Megjelentek a részletek az új katatörvényről

20220714192812 PAP 8411
2022.07.19. 06:33
Novák Katalin aláírta a katatörvény módosítását. A részletek a Magyar Közlönyben hétfőn éjszaka jelentek meg. Szeptember elsejétől csak főállású egyéni vállalkozó katázhat. Az adónem alá tartozó vállalkozóknak csak lakossági ügyfelektől lehet bevételük, vállalkozástól vagy jogi személytől nem. További újdonság, hogy a kedvezményes adózás bevételi határa évi 12 millióról 18 millió forintra nő, ez azonban nem jelenti az alanyi adómentességi határ emelését is. Az adó összege havi szinten 50 ezer forint, bejelentkezni rá augusztus 1-jétől lehet.

A katatörvény módosítását a kormány nevében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nyújtotta be a parlament elé, és múlt héten kedden meg is szavazták a képviselők. Novák Katalin köztársasági elnök hétfőn írta alá a jogszabályt. Mint ismert, a módosítás már a benyújtás pillanatában nagy felháborodást váltott ki, több alkalommal hídlezárásba torkollt a törvénymódosítás elleni tüntetés, hétfőn este pedig békés esti demonstráció volt a Várban.

Értékteremtő munka

Még aznap éjjel meg is jelent a Magyar Közlönyben a katatörvény módosítása, amelyet a következőkkel indokoltak:

 Az Országgyűlés abból a meggyőződésből kiindulva, hogy a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása az értékteremtő munka, ugyanakkor elismerve annak fontosságát, hogy indokolt a legkisebb gazdasági teljesítményű, saját termékeikkel, szolgáltatásaikkal közvetlenül a lakosságot kiszolgáló egyéni vállalkozások adózási feltételeinek javítása az igazságos közteherviselés követelményeinek megfelelően, törvényt alkotott

A törvény előírja, hogy

  • a főfoglalkozású egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban rögzített tevékenysége(i) alapján keletkező adó- és más közteherfizetési kötelezettségének választása és jogosultsága esetén e törvény szabályai szerint tehet eleget.
  • A nemzetközi szerződés előírását kell alkalmazni, amennyiben a kihirdetett nemzetközi szerződés e törvénytől eltérő előírást tartalmaz. E törvénytől viszonosság alapján is helye van eltérésnek, de a viszonosság alkalmazása az adózó számára nem eredményezhet a törvényben meghatározottakhoz képest kiterjesztő adókötelezettséget. A viszonosság kérdésében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó.
  • A kisadózó vállalkozók tételes adójával összefüggő hatósági ügyben az eljárás az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozik.
  • Az adózó az e törvény szerinti adóval összefüggő adókötelezettségeit e törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezései szerint teljesíti. 
  • Az e törvény szerinti adó a központi költségvetés bevétele.
  • Az állami adó- és vámhatóság által az e törvény szerinti adófizetési kötelezettséget választó adózókról vezetett nyilvántartás – azon adat kivételével, amelyet jogszabály más nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

A hónap 12. napjáig van rá idő

Az adó mértékéről és befizetéséről is szó esik a törvényben, amely szerint a tételes adó mértéke havonta 50 ezer forint, melynek teljes összegét az adóalanyiság fennállásának minden megkezdett naptári hónapjára meg kell fizetni, a hónap 12. napjáig.

Az a kisadózó, aki a naptári év minden hónapjára köteles a tételes adót megfizetni, az egyéni vállalkozásból származó bevételének naptári évben elért összegéből a 18 millió forintos keretösszeget meghaladó rész után 40 százalékos mértékű különadót fizet.

A kisadózó nem fizeti meg a tételes adót azon hónapokra vonatkozóan, amelyek egészében

  • táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban részesül,
  • katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,
  • fogvatartott, vagy
  • egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltette, kivéve, ha az e törvény szerinti adóalanyiságába tartozó tevékenységet végez, ideértve különösen, ha az említett időszakban bevételt szerez.

Ezenfelül nem kell megfizetni a tételes adót azon hónapokra sem, amikor a fent említett állapot megszűnik akkor, ha ez az állapot legalább 30 napig fennállt. Azok a vállalkozók pedig, akik szüneteltették vállalkozásukat, de ez az állapot megszűnt, a hónap 12. napjáig bejelentik az állami adó- és vámhatósághoz.

Novák Katalin köztársasági elnök hétfőn jelentette be, hogy aláírta a katatörvény módosításáról szóló törvényt. A kormány nevében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes egy hete nyújtotta be a módosítást a parlament elé, és múlt héten kedden meg is szavazták a képviselők.

Összegezve tehát szeptember elsejétől csak főállású egyéni vállalkozó katázhat. A katás vállalkozóknak csak lakossági ügyfelektől lehet bevételük, vállalkozástól vagy jogi személytől nem.

A kedvezményes adózás bevételi határa évi 12 millióról 18 millió forintra nő. Egy kata összege havi 50 ezer forint.

Azok a vállalkozók, akik szeretnék folytatni a katás adózást, szeptember 25-ig kell bejelenteni azt. Aki az adott dátumig bejelenti szándékát, az már szeptember 1-től katázhat. Ha határidőn túl jelentkezünk be, akkor csak a következő hónapban kezdhetjük el a katás adózást.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)