2024. június 23. 21:00
Svájc
Németország
Frankfurt Arena III. forduló
2024. június 23. 21:00
Skócia
Magyarország

Erdő Péter: Pünkösd öröm a megtérés miatt

2024.05.19. 12:51
Erdő Péter bíboros pünkösdvasárnap megtartotta ünnepi beszédét az esztergomi bazilikában. Elmondta, hogy pünkösd ünnepe öröm a megtérés miatt, valamint öröm a mennyben és a földön is, és ez az ünnep hordozza annak ígéretét, hogy mindig lesznek a történelem során, akik „szavunkra hinni fognak, hogy Krisztus vetését a Szentlélek érleli”.

Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak – idézett Az apostolok cselekedeteiből ünnepi beszéde kezdetén Erdő Péter.

A bíboros hangsúlyozta, hogy az egész közösség egy lélekkel végzett imádságát – mint Aranyszájú Szent János mondja – megbecsüli az Isten, majd Máté evangéliumából idézte Jézus beszédét: „Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól”.

Erdő Péter megjegyezte, ha egyetértő sokaság fordul kérésével Istenhez, még inkább érvényes ez, és a körmenetek és a templomban imádkozó népes közösség ennek a hitnek a kifejezései. 

Felejthetetlen emlék az Eucharisztikus Kongresszus nagy esti körmenete és a pápai záró szentmise, meg a tavalyi pápai szentmise a Kossuth téren. Mindnyájan úgy éreztük, hogy Isten ügyében jöttünk össze, és velünk van a Szentlélek

– emlékezett vissza a bíboros.

Izajás próféta jövendölése, miszerint „Sionból jön a törvény, és Jeruzsálemből az Úr tanítása” Erdő Péter szerint „azt a nagyszerű képet vetíti elénk, amikor az utolsó időkben minden nemzet az Úr hegyére indul, és Istentől várja a tanítást”.

Milyen boldog felfedezés lehetett az első keresztények számára, amikor a pünkösd csodájában ennek a jövendölésnek a beteljesedését élték át

– jelentette ki.

Hozzátette, hogy „a Szentlélek kiáradása tanítás és törvény számunkra és az egész emberiség számára”, és „Krisztustól a Szentlélek által kapjuk meg a tanítást és a törvényt, és ő segít minket, hogy napról napra meglássuk, mit kíván tőlünk a krisztusi szeretet parancsa”.

Erdő Péter elmondta, hogy nemcsak a törvény beteljesedését ünnepeljük pünkösdkor a Szentlélek kiáradásában, hanem valódi aratást is, amelynek „csak szelíd jelképe a föld termésének betakarítása”.

Krisztus megváltó áldozata és a Szentlélek ereje munkálja az emberek üdvösségét, megtérésünket, bűntől való szabadulásunkat. De mégis, éppen pünkösdkor a tanítványok átélik, hogy az emberek tömegesen hisznek az ő igehirdetésüknek

– folytatta a bíboros.

Hozzátette, hogy a pünkösd hordozza annak ígéretét, hogy mindig lesznek a történelem során, akik „szavunkra hinni fognak, hogy Krisztus vetését a Szentlélek érleli”.

„Öröm tehát a pünkösd ünnepe, öröm a megtérés miatt, öröm a mennyben és a földön, hiszen maga Jézus mondja, hogy nagyobb az öröm a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon. Örülünk mi magunk is, hogy megnyílt az utunk az üdvösség felé, és mások is megkapják a Szentlélek ajándékát” – mondta Erdő Péter.

Befejezésképp a bíboros elmondta, hogy a bérmálás szentségében úgy kapjuk meg ezt az ajándékot, ahogyan az apostolok az első pünkösd napján.

Megjegyezte még, hogy „az Erősség Lelke nem engedi, hogy féljünk a történelem eseményeitől. A Bölcsesség és a Jótanács Lelke nem engedi, hogy tehetetlenül tétovázva töltsük az ifjúságunkat, hanem megmutatja az utat Istentől rendelt hivatásunk felé, vagy megmutatja, hogy kit szán nekünk házastársul a Gondviselés”.

Segít abban, hogy minden jó döntésünkhöz hűségesek legyünk, és az örök boldogság felé vezető úton megmaradjunk, vagy visszataláljunk rá, ha elkanyarodott az életünk. Kérjük az Istennel való együttlét örömét, megtapasztalását és eligazító erejét a most bérmálkozók és egész egyházunk számára. Ámen

– zárta beszédét Erdő Péter.