1989 kronológiája

2009.01.01. 03:30 Módosítva: 2009.02.11. 22:14
Mi is történt tulajdonképpen 1989-ben? Rendszerváltás napról napra, a dátumokra kattintva az aznapi Rendszerváltás-blog bejegyzésekkel és a Baló-Lipovecz-páros által szerkesztett Tények könyve eseménynaptárának segítségével.

1989. február

február 10.

Itthon

Zárt ajtók mögött megkezdi tanácskozását az MSZMP Központi Bizottsága. A fővárosi tanács elnökének Bielek József korábbi elnökhelyettest választják meg. – Magyarország biztonsági okokból átmenetileg bezáratja diplomáciai képviseletét az afgán fővárosban. – 5%-kal emelik az 1989-es termésű kalászos gabonák és a kukorica felvásárlási árát – Kovács Ádám, a Celladam feltalálója közli, a szert gyógyhatású anyagként törzskönyvezték. – Vesztegetés miatt 3 és fél évi szabadságvesztésre ítélik a budapesti gazdasági rendészet időközben elbocsátott vezetőjét, Tóth Ferencet. Pudleiner Gyula, a Belügyminisztérium főügyeletének volt vezetője 2 év felfüggesztett szabadságvesztést kap.

február 9.

Itthon

A kormány állást foglal az 1995-re tervezett Budapest–Bécs világkiállítás megrendezése mellett.

február 8.

Itthon

A szakszervezetek nyomására az Országos Érdekegyeztető Tanács ajánlja, hogy a vállalatok és a szövetkezetek 3%-kal emeljék dolgozóik fizetését. Megegyeznek, hogy július helyett már márciustól 3000-ről 3700 forintra emelik föl a minimálbéreket. A szakszervezetek indítványára a minimálbér októbertől további 300 forinttal nő. – 5 független szervezet a gyülekezési törvény módosítását kéri az Országgyűléstől, hogy a Parlament épülete előtt is lehessen demonstrációkat tartani. – Valamelyik magyar történelmi címer visszaállítását javasolja az új alkotmány előkészítésével foglalkozó testület Nemzeti Jelvények nevű albizottsága.

február 7.

Itthon

Moszkvában bejelentik: Grósz Károly és Mihail Gorbacsov március második felébentalálkozik a szovjet fővárosban. – Nagy Sándor SZOT-főtitkár közli: a szakszervezetek felmondták a kormánnyal kötött megállapodásokat a minimálbérekről, a szociális intézkedésekről és a nyugdíjemelésekről, mert szerintük az infláció nagyobb lesz a beígért 12%-osnál. A SZOT-főtitkár egy budapesti munkásgyűlésen aggodalmát fejezi ki a vezetésben tapasztalható válságjelenségek és ellentétek miatt. – Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettes csehszlovák kollégájával jegyzőkönyvet ír alá arról, hogy a bősi vízerőművet a tervezettnél 14 hónappal hamarabb adják át – Fegyelmivel elbocsátják a nagykanizsai tanácselnököt, Mózes Pált a beosztásával való visszaélések miatt.

február 6.

Itthon

15 alternatív szervezet nyilatkozatban sürgeti az 1956-os népfelkelés igazságos történeti megítélését, hozzátéve: csak így tudnak akár koalícióban, akár konstruktív ellenzékként együttműködni az MSZMP-vel. – A Független Kisgazda Párt 1956 októberét nemzeti felkelésnek és a sztálinizmussal szembeni forradalomnak tekinti. – Az MSZMP Szolnok megyei bizottsága egyetért az 1956-os események értékelésének felülvizsgálatával, de a „népfelkelés” minősítést nem fogadja el. – A Magyar Írók Szövetségének elnöksége szerint az éles ellentétek 1956 megítélésében elmélyítették a közéletben feszültséget gerjesztő, a népet a politikai vezetéssel szembefordító bizalmi válságot. – Budapestre érkezik az ENSZ menekültügyi főbiztosságának ténymegállapító küldöttsége, hogy felmérje: milyen segítséget tudna adni a szervezet az erdélyi menekülteknek.

