar észjáráson alapuló, innovatív gazdaságpolitikai javaslatokkal segítse, még annak kockázatát is vállalva, hogy ezek között lesznek szép számmal olyanok, amelyekkel már a közeljövőben sem csak barátokat szerez magának. „A miniszter úr korábban a jegybank alelnöke volt, tehát a jég hátán is megél. Erre a tudására most szükség is lesz” – jelentette ki Orbán Viktor.

A katonatiszt

Az új honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf felel

 • a honvédelemért,
 • a védelmi és biztonsági feladatokhoz kapcsolódó központi beszerzésekért,
 • a védelmi fejlesztésekért,
 • a sportpolitikáért,
 • a sportlétesítmény-fejlesztésért és gazdálkodásért,
 • a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf munkája lesz kialakítani és végrehajtani a kormány védelmi és biztonsági feladatokhoz kapcsolódó beszerzési politikáját, valamint ő felel a sportpolitikáért, és nyomon követi „a sportszövetségek sportágfejlesztési koncepciói sportági követelményeknek megfelelő végrehajtását”.

Orbán Viktor szerint az ukrajnai háború igazolta: a kormány helyesen döntött, hogy évekkel ezelőtt elindította a Zrínyi haderőfejlesztési programot. „Ha sikerül megvalósítani, akkor néhány éven belül Magyarország nemcsak a térség egyik legütőképesebb hadseregével rendelkezik majd, de hadiipari központtá is válik” – fogalmazott a miniszterelnök. Hozzátette: a feladat fontosabb, mint az elmúlt harminc évben bármikor.

Az amazon

Varga Judit igazságügyi miniszterként foglalkozik

 • az igazságüggyel,
 • a választójogi és népszavazási szabályozással,
 • az áldozatsegítéssel,
 • a kárpótlással,
 • az európai uniós ügyek koordinációjával,
 • a fogyasztóvédelemmel.

Orbán Viktor a miniszterek eskütételének napján Varga Judit feladataival összefüggésben elmondta, hogy a tárcavezetőnek vétójogot biztosít valamennyi minisztériumi előterjesztéssel szemben.

„Deák Ferenc tárcája ma a kormány uniós kapcsolataiért is felelősséget visel. Ezt senki sem irigyli Öntől. A miniszter asszony a brüsszeli viták során eddig is a magyar nemzeti érdek határozott képviselője volt, és azt várjuk, hogy a jövőben is az legyen”– fejtette ki Orbán Viktor.

Varga Judit felel az európai uniós politikákkal kapcsolatban a magyar álláspont kialakításának és képviseletének koordinációjáért, valamint javaslatot tesz a kormány Európa-politikájának fő irányaira.

A Klebelsberg-karakter

A kabinet egyik újonc tárcavezetője, Csák János a kultúráért és innovációért felelős miniszterként dolgozik

 • a kormányzati tudománypolitikán,
 • a tudománypolitika koordinációján,
 • a szakképzésen,
 • a felsőoktatáson,
 • a családpolitikán,
 • a gyermek- és ifjúságpolitikán,
 • a kultúrán,
 • a kulturális diplomácián és a külföldi magyar kulturális intézeteken,
 • a vállalkozásfejlesztésen.

Csák János a Magyar Tudományos Akadémia elnökének közreműködésével a kormányzati tudománypolitika, a Magyar Művészeti Akadémia elnökének segítségével a kultúrpolitika kialakításáért is felel.

Orbán Viktor szerint Csák János minisztériumát valójában jövőügyi minisztériumnak kellene nevezni. Azt is mondta, hogy a miniszter munkája olyan különleges személyiséget igényel, aki ismeri az üzleti világot, nem téved el a szellemi viták modern útvesztőiben, egyszerre fegyelmezett, de közben keresi, miként lehet túllépni a mai realitások korlátain. „Ide igazi Klebelsberg-karakter kell” – szögezte le a miniszterelnök.

A rátermett

 A külgazdasági- és külügyminiszterhez, Szijjártó Péterhez kerültek

 • a külgazdasági ügyek,
 • a külpolitika,
 • a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezése, megépítése és üzembe helyezése,
 • az űrkutatás,
 • a csángó ügyek vonatkozásában a nemzetpolitika,
 • az üldözött keresztények megsegítése és a Hungary Helps Program megvalósítása,
 • a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatása.

Szijjártó Péter kialakítja és képviseli az uniós miniszteri szintű energetikai tárgyalásokon, valamint a nemzetközi energetikai tárgyalásokon képviselendő álláspontot, és ellátja az energiaforrások külföldről történő beszerzésével összefüggő feladatokat is.

„Ez a munka így, együtt több embert is kívánna, de a miniszter úr az elmúlt években bizonyította: egyszerre több helyen is tud lenni” – jelentette ki Orbán Viktor. Azt kérte Szijjártó Pétertől, hogy „játsszon minden hangszeren, legyen okos, mint a kígyó, és szelíd, mint a galamb, de leginkább érje el azt, amit kell”.

