Huba
19 °C
33 °C

Dezertálnak a bv.-s főtisztek

2007.05.24. 09:36
Petrétei József most véget ért rendészeti miniszterkedése nemcsak a rendőrségnél hagyott nehéz örökséget. A büntetés-végrehajtásban rekordokat dönt a fluktuáció a főtisztek között, a kritikusok szerint a 70-es éveket idéző szervezeti restauráció miatt szinte nincs belső ellenőrzés, viszont van rengeteg példátlanul gyors karrier a főparancsnok környezetében. A lemondott miniszter államtitkára azt állítja, jó úton halad az átalakítás, és nincs szó klientúraépítésről.

A minisztériumban két év után először - néhány héttel a Petrétei József bukását okozó rendőrségi botrányok előtt - érzékelték, hogy egyre erősebb a lázadozás a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, Csere László ténykedése ellen. A tárca gyors beavatkozása nyomán május közepén félreállították Csere helyettesét, aki 30 százalékkal megemelt fizetéssel, havi közel egymillióért egy évre rendelkezési állományba is vonult.

Egy reformpárttitkár

A pécsi illetőségű Petrétei József 2005-ben nevezte ki miniszteri biztosnak az egykor szintén Pécsett műszaki főiskolás Csere Lászlót. A kormányzati államreform-lendület egyik megnyilvánulásaként a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága utolsó MSZMP-s párttitkára a börtönök, fegyházak működésének racionalizálását kapta feladatul, de az átszervezési megbízott néhány hónap múlva már a legfőbb bv.-vezető székében ült. Bökönyi István altábornagy 2006 februárjában történt visszavonulása után Cserét nevezték ki országos parancsnoknak, és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium azzal is érzékeltette bizalmát, hogy racionalizálták - azaz leépítették - a 34 milliárdos költségvetésű, több mint hétezer alkalmazottal működő büntetés-végrehajtást felügyelő minisztériumi főosztályt.

Csere László

Gyors karrierek

Csere szakmai pályafutásának jelentős részét energetikai főelőadói beosztásában töltötte, később volt raktárvezető, majd egy baracskai kitérő után a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet élére került. Forrásaink szerint itt cserélődött le először beosztottainak jelentős része gyors karriert befutó fiatalokra.

Ezt a személyzeti átszervezési gyakorlatot országos parancsnokként is folytatta. Két év alatt távozott a bv. számos nemzetközi gyakorlattal rendelkező vezetője, és rendszerint frissen felfuttatott, szakmai múlttal nem vagy alig rendelkező beosztottak váltották őket. Az új kinevezettek egymást felülmúlva állítottak fel új csúcsokat a rendfokozatok elérésében. Míg a korábbi gyakorlat szerint az alezredesi rendfokozat eléréséhez legalább tíz év tényleges szolgálati idő kellett, Csere embereinek ehhez egy-két év is elég volt.

Bagdadig ment

Az egykori miniszteri biztos a szervezeti modernizálás terén elért legfontosabbnak tartott lépése az volt, hogy összevonta a BVOP biztonsági, fogvatartási és védelmi főosztályát. Az eredmény az lett, hogy az egységesített főosztályon a magyar börtönök biztonságával összesen két ember foglalkozott, miközben a gazdasági, ellátási osztályok szinte teljes létszámban megmaradtak.

Alapos átalakítás ment végbe viszont Csere környezetében. Gyors egymásutánban távozott több országos és intézményvezető, lelépett a büntetés-végrehajtás tapasztalt tábornokainak közel fele. A 40 éves Dr. Huszár László, a szociológia kandidátusa, bv. dandártábornok inkább a bagdadi külszolgálatot választotta az országos parancsnokhelyettesi megbízatás helyett.

Elment a másik általános helyettes, Csóti András bv. dandártábornok is. Őt váltotta a most fizetésemeléssel rendelkezési állományba küldött Biczó László, akit a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetből hozott magával Csere, és aki az utóbbi négy-öt évben levelezős rendőrtiszti végzettséggel lett - évente egy rangfokozatot előreugorva - dandártábornok. Bemondta az unalmast a budapesti gyűjtőfogházat vezető ezredes, a Nagyfát parancsnokló dandártábornok és a baracskai intézetben egykor Csere mellett dolgozó ezredes is.

Száműzetés spórolásért

Közismert történetté vált a büntetés-végrehajtáson belül a jogász végzettségű dr. Kiszely Pál bv. dandártábornok esete is. Kiszely több, akár tízéves büntetéssel fenyegető feljelentést kapott a nyakába, amikor a központi akarattal dacolva nem a megörökölt céget bízta meg az általa vezetett Kozma utcai Budapesti Fegyház és Börtönben a fűtőrendszer üzemeltetésével, hanem nyilvános pályázaton hirdette meg a több mint 200 milliós üzletet.