Nagyvilág

Elhagyja Kabult az utolsó szovjet katona is. Afganisztánban egy héttel a szovjet csapatok tervezett kivonási határideje előtt még mindig több ezer szovjet katona tartózkodik. Az afgán védelmi minisztérium cáfolja, hogy a fokozódó harcok miatt rendkívüli állapotot hirdettek volna Kabulban. – Varsóban megkezdődik a kerekasztal-konferencia a lengyel ellenzék és a kormány között. A megbeszélések célja a nemzeti közmegegyezés és az előrehozott választások előkészítése. A kormány részéről Kiszczak belügyminiszter vezeti a tárgyaló küldöttséget, a betiltott Szolidaritás Szakszervezetet pedig Lech Wałęsa, Jacek Kuron és Adam Michnik képviseli. – A Szovjetunióba meghívják az egyik legismertebb nemzetközi emberi jogi szervezet, az Amnesty International képviselőit.

február 5.

Itthon

Az ÁBMH adatai szerint még mindig legalább 4000 munkanélküli van az iskoláit tavaly végzett 130000 fiatal közül. – A Münnich Ferenc Társaság ellenzi és leegyszerűsítőnek tartja, a Szabad Demokraták Szövetsége üdvözli a „népfelkelés” minősítést 1956-ról.

február 4.

Itthon

Újabb országos pártértekezlet vagy rendkívüli pártkongresszus összehívását javasolja az MSZMP Veszprém megyei bizottsága. A szmog miatt a fővárosi tanács az autóhasználat mellőzését kéri a budapestiektől. Füstködriadót nem rendelnek el, mivel a levegőszennyezettség mértéke nem éri el a kritikus értéket.

február 3.

Nagyvilág

Paraguayban katonai puccsal eltávolítják az ország éléről Alfredo Stroessner tábornokot, aki 34 évig uralkodott. A katonai akciót vezető Rodriguez tábornok még aznap leteszi az elnöki esküt. A puccs során többen életüket vesztik. – Pekingben bejelentik: májusban Kínába látogat Mihail Gorbacsov.

február 2.

Itthon

Szűrös Mátyás, az MSZMP KB titkára szerint az 1956-os eseményeket nem lehet egyetlen szóval – ellenforradalomként vagy népfelkelésként – átfogóan jellemezni. A kb-titkár borsodi képviselők előtt elmondja azt is, hogy egyelőre nem lesz újabb magyar–román csúcstalálkozó, mert Arad óta nem történt érdemi változás a két ország kapcsolatában. – A Magyar Demokrata Fórum javasolja a diplomáciai kapcsolatok felvételét a Vatikánnal. – Pozsgay Imre államminiszter kijelenti: az MSZMP-ben szükség van az egységre, de ez tekintélyi alapon nem valósulhat meg. – A Legfőbb Ügyészség cáfolja az MDF gyulai szervezetének azt az állítását, hogy 18 holttestet találtak a magyar-román határ egy 50 kilométeres szakaszán. Cáfolják azt is, hogy a magyar hatóságok visszaküldték Romániába a menekültek felét: valójában 6490 ember közül 1652-t szólítottak föl távozásra. – Újabb 3 ágazati szakszervezet tiltakozik az áremelések ellen, kompenzációt követelve. – A Fiatal Demokraták Szövetsége szerint a VIT-re tervezett költségeket más ifjúságpolitikai célokra kellene fordítani.

Nagyvilág

Kínai kollégájával Pekingben tárgyal Sevardnadze szovjet külügyminiszter: főleg akétoldalú kapcsolatok teljes rendezéséről és a kínai-szovjet csúcstalálkozó előkészítéséről esik szó. – Bécsben hivatalosan is véget ér a több mint 15 éve folyó közép-európai haderő-csökkentési tárgyalássorozat. A résztvevők azért nyilvánítják befejezettnek a tanácskozást, mert rövidesen, ugyancsak az osztrák fővárosban, új fórum foglalkozik e témakörrel. – Az NDK és Izrael megállapodik: átadják egymásnak a II. világháború zsidó áldozatairól szóló archív anyagokat.

február 1.

