Elemér
-1 °C
10 °C

Megszámoljuk a hídpénzt

2009.09.11. 15:43

Az Index augusztus 28-án kezdeményezte a főpolgármesteri hivatalnál a Margit híd felújítási költségeinek teljes és folyamatos nyilvánosságra hozatalát. Mint akkor megírtuk, a lap ehhez biztosítja a szükséges felületeket is. A szerintünk közpénzek elköltéséről szóló adatokért hajlandóak lettünk volna perre is menni. A kezdeményezést követő héten megszületett a hivatalos beleegyezés.

Tiba Zsolt, Budapest Főváros Önkormányzatának főjegyzője elmondta, hogy a főváros biztosítja az Index számára a Margit híd felújításával kapcsolatos összes szerződést, teljesítési igazolást, aminek közlése nem ütközik személyiségi jogokba, és amit a főváros önkormányzat megkap.

Első lépésként közzétesszük a felújítás kivitelezői és lebonyolítói szerződését. A hivataltól elkértük a kivitelezői szerződésben nevesített, eredetileg mellékletként csatolt építési és pénzügyi ütemtervet is, mivel azon alapul a teljesítés. Válaszul elmondták, hogy az ütemtervet jelenleg módosítják.

A felvetésre, hogy miért kell már most módosítani azt az építési és pénzügyi ütemtervet, azt a választ kaptuk, hogy a kivitelezői pályázatra beérkezett ajánlatok felbontásakor kiderült: többletforrásra van szükség, ezért a kivitelező kiválasztását egy hónappal elhalasztotta a fővárosi önkormányzat. A vállalkozói szerződés pedig előírja az építési és pénzügy ütemterv aktualizálását. Ez folyik most. A módosított ütemtervet, ahogyan elkészül, megkapja az Index.

Terveink és a főpolgármesteri hivatal ígérete szerint az Index melléklete havonta közölheti az "előrehaladási" jelentést, hogy áll aktuálisan a híd felújítása, negyedévenként pedig leközöljük a kifizetésekhez kapcsolódó teljesítési igazolásokat és az azokhoz tartozó fontosabb dokumentumokat.

A közzétett szerződés szerint a Margit híd felújítását az építési és pénzügyi ütemterv szerint számolják el. A vállalkozó negyedévente az előrehaladásnak megfelelő részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult. A kifizetés feltétele a lebonyolító teljesítésigazolása, valamint a szükséges és előírt minőségtanúsítások és műbizonylatok bemutatása és kiértékelése.

A teljesítés igazolása úgy történik, hogy a felek teljesítésigazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a vállalkozó műszