Csilla, Noémi
11 °C
28 °C

'A húsvét bizonyosság'

2004.04.11. 14:53
Erdő Péter katolikus bíboros a reményről, Bölcskei Gusztáv református püspök a húsvét bizonyosságáról beszélt vasárnapi miséjén, Szebik Imre evangélikus püspök pedig Mel Gibson Passiójának megnézésére buzdította híveit.
A háborúskodással és a gyűlölködéssel szemben békességért és reményért fohászkodott Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek a vasárnapi húsvéti szentmisén Budapesten, a Szent István-bazilikában.

A remény jelei

"Aktuális és időszerű éppen a mai napon, hogy a feltámadott Krisztustól könyörögve kérjük, szabadítsa meg világunkat minden háborúságtól, zavartól, gyűlölködéstől és bűntől, adjon békességet, örömet és reményt az egész emberiségnek, a mi hazánknak is, a saját családunknak, és nekünk magunknak, mindnyájunknak" - mondta az ünnepi szertartáson magyar, majd német nyelven a főpásztor.

Erdő Péter hangsúlyozta, hogy Jézus feltámadása a keresztény hit alapja. Hozzátette, hogy egykor az üres sír látványa és a feltámadott Úrral való találkozás szülte meg a feltámadás hitét a tanítványokban. A bíboros kiemelte, hogy előbb volt a tény, azután a megértés, előbb az üres sír, azután a döbbenet. Volt azonban egy tanítvány, a fiatal Szent János, aki már az üres sír látványára hinni kezdett a feltámadásban - mondta.

A bíboros szavai szerint az a feladat, hogy e tanítványt kövessük, hiszen élő, testi valójában nem találkozunk Jézussal itt, a Földön.

"Vegyük észre a remény jeleit mai életünkben" - mondta a szentmisén Erdő Péter.

A húsvét bizonyosság

A húsvét bizonyosságáról, üzenetéről beszélt a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke a debreceni Református Nagytemplomban vasárnap tartott ünnepi istentiszteleten.

"Az első húsvét óta bizonyosság lett, hogy itt van az élet, a feltámadás lehelete, ha ezt lélegezzük be, akkor tudunk igazán békességet találni - mondta igehirdetésében Bölcskei Gusztáv tiszántúli református püspök.

"Ecce Homo! - Íme az Ember!" - folytatta, utalva a nagypéntek és húsvét találkozására, amikor "íme az ember, akinek útja a biztos halál - mondta Pilátus, s íme az ember, akié az örök élet - mondta a Teremtő Isten".

"E kettő találkozása a húsvét üzenete" - jelentette ki Bölcskei Gusztáv. A püspök kitért arra, hogy ma sok a szomorú ember, szólt a megtorpanás, az élettől való elbátortalanodás veszélyeiről.

"Te vagy az Ember, akit Isten feltámasztott, akinek a közelében édesebb lesz az étel, fontosabb a szó, világosabb lesz és könnyebben igazodunk el a világban" - mondta igehirdetésében.

A továbbiakban kifejtette: nem értjük, hogy lassan már nem lesz olyan nagy keresztény ünnep Magyarországon, amikor "egy handabandázó részeg rádiós ne mondaná azt, hogy legszívesebben kiirtaná a keresztényeket, vagy nagypénteken egy helycsináló tanácsadó azt a javaslatot adja: úgy kéne megnyerni a választásokat, hogy üssünk egyet az egyházon, a klerikális reakción".

Bölcskei Gusztáv felszólított: ne hagyjuk a mi húsvéti örömünket senki által megízetleníteni, megrontani, ami abban van, hogy Isten rámutat Jézusra és azt mondja, Ecce Homo!

A püspök szerint ez bátorságot, reménységet, örömet jelent a megtorpant, elbizonytalanodott embereknek.

A hit fogódzót jelent

A húsvét nem kevesebb, mint a történelem irányának megváltozása, mert a jó győzedelmeskedik a gonosz fölött, az igaz a hamisság, az élet a halál fölött - mondta Szebik Imre, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke vasárnap a budapesti Bécsi kapu téri templomban, ahol húsvéti istentiszteletet mutatott be.

"A húsvét az örök ember végső reménysége; nem a sors és a kegyetlen emberek kiszolgáltatottságában, nem az elmúlás félelmében, nem a gazság, hanem az igazság bizonyosságában élhetünk" - fogalmazott.

A püspök arról is szólt, hogy "kihívások közepette élünk", amelyek az Európai Unióba való belépéssel növekedni fognak.

"Lelketeket ne adjátok el az Európai Uniónak, se másnak" - szólította fel a gyülekezetet, s hozzátette, lelki, erkölcsi szempontok szem előtt tartására van szükség.

Merjünk-e, akarjunk-e hinni? - kérdezte a püspök, és így válaszolt: a hit megnyugvást és bizalmat, fogódzót jelent, a hit Krisztusra nézés, boldogság és győzelem, s akié Krisztus, azé az örök élet. A püspök az istentisztelet végén Mel Gibson A passió című filmjének megtekintését szorgalmazta.

"Meggyőződésem, hogy Krisztus szenvedését és keresztre feszítését úgy mutatja be a film, hogy az mindannyiunk számára hiterősítő lehet" - jelentette ki a Jézus életének utolsó tizenkét óráját megörökítő, a magyarországi mozikban néhány hete vetített alkotás kapcsán.

Akik azt hitték, hogy a Jézus-ügy nagypénteken befejeződik, tévedtek - mondta az ünneplő gyülekezet előtt Szebik Imre.