Itthon

Magyarország és a Koreai Köztársaság felveszi a diplomáciai kapcsolatokat. Szöulban Horn Gyula külügyminisztériumi államtitkár kormányközi egyezményeket ír alá a gazdasági és a kereskedelmi, valamint a kulturális együttműködésről. – Lukács János MSZMP KB titkár szerint Pozsgay Imrének egyéni véleménye az, hogy 1956-ban népfelkelés volt Magyarországon. – Az OTP-nél 20 százalékra emelik fel az áruvásárlási és a szolgáltatási kölcsönök évi kamatát, kezelési költségként pedig további 2%-ot kell fizetni. – Öngyilkos lesz Miskó István tiszakécskei tanácselnök, országgyűlési képviselő. – A Magyar Távirati Iroda új vezérigazgatója Pálos Tamás. – Robbanás a Budalakk újpesti gyárában. Ketten meghalnak, 8-an súlyosan, 7-en könnyebben megsérülnek. A kár kb. 30 millió forint.

1989. január

január 31.

Nagyvilág

A Szovjetunióban újabb 25 000, a sztálini uralom idején igazságtalanul elítélt személyt rehabilitálnak.

január 30.

Itthon

Grósz Károly MSZMP-főtitkár Pozsgay Imre rádiónyilatkozata kapcsán kijelenti: az MSZMP vezetésében nem alakult ki emberi egység, a tulajdonság- és munkastílusbeli különbségek kezdenek politikai különbözőséggé válni, s mintha „feltűnne a tartalmi egység hiánya is”. A főtitkár szerint a kb-nak le kell vonni a személyi konzekvenciákat is, ha úgy látja, hogy a vezetés nem tudja betölteni feladatát. – Németh Miklós miniszterelnök kijelenti, hogy 1956 értékelésében a népfelkelés éppúgy helyet kaphat, mint a nemzeti tragédiát okozó terrorlázadás. – Nyers Rezső, az MSZMP PB tagja, államminiszter egy osztrák lapnak azt mondja, hogy az újonnan alakuló magyar pártok képviselhetnek kapitalista érdekeket is, de el kell ismerniük a fennálló rendet. – Magyarország 1989-ben és 1990-ben 9%-kal csökkenti a néphadsereg létszámát. Kárpáti Ferenc honvédelmi miniszter közli, hogy a csapatcsökkentés kb. 9300 katonát, 251 harckocsit és 1 vadászrepülőszázadot érint. – A legújabb áremelések kapcsán a SZOT sürgeti, hogy hozzák előre a szakszervezetek és a kormány képviselőinek májusra tervezett megbeszélését.

január 29.

Itthon

A Magyar Újságírók Szövetségének előrehozott közgyűlése végén Baló György személyében új elnököt választanak. A főtitkár Szegő Tamás.

Nagyvilág

Meghal a pancsen láma, Tibet második számú vallási vezetője, aki, a dalai lámával ellentétben, együttműködött Kína vezetőivel. – Ismét működik a csernobili atomerőmű, miután az 1986-os súlyos nukleáris katasztrófa színhelyét, a negyedik blokkot megbízhatóan lefedték.

január 28.

Itthon

A Világgazdasági Fórumra a svájci Davosba utazik Grósz Károly MSZMP-tőtitkár. – Népfelkelésnek minősíti az 1956. okt. 23. után történteket Pozsgay Imre, az MSZMP PB tagja. Az MSZMP KB történelmi albizottságának előző napi vitája alapján Pozsgay rádiónyilatkozatában kijelenti: át kell értékelni Nagy Imre egykori miniszterelnök megítélését is. Pozsgay Imre sürgeti továbbá az utóbbi 15–20 év és általában a Kádár-korszak hibáinak elemzését, de kijelenti: személyes leszámolásról nem lehet szó. – A lelkiismereti és a vallásszabadságról tartanak vitát a magyar egyházak, valamint a párt- és az állami szervek képviselői. Egyetértenek abban, hogy vezessék be a fegyver nélküli katonai szolgálatot Magyarországon. – Zöld Hullám elnevezéssel több környezetvédelmi csoport kétnapos tudományos konferenciát kezd Budapesten.