A harcostárs

A pénzügyminiszter, Varga Mihály feladat- és hatásköre:

 • Adópolitika,
 • államháztartás,
 • a költségvetés makrogazdasági megalapozása,
 • számviteli szabályozás,
 • nemzetközi pénzügyi kapcsolatok a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, a Nemzetközi Valutalap és a Világbank tekintetében,
 • lakáscélú állami támogatások,
 • egészségbiztosítási járulékfizetés szabályozása,
 • nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosításijárulék-fizetés szabályozása,
 • nyugdíjpolitika.

Varga Mihály vezeti a Gazdasági Kabinet üléseit, valamint előkészíti az államháztartásra, a központi költségvetésre és annak végrehajtására, a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodására, a részükre nyújtandó támogatásokra, az államháztartási belső ellenőrzési rendszerekre, a gazdasági stabilitás alapvető szabályaira, és a társadalmi szervezetek gazdálkodási rendjére vonatkozó jogszabályokat.

Orbán Viktor arra kérte fel Varga Mihályt, hogy a következő négy évben, ha kell, kemény döntések árán is tartsa fenn a költségvetés és a gazdasági növekedés közötti egyensúlyt, amely meggyőződése szerint Magyarország fejlődésének alapja.

A miniszterelnök azt is hangsúlyozta: megtiszteltetés a számára, hogy 32 éve együtt harcolhat Varga Mihállyal, és örül a több évtizedes közös munka folytatásának.

A Széchenyi-díjas

Palkovics László technológiai és ipari miniszterként felel

 • az iparügyekért,
 • a bányászati ügyekért,
 • a belgazdaságért,
 • az energiapolitikáért,
 • a környezetvédelemért,
 • a körforgásos gazdaságra történő átállásért és a termékértéklánc-felügyeletért,
 • a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért,
 • a hulladékgazdálkodásért,
 • a hulladékgazdálkodás felügyeletéért,
 • a körforgásos gazdasághoz és a hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódóan a fenntartható fejlődési feladatok összehangolásáért,
 • a közlekedésért,
 • a víziközmű-szolgáltatásért,
 • a nemzeti közműszolgáltatásokért,
 • a foglalkoztatáspolitikáért,
 • a felnőttképzésért,
 • a társadalmi párbeszédért.

A tárcavezető felelős a bérpolitikáért, ennek keretében kidolgozza a kormányzati bérpolitikára vonatkozó javaslatokat, és – a kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve – előterjeszti a kormánynak a költségvetési intézményi szféra illetményrendszereinek összehangolt alakítására vonatkozó javaslatokat, értékeli a szektorok, ágazatok, szakmák kereseti viszonyait.

Orbán Viktor szerint nem kétséges, hogy Palkovics Lászlónak jutott a legbonyolultabb kormányzati feladat: illessze a magyar energetikai rendszert az új kor kihívásaihoz, kezelje a bizonytalan energetikai ellátási láncokból fakadó veszélyeket, kezelje a növekvő fogyasztási igényeket, kezelje a megugró globális energiaárak miatt kialakult helyzetet, közben csökkentse a gazdaság károsanyag-kibocsátását, és hangolja össze a gazdasági növekedés és a környezetvédelem szempontjait.

„És mindezt egyszerre! Nem tudom, hogy ez megoldható-e, de ha van valaki, aki képes erre, az a Széchenyi-díjas Palkovics miniszter úr” – jelentette ki a miniszterelnök.

A tapasztalt

Navracsics Tibor lesz a kormány

 • területfejlesztésért,
 • a területfejlesztés stratégiai tervezéséért,
 • a közbeszerzésekért,
 • az európai uniós források felhasználásáért,
 • és az Európa Kulturális Fővárosa pályázati programmal kapcsolatos feladatok koordinálásért felelős tagja.

A miniszter többek között javaslatot tesz az európai uniós források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi, ellenőrzési és szabályozási rendszerének kialakítására, fejlesztésére.

Orbán Viktor szerint Navracsics Tibornak van a legtöbb esélye, hogy „a brüsszeli bürokraták és a magyar képviselők malomkerekei között ne őrlődjön föl”. A miniszterelnök azt is kifejtette: köztudott, hogy Navracsics Tibor komoly belpolitikai, uniós és közigazgatási tapasztalattal rendelkezik, ezért kérte fel arra, hogy tudását ismét állítsa a kormány szolgálatába.

Szerda este megjelent a Magyar Közlönyben az államtitkárok kinevezéséről szóló rendelet, erről bővebben itt olvashatnak.

(Borítókép:  A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor ötödik kormányának tagjai miután átvették kinevezési okmányukat Novák Katalin köztársasági elnöktől Kövér László az Országgyűlés elnöke jelenlétében a Sándor-palotában 2022. május 24-én. Fotó: Fischer Zoltán / MTI)