A BVOP parancsnoka hűtlen kezelésért kezdeményezett eljárást a tábornok ellen, és annak ellenére leváltotta, és egy vidéki intézménybe száműzte, hogy az eljárásban bebizonyosodott: az új cégnek 75 millió forinttal kevesebbet kellett fizetni az üzemeltetésért, teljesen felújította az elavult rendszert, és a fogvatartottaknak nem 12-15 fokos cellákban kellett fagyoskodniuk a téli hónapokban.

Minőségi cserék

Úgy tudjuk, a kirúgott vagy távozásra kényszeríttet bv.-s vezetők helyére kinevezettek karrierje többségében Biczó dandártábornokéhoz hasonló. Csere a most félreállított helyettesének pótlására is új embert választott. Információink szerint a fiatalember egy, a honvédséggel végrehajtott ingatlancsere során alig két éve került a büntetés-végrehajtáshoz, de hamarosan a tököli börtön vezetőjévé emelkedett.

Az új kaposvári parancsnok, aki szintén bizalmi emberként indult, három év alatt hét rendfokozatot ugrott előre. A BVOP jogi főosztályának vezetője nemzetközi szakmai elismerések tömegével a háta mögött volt kénytelen távozni posztjáról, őt egy 26 éves, szakvizsga nélküli fiatal váltotta. Hasonlóan fiatal vezetője lett az elmúlt időszakban az országos parancsnokság gazdasági főosztályának is. Az új főosztály-vezetőből három év alatt lett alezredes.

Megszűnt a belső ellenőrzés

Egy neve elhallgatását kérő szakértő szerint a bv. szervezet racionális működésének megteremtése a gyakorlatban azt jelentette volna, hogy csökkentik az országos parancsnokság létszámát és a vezetői szinteket, valamint összevonnak intézeteket. A BVOP-n korábban - országos parancsnoktól osztályvezetőig - körülbelül 35 vezető volt, most körülbelül húsz van.

A létszámcsökkentés azonban azt eredményezte, hogy nincs megfelelő információáramlás és hatékony helyettesítés. Az összevonások és a kirúgások miatt kialakult beosztott tiszt hiány miatt a BVOP nem tudja ellátni a vidéki intézetek feletti ellenőrzési feladatait. A Csere által kinevezett BVOP-vezetők szakmai rutintalanságuk miatt alkalmatlanok az intézetek szakmai instruálására, segítésére.

2005. októberben az ORFK-hoz hasonlóan a bv.-n is jogutód nélkül megszüntették a belső ellenőrzést. Az Ellenőrzési és Vizsgálati Főosztály feladata volt az intézetek figyelése, rendszeres ellenőrzése, a korrupciós és egyéb szabálytalanságok kivizsgálása. A szakértő szerint a vezetői létszám csökkentésével egy évben kb. 50-55 millió forintot megtakarítottak ugyan, közben azonban a teljesen fölöslegesen központosított funkciók változatlanul maradtak, az átszervezések után a 130 fős parancsnoksági állományból alig 25-en foglalkoznak a 16 ezer rab ügyeivel, kezelésével, szállításával, nevelésével, egészségügyével és biztonságával.

Lehetőség ambíciózus fiataloknak

Megkérdeztük a büntetés-végrehajtásban lezajlott átalakításokról Kondorosi Ferencet is. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkára Csere feladatára utalva kijelentette: aki strukturális reformokat hajt végre, az óhatatlanul kritikákat vált ki. Kondorosi szerint a bv. reformja azért vált szükségessé, mert a terület mindig is a költségvetés mostohagyereke volt, folyamatosan alacsony a költségvetési támogatása, ezért nehéz a szervezet személyzeti ellátása, alacsonyak a bérek, valamint az évszázados ingatlanok modernizálására is kevés központi forrás jut.

Az államtitkár szerint az igaz, hogy az utóbbi időben – sajnálatos módon – a parancsnoki állomány jelentős hányada távozott a BVOP-től, de de a rendszer ennek ellenére kifogástalanul ellátja feladatait.

Kondorosi azt állítja, a rendszert elhagyók hajlamosak a túlzott kritikára, ezért valóban többször felmerült, hogy a távozó parancsnokok helyett gyors előmenetellel kinevezett parancsnokok látják el egyes intézmények vezetését, az államtitkár azonban ebben nem lát kivetnivalót. Szerinte nincs szó klientúraépítésről, legfeljebb arról, hogy ambiciózus fiatalok kaptak lehetőséget a bizonyításra. Az átszervezések következtében távozott vezetők helyébe kinevezett új munkatársak rendfokozati előmenetele a szolgálati törvényben meghatározottak szigorú betartásával történt. - szögezte le a bv.-ügyekért felelős államtitkár és hozzátette: a rendfokozatban való előmenetel nemcsak a szolgálatban vagy a rendfokozatban eltöltött idő függvénye, hanem az követi a magasabb szolgálati beosztásba történő kinevezést.

Kérdéseinkkel megkerestük Csere parancsnokot is, de tőle Kondorosi államtitkár aláírásával érkezett írásbeli válasz.