Nagyvilág

Ceaueşescu bírálja azoka a szocialista országokat, amelyek utat nyitnak a magántulajdon s általában a piac előtt. Ezen országokat, anélkül hogy megnevezné őket, a román vezető a szocializmus alapelvének megszegésével vádolja.

január 27.

Itthon

Kulcsár Kálmán igazságügyi miniszter szerint valószínűleg népszavazás dönt majd az új alkotmány sorsáról. – A SZOT szerint a sztrájktörvényben nemcsak a szakszervezeti tagoknak, hanem minden dolgozónak meg kell adni a munkabeszüntetéshez való jogot. – A sztrájktörvény elfogadásának megakadályozására akciószövetséget alapít több független társadalmi és szakszervezet. – A Richter-skála szerinti 4,5-es erősségű földrengés Zalában. Bérbaltaváron legalább 100 lakóház megrongálódik, de senki sem sérül meg. – Az Elnöki Tanács döntése értelmében február 1-jétől megszűnik az OTP és a takarékszövetkezetek monopóliuma a lakossági betétek kezelésére.

Nagyvilág

Varsóban újabb tárgyalások kezdődnek a lengyel kormány és a betiltott Szolidaritás Szakszervezet között. – A belügyminiszter és a Szolidaritás vezetőjének megbeszélésein a cél a nemzeti kerekasztal megteremtése.

január 26.

Itthon

A Minisztertanács a hozzátartozók kérésére megengedi Nagy Imre egykori miniszterelnök és társainak eltemetését a Kozma utcai temető 301-es parcellájában. A családok dönthetnek arról, nyilvános lesz-e a gyászszertartás. A kormányszóvivő szerint a holttestek azonosítása elhúzódhat. – Az erdélyi menekültek megsegítésére 74 millió forintot fordítottak állami pénzekből 1988-ban – hangzik el az áttelepültek ügyeivel foglalkozó bizottság ülésén.

Nagyvilág

Litvániában a parlament hivatalos államnyelvvé nyilvánítja a litvánt. Korábban már egy másik balti köztársaságban. Észtországban is a helyi nyelvet tették hivatalos nyelvvé az orosz helyett.

január 25.

Itthon

Kárpáti Ferenc honvédelmi miniszter közli: az év első felében kivonnak Magyarországról 1 szovjet harckocsihadosztályt és 1 kiképző harckocsiezredet, a második félévben pedig távozik 1 deszantzászlóalj és 1 vadászrepülő-ezred. - Az ENSZ menekültügyi konvenciójához való magyar csatlakozásról is tárgyal Genfben Horn Gyula külügyminisztériumi államtitkár a menekültügyi főbiztossal.

január 24.

Itthon

Független Képviselők Csoportja néven megalakul az MSZMP-n kívüli országgyűlési képviselők frakciója.

Nagyvilág

Argentínában újabb fegyveres katonai lázadást vernek le.

január 23.

Nagyvilág

84 éves korában meghal Salvador Dalí, világhírű spanyol festőművész.

január 22.

Nagyvilág

Mihail Gorbacsov első ízben beszél nem elutasítóan a többpártrendszerről. A szovjet pártfőtitkár szerint a többpártrendszer híveinek igazuk van abban, hogy nyilvánosan ellenőrizni kell a hatalom gyakorlóit. – A lengyel Szolidaritás Szakszervezet újbóli engedélyezéséről hozott pártjavaslat Lech Wałęsa szerint lehetővé teszi az azonnali és közvetlen tárgyalásokat a kormány és az ellenzék között.

január 21.

Itthon

Gál Zoltán belügyminiszter-helyettes közli: Budapesten, továbbá 3 kelet-magyarországi településen állítanak föl menekülttáborokat a Romániából érkezők számára.

Nagyvilág

Afganisztánból sorra távoznak a külföldiek, mivel erősödik a fegyveres ellenzék támadása. Több külföldi követséget bezárnak Kabulban. – Moszkvában egy kutatóintézetben képviselőjelöltté választják a Nobel-békedíjas Szaharov akadémikust.

január 20.

Itthon

Az MSZMP és az MDF képviselői a demokratikus intézményrendszer kialakításáról tartanak vitát. Az MDF szerint még nincsenek meg a politikai koalíció feltételei. – Nagymarosnál a vízerőmű alapozásának előkészítéséhez megkezdik 550 000 köbméter szikla kirobbantását.

