Tovább dagad a botrány az egri polgármester körül

DSC3342
2024.04.17. 16:58
Egy Heves vármegyei hírportál szóbeszédek alapján kezdett el nyomozni egy hulladékgazdálkodási társulás ügyében, melyben Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere is érintett. A visszaélésekkel kapcsolatos hírek tisztázása érdekében az Egri Hírek megpróbálta kikérni a szükséges adatokat, azonban a polgármester ezt megtagadta. Egy hangfelvétel kiszivárgása után a portál bírósághoz fordult, amivel úgy tűnt, hogy pont kerül az ügy végére, de a botrány csak ezután kezdett kiszélesedni.

Az Egri Ügyek már régóta folytat oknyomozást a Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás körül tapasztalható visszaélésekkel kapcsolatban. Ezt a társaságot Eger Megyei Jogú Város több más településsel együtt alkotja, és a települések hulladékkezelésével foglalkozik. A hírportál célja, hogy kinyomozza a visszaélésekről szóló hírek valódiságát. A tényfeltáró munka egyik iránya az egri önkormányzathoz vezetett egy vállalkozási szerződés hátterének kutatása kapcsán.

A portál még 2023 szeptemberében fordult hivatalos adatkéréssel Mirkóczki Ádám társulási elnökhöz (Eger polgármestere) és Berecz Kálmán alelnökhöz (Kápolna polgármestere), hogy a társulás és Zvara István ügyvéd között 2019. január 1-jétől kötött vállalkozási, megbízási, munkavégzési illetve egyéb szerződéseket adják ki számukra.

Erre azután került sor, hogy szóbeszédek alapján arra a következtetésre jutottak, hogy az említett ügyvéd jár el a társulás ügyeiben, és érdeklődni kezdtek, hogy mi ebből az igazság.

Ekkor kezdett el egy rendkívül érdekes eseménysorozat kialakulni. Az első furcsaság az volt, hogy a társulásnak nem volt honlapja, így információkhoz, szerződésekhez és beszámolókhoz nem lehet onnan hozzáférni. A kutatás során annyi derült ki, hogy Eger MJV a címe a társulásnak, és szerepel egy speciális államkincstári adatbázisban, amiből kiderül, hogy költségvetési szervnek minősül a Mirkóczki Ádám vezetése alatt álló társulás.

A portál ezt követően az önkormányzat több egységéhez is küldött adatigénylést, de nem kaptak választ.

Ezek után robbant a bomba, amikor nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amiben az egri polgármester arról beszélt, hogy csak előre meghatározott adatokat adna ki, miután kitörölt mindent, amiről nem szeretné, hogy más is tudomást szerezzen.

A portál szerint szerint már ez is előrelépés a polgármester korábbi álláspontjához képest, de mivel nem kaptak választ a kérdéseikre, a bírósághoz fordultak, hogy így csikarják ki a válaszadást.

A bíróság 2023. november végén tartott tárgyalást. Akkor – mivel ügyvédi képviselet első fokon, ebben a típusú kérdésben nem szükséges – csak az egriugyek.hu jelent meg (mint felperes), a polgármester (mint alperes) csak ellenkérelmet nyújtott be, melyben leszögezte, hogy nincs birtokában olyan vállalkozási, megbízási, munkavégzési, illetve egyéb szerződés, amelyet az alperes 2019. január 1. napját követően Zvara István ügyvéddel kötött volna, valamint az alperes Zvara István ügyvéddel a felperes által megjelölt időszakban nem kötött vállalkozási, megbízási, munkavégzési, egyéb szerződést.

Ekkor úgy tűnt, hogy a polgármester nyilatkozata után az egész okafogyottá vált, így a portál az ellenkérelem elolvasását követően elállt a keresettől.

Az oknyomozás azonban ezzel nem ért véget. Tovább keresték az információkat a társulást illetően, így azt is megtudták, hogy Zvara István nemcsak a társulásnak, de a Dobó István Vármúzeumnak is dolgozik, és a Városgondozás Eger Kft.-től is kapott egy megbízást.

Ezt követően került az oknyomozó újságírók birtokába két olyan megbízási szerződés is, amelyeket Mirkóczki Ádám mint a társulás elnöke és Zvara István ügyvéd írt alá. Az egyik szerződés 2021. május 19-i keltezésű, és abban a polgármester megbízza az ügyvédet jogi tanácsadással a 2021. május 19. és 2022. április 30. közötti időszakra, havi 500 ezer forint + áfa átalány megbízási díj ellenében.

A másik szerződés pedig 2021. december 14-én köttetett, szintén Mirkóczki Ádám társulási elnök és Zvara István ügyvéd között, de ennek a megbízásnak már más célja volt: a fentebb már említett NHSZ Észak-KOM Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel szembeni, a hulladékgazdálkodási létesítmények, berendezések, eszközök, gépjárművek üzemeltetésére és hulladékkezelési szolgáltatás ellátására megkötött szerződései alapján fennálló követelésének a behajtásával kapcsolatban született. Ez a szerződés ráadásul még pénzügyi ellenjegyzést is tartalmaz, és vaskos megbízási díjat: egyszeri 18 millió forint + áfa megbízási alapdíj mellett minden behajtott 200 millió forint után 5 százalék + áfa kiegészítő megbízási díj is jár neki.

Ezután december végén megkeresték Zvara Istvánt is, ő azonban azóta sem válaszolt a kérdésekre.

A fentiek értelmezésével kapcsolatban arra jutott a portál, hogy Eger polgármestere megtéveszthette a bíróságot, amikor azt nyilatkozta ellenkérelmében, hogy nincs semmiféle szerződés az ügyvéd és a társulás között.

A cikk szerzője szerint ez az adat a ki nem adás ténye mellett akár a hamis tanúzás kérdését is felveti, ugyanis az az elkövető, aki akár büntető-, akár polgári perben hamis bizonyítási eszközt, ezen belül okiratot szolgáltat, és annak hamis voltáról tudomással bír, megvalósítja a hamis tanúzás hamis okirat szolgáltatásával elkövetett bűncselekményét, és a bűncselekmény ezen fordulat szerinti elkövetési magatartása független attól, hogy a perben szolgáltatott hamis bizonyítási eszköz az ügy lényeges körülményeire vonatkozik-e.

A nyomozás ezzel még nem ért véget, az ügy folytatását későbbi cikkeiben ígéri az Egri Hírek.

(Borítókép: Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere. Fotó: Kaszás Tamás / Index)