Napirendre kerül az orvosi kamara „erkölcstelen” fenyegetése

2023.02.27. 12:23
A Belügyminisztérium a kormány nevében törvényjavaslatot terjesztett elő, amiért az orvosi kamara hatalmával visszaélve nyomást gyakorol az orvosokra, hogy ne írják alá az ügyeleti szerződéseket. A Belügyminisztérium szerint a MOK eljárása elvtelen és elfogadhatatlan.

Magyarország kormánya nevében törvényjavaslatot terjesztett elő a Belügyminisztérium az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról, sürgős tárgyalást kérve az Országgyűléstől.

A biztonságos egészségügyi ellátáshoz való jog alkotmányos alapjog – szögezi le a Belügyminisztérium közleménye.

A Magyar Orvosi Kamara ennek az alapjognak az érvényre jutását veszélyezteti akkor, amikor – hatalmával visszaélve – nyomást gyakorol az orvosokra, hogy ne írják alá az ügyeleti szerződéseket.

A Magyar Orvosi Kamara etikai eljárásokat kilátásba helyező fenyegetése elvtelen és elfogadhatatlan.

A Magyar Orvosi Kamara egyetlen, kötelezettségét teljesíteni szándékozó orvost sem fenyegethet a kamarából való kizárással, mert ezzel ellehetetleníti az orvos munkáját, veszélyezteti megélhetését.

A közlemény szerint

a Kamara visszaélésszerű magatartása veszélybe sodorja a betegek biztonságos ellátáshoz való alapjogát, ami erkölcstelen.

Azzal, hogy a kamara az új ügyeleti rendszer működését akadályozza és ezzel az egészségügyi ellátást veszélyezteti, megszegi demokratikus köztestületi jellegének alapvető szabályát, semmibe veszi saját céljait.

A Belügyminisztérium törvényjavaslata a hatalommal való visszaélés lehetőségének és az orvosi kamarai tagság kötelezettségének megszüntetését, valamint a folyamatban lévő etikai eljárások Egészségügyi Tudományos Tanácshoz történő áthelyezését célozza. A Belügyminisztérium a betegek érdekeit tekinti elsődlegesnek, az új ügyeleti rendszer biztonságos működtetéséhez szükséges valamennyi feltételt biztosítja.