Hivatalosan is Sándor-palotára nevezik át a Köztársasági Elnöki Hivatalt

2023.04.26. 20:06
A kormány szerdán benyújtotta az országgyűléshez az egyes törvényeknek a köztársasági elnök jogállásával összefüggő módosításáról szóló indítványát, amely több jogszabályon is átvezeti a Köztársasági Elnöki Hivatal átnevezését Sándor-palotára.

A Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter nevével fémjelzett törvényjavaslat gyakorlatilag szabad kezet ad az államfőnek, hogy az Alaptörvényben biztosított hatáskörével élve szabadon kialakíthassa hivatalának szervezetét. Az indoklás szerint a törvényjavaslat célja annak lehetővé tétele, hogy a köztársasági elnök a Sándor-palota vezetői struktúrájának, valamint szervezeti és működési rendjének kialakítása során ténylegesen gyakorolhassa azt a szervezetalakítási szabadságot, amely őt az Alaptörvény alapján megilleti.

Indexszel korrigált összeg

A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény módosítása egyértelműsíti:

A köztársasági elnököt feladatainak ellátásában hivatal segíti. A köztársasági elnök hivatalának elnevezése Sándor-palota.

A jogszabály, amely előreláthatóan 2023. június 1-jén lép hatályba, biztosítja a személyi juttatások értékállóságát. Az indítvány szerint ugyanis a Sándor-palota központi költségvetési törvény szerinti személyi juttatásainak kiemelt előirányzata összegét úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet kevesebb, mint a tárgyévet megelőző évre vonatkozó előirányzatnak a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a bruttó átlagkeresetek éves növekedését kimutató kereseti indexszel korrigált összege.

A törvényjavaslat pontosítja a megválasztott, esküt tett, de még hivatalba nem lépett köztársasági elnök jogállását és juttatásait.

Eszerint a hivatalba lépés előtt álló köztársasági elnök lakáshasználatra nem jogosult, munkáját ugyanakkor magasabb létszámú (az eddigi három- helyett ötfős) titkárság segítheti. A javaslat alapján a titkárságot és az egészségügyi ellátás megszervezését a Sándor-palota, a gépjárművet pedig a rendőrség biztosítja. Miután az új köztársasági elnököt a korábbi államfő megbízatásának lejárta előtt legfeljebb hatvan nappal lehet megválasztani, így ezek az új rendelkezések is legfeljebb erre az időtartamra vonatkoznak.

Tiszteletdíj, személyvédelem

Mint korábban megírtuk, az államfő juttatásait a már említett 2011. évi CX. törvény részletezi, amely szerint a köztársaság elnök tiszteletdíja jelenleg mintegy havi 4,6 millió forint.

Az államfő állandó védelméről a Készenléti Rendőrség gondoskodik. A személyvédelem többek közt kiterjed a védett személy életének, testi épségének megóvására, munkahelyének, lakásának vagy egyéb tartózkodási helyének őrszemélyzettel, illetve technikai eszközzel biztosított védelmére.

A volt köztársasági elnököt havonta a mindenkori köztársasági elnöki tiszteletdíj havi összegének megfelelő mértékű pénzbeli juttatás illeti meg,

amely nem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül. Az exállamfő, ha kéri, lakást kap használatra, és legfeljebb háromfős titkárságot is alkalmazhat. A lakást, annak fenntartását, valamint az üzemeltetési feladatok ellátásához egy fő alkalmazását is lehetővé teszik számára. A csomag része a térítésmentes egészségügyi ellátás és a személyes gépkocsihasználat is.