Endre, Elek
16 °C
28 °C

Állampolgárság

2000.10.19. 12:01
Az állampolgársági kérelmek elbírálása a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és annak végrehajtásáról rendelkező 125/1993. (IX.22.) Kormányrendelet alapján történik. A két jogszabály 1993. október 1-jén lépett hatályba. Magyar állampolgárságot honosítással, visszahonosítással és állampolgársági nyilatkozattal lehet szerezni

Honosítás

A magyar állampolgárságot kérelmezők 75 százaléka magyar felmenő meglétére való hivatkozással nyújtja be honosítási kérelmet. Kérelmezhet magyar állampolgárságot az a személy, aki soha nem volt magyar állampolgár: bevándorolt; a lakóhely létesítése után a törvényben előírt időtartamon át - egy éven (ha felmenői magyar állampolgárok) vagy három éven (kérelmező házastárs magyar állampolgár, ha a kiskorú gyermeke magyar állampolgár, ha magyar állampolgár örökbe fogadta, ha a kérelmező menekült státust kapott) vagy nyolc éven keresztül (mindenki más) - folyamatosan Magyarországon lakott (várakozási idő); a magyar jog szerint büntetlen előéletű, és kérelmének elbírálásakor magyar bíróság előtt büntető eljárás ellene nincs folyamatban; megélhetése és lakóhelye Magyarországon biztosított; alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven eredményes vizsgát tett; honosítása a Magyar Köztársaság érdekeit nem sérti.

Visszahonosítás

Visszahonosítási kérelmet az a személy nyújthat be, aki volt már magyar állampolgár, de azt elvesztette. A visszahonosítási eljárás mindenben megegyezik a honosítási eljárással, két kivétellel. A visszahonosítását kérő a bevándorlás engedélyezését követő lakóhely létesítés után kérelmét haladéktalanul benyújthatja a lakóhelye szerinti polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél, illetve alkotmányos alapismeretekből vizsgát tenni nem kell.

Nyilatkozat

Akit magyar állampolgárságától megfosztottak, akit Németországba áttelepítettek, akit kérelmére 1947. szeptember 15-e és 1990. május 2-a között az állampolgársági kötelékből elbocsátottak, a Magyar Köztársaság Elnökéhez intézett nyilatkozattal visszaszerezheti magyar állampolgárságát.

A nyilatkozatot külföldön a magyar konzulnál, belföldön a nyilatkozó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyv-vezetőjénél lehet benyújtani. A nyilatkozatot tevő a magyar állampolgárságot a nyilatkozat dátumának napjától kezdődően szerzi meg.

Hol kell benyújtani a kérelmet?

A honosítási kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a kérelmező lakóhelye szerint illetékes önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetőjénél. Honosítási kérelmet külföldön nem lehet benyújtani. Közös kérelmet nyújthatnak be a házastársak és kiskorú gyermekeik.

A kérelmet az anyakönyvvezető felterjeszti a belügyminisztériumba, előkészítés után a Magyar Köztársaság Elnöke dönt az állampolgárságról. Az állampolgárság megítélése után a honosított személy lakóhelyének polgármestere előtt állampolgársági esküt tesz, a magyar állampolgárságot az eskü napján szerzi meg. Az újdonsült magyar állampolgárt minden tekintetben a magyar állampolgárt megillető jogoknak és kötelezettségeknek örvend.