Nagyvilág

Az Egyesült Államokban ünnepélyes külsőségek között beiktatták George Bush új amerikai elnököt, egyúttal elbúcsúztatják a leköszönő Ronald Reagant.

január 19.

Itthon

Soron kívüli ülésén a Minisztertanács hattagú kabinetet alakít, ugyanakkor megszünteti a Tervgazdasági Bizottságot. – Cservenka Ferencné országgyűlési képviselő visszahívását kezdeményezi az MDF gödöllői szervezete. A képviselő nem sokkal később lemond mandátumáról.

Nagyvilág

Mihail Gorbacsov bejelenti: több mint 14 százalékkal csökkentik a szovjet katonai költségvetést. – Erich Honecker szerint a berlini fal még 50 vagy akár 100 év múlva is állni fog. Az NDK államfője ezt azzal indokolja, hogy nem szűntek meg azok az okok amelyek miatt annak idején felépítették a berlini falat. – A jugoszláv államelnökség Ante Markovicsot javasolja a szövetségi kormány élére.

január 18.

Itthon

Várkonyi Péter külügyminiszter a bécsi utótalálkozón kijelenti, hogy a záródokumentum rendelkezéseit a nemzetiségi jogokról minden, a helsinki folyamatban részt vevő államnak be kell tartania. – A Magyarországi Református Egyház Zsinata úgy dönt, hogy megkezdi egykori iskoláinak újjászervezését.

Nagyvilág

Szófiában tárgyal Mitterrand francia elnök.

január 17.

Nagyvilág

Az amerikai külügyminiszter bírálja a csehszlovák hatóságokat a Vencel téri tüntetések erőszakos szétoszlatása miatt. Shultz a bécsi utótalálkozó záróülésén elítéli az emberi jogok romániai megsértését, ugyanakkor elismeri, hogy az elmúlt években jelentős előrelépés történt e téren a Szovjetunióban, Lengyelországban és Magyarországon.

január 16.

Itthon

Grósz Károly, az MSZMP főtitkára amerikai képviselők előtt megerősíti a George Bush elnöknek szóló magyarországi meghívást. – Németh Miklós miniszterelnök elveti a Magyar Demokrata Fórum javaslatát, hogy új földosztással oldják meg a mezőgazdaság gondjait.

január 15.

Itthon

A Minisztertanács elfogadja, hogy soron kívül hívják össze az Országos Érdekegyeztető Tanácsot az áremelések ellentételezésének megvitatására. - A magyar egyházak vezetői nyilatkozatban fejezik ki aggodalmukat a Romániában élő kisebbségek sorsa miatt.

Nagyvilág

A bécsi utótalálkozó 2 éves tanácskozását záródokumentum elfogadásával zárja. - Tüntetés Prágában Jan Palach önkéntes tűzhalálának 20. évfordulóján. A több ezer résztvevőből néhányat letartóztatnak a csehszlovák hatóságok. A megmozdulások több napon át tartanak Prága központjában; a rendőrség az esetek többségében erőszakkal oszlatja szét a tömeget.

január 14.

január 13.

Itthon

Az ágazati szakszervezetek nyomására a SZOT elnöksége is béremelést követel az áremelések ellensúlyozására. – A képviseleti demokráciába való átmenet kidolgozására Országos Nemzeti Bizottság felállítását javasolja az Új Márciusi Front.

Nagyvilág

George Bush, a megválasztott amerikai elnök kinevezi kabinetjét. – A bécsi utótalálkozó résztvevői kijelentik: előzetesen elfogadják a záróokmány-tervezetet. – Sevardnadze szovjet külügyminiszter Kabulban tárgyal a szovjet csapatkivonásokról. – Jugoszláviában a Crna Gora-i parlament elfogadja a köztársasági elnökség kollektív lemondását.

január 12.

Itthon

Az áremelések ellentételezésére 3 százalékos béremelést követel több ágazat, illetve megye szakszervezeti vezetése. Bírálják egyúttal a SZOT-ot gyenge érdekképviseleti munkája miatt.

Nagyvilág

Reagan búcsúbeszédében pozitívan értékeli a szovjet-amerikai kapcsolatokat és az Egyesült Államok gazdaságának fejlődését.

január 11.

Nagyvilág

A jugoszláviai Titográdban hatalmas tüntetések zajlanak. – Visszaérkezik Kubába az Angolából kivont katonai egységek első csoportja.

január 10.

Itthon

Az Országgyűlés, folytatva a decemberi ülésszakot, kétnapos vitában törvényt alkot az egyesülési és a gyülekezési jogról, felkéri az igazságügyi minisztert, hogy augusztus elsejéig terjessze a parlament elé párttörvénytervezetét, néhány ponton módosítja az Alkotmányt, és új országgyűlési ügyrendet dolgoz ki. – Grósz Károly, az MSZMP főtitkára egy japán lapnak adott nyilatkozatában közli: rövid időn belül megkezdik a szovjet csapatok részleges kivonását Magyarországról. – A Magyar Nemzeti Bank 200 millió DEM értékben kötvényt bocsát ki az NSZK-ban.

január 9.

Itthon

Az áremelésekre válaszul 10 percre beszünteti a munkát több tízezer dolgozó Szabolcs-Szatmárban. Szolnok, Csongrád és Zala megye szakszervezeti vezető testülete is tiltakozik. – A fegyver nélküli katonai szolgálat bevezetését kéri az Országgyűléstől a Kelet-Nyugat Párbeszéd Hálózat Kör.

Nagyvilág

A szovjet kormány bezáratja az örményországi atomerőművet, mivel üzemben tartása súlyos veszéllyel fenyeget egy esetleges újabb földrengéskor. – A Szovjetunió és Izrael bővíti kapcsolatait: erről a 2 ország külügyminisztere dönt párizsi tárgyalásukon.

január 8.

Itthon

A Richter-skála szerinti 3,5–4-es erősségű földrengés a Balaton környékén. Senki sem sérül meg.

Nagyvilág

Mihail Gorbacsov bejelenti: a Szovjetunió gazdasági problémái olyan súlyosak, hogy csökkenteni kell a védelmi kiadásokat. A szovjet pártfőtitkár bírálja azokat, akik jobbról vagy balról támadják az átalakítást.

január 7.

Nagyvilág

87 éves korában meghal Hirohito japán császár. Utódja az 55 éves Akihito herceg. Japánban Hirohito halála miatt többnapos gyászt rendelnek el. – Párizsban világkonferencia kezdődik a vegyi fegyverek betiltásáról.

január 6.

Itthon

A SZOT elnöksége jogosnak ítéli az áremelkedések hírére megindult dolgozói tiltakozásokat. – A genfi menekültügyi konvencióhoz való magyar csatlakozást javasolja a Szabad Demokraták Szövetsége és a Menedék Bizottság.

Nagyvilág

Indiában kivégzik Indira Gandhi gyilkosait. – Vietnam kész szeptemberig hazahívni katonáit Kambodzsából, ha sikerül megoldást találni a kambodzsai válságra. Eredetileg 2 év alatt kellene távoznia az 50 000 vietnami katonának.

január 5.

Itthon

Az ÁBMH adatai szerint már 15000 munkanélküli van Magyarországon.

január 4.

Itthon

Az OTP 18,5 százalékra emeli lakásvásárlási és építési hiteleinek kamatát. – Bányaomlás miatt 5 ember meghal a Nógrádi Szénbányák kányási aknájában.

Nagyvilág

Lengyelországban több tízezer fővel csökkentik a hadsereg létszámát. A védelmi miniszter a leszerelést egyebek között pénzügyi okokkal magyarázza. – A Szovjetunióban felszámolják az 5 éve létrehozott cionistaellenes hivatalos bizottságot: e bizottság jelentette az utóbbi időkben a legfőbb akadályt a nyugati és a szovjet zsidó szervezetek együttműködésében. – Az izraeli parlament támogatja a tárgyalásokat azokkal a palesztinokkal, akik elismerik a zsidó államot, s elutasítják a terrorizmust. – Amerikai harci gépek lelőnek két líbiai katonai repülőgépet. A Pentagon szóvivője szerint a líbiai vadászgépek megtámadták az amerikai gépeket, s erre válaszul lőtték le őket. Líbia szándékos agresszióval vádolja az Egyesült Államokat. – A dél-skóciai Lockerbie-ban gyászmisét tartanak a kisvárosra zuhant PanAm utasszállító gép áldozatainak emlékére. A szertartáson jelen van Margaret Thatcher brit kormányfő is. – Mihail Gorbacsov találkozik Khomeini ajatollah személyes megbízottjával, aki átadja a szovjet vezetőnek az iráni főpap üzenetét. Ebben az afganisztáni rendezésről van szó. Közben Jurij Voroncov, a szovjet külügyminiszter első helyettese, aki egyben hazája kabuli nagykövete, Iránban, majd Pakisztánban megbeszéléseket folytat az afganisztáni rendezésről. – Örményország és Azerbajdzsán vezetői felhívásban szólítanak fel a nemzetiségi ellenségeskedések beszüntetésére. Közben változatlanul nagy számban menekülnek örmények, illetve azerbajdzsánok a szomszédos tagköztársaságba.

január 3.

Itthon

A Demokrata Fórum javasolja, a Belügyminisztérium pedig támogatja, hogy hozzanak létre menekülttáborokat az áttelepült erdélyieknek. – Váncsa Jenő mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter személyében 1967 óta először utazik a magyar kormány valamelyik tagja Izraelbe. – A Ferihegyi repülőtéren különleges biztonsági intézkedéseket léptetnek életbe, mert ismeretlen telefonáló egy skandináv gép felrobbantásával fenyegetőzik. – Fegyvereket és lőszereket lopnak el az MHSZ vámosgyörki klubjából.

Nagyvilág

Örményországban 3 héttel a földrengés után a mentőalakulatok újabb túlélőkre bukkannak. – Tuniszban nem hivatalos megbeszélést tart az Egyesült Államok nagykövete és a PFSZ képviselője. – A bécsi utótalálkozón a semleges és el nem kötelezett országok újabb záródokumentum-tervezetet nyújtanak be Az osztrák küldöttség vezetője reményét fejezi ki, hogy a módosított szöveg segíti a találkozó mielőbbi befejezését. – Angolába érkezik az ENSZ ellenőrző csoportjának parancsnoka, valamint az ENSZ-erők első részlege. Feladatuk, hogy ellenőrizzék az afrikai országban tartózkodó 50 000 kubai katona kivonását.

január 2.

Itthon

Áremelésekről dönt a kormány. Január 9-től átlagosan 16–17 százalékkal drágulnak az élelmiszerek, 8 százalékkal a mosószerek, 25 százalékkal az autók. Februártól átlagosan 62 százalékkal emelik a helyi közlekedési tarifákat, s drágulnak a postai szolgáltatások is. A havonta személyenként átlagosan 800 forintos többletkiadást a nyugdíjasoknál háromnegyed részben ellentételezik.

Nagyvilág

Az afgán elnök kész béketárgyalásokat kezdeni a fegyveres ellenzékkel. – Washingtonban cáfolják, hogy a PFSZ felajánlotta segítségét a PanAm-gép merénylőinek kézre kerítésére. – Az NSZK-ban cáfolják, hogy nyugatnémet vállalatok is segítséget nyújtottak Líbiának egy vegyi üzem felépítéséhez.

január 1.

Itthon

Az Országgyűlés újévi nyilatkozatában elítéli a kisebbségi jogok nyílt vagy burkolt csorbítását; egyben felszólítja a kormányt, hogy továbbra is kísérje figyelemmel a határokon kívül élő magyarok helyzetének alakulását.

Nagyvilág

Mihail Gorbacsov a nemzetiségi feszültségek csökkentését nevezi a Szovjetunió legfontosabb feladatának az új évre. Televíziós üzenetében köszönetet mond az amerikaiaknak segítségükért az örményországi földrengés helyreállítási munkáiban. – Jasszer Arafat megígéri, hogy külön nyomozást indít a PanAm-gép felrobbantói után. – A pápa újévi üzenetében a nemzeti, etnikai és vallási kisebbségek jogainak tiszteletben tartását sürgeti.  • Hírek
  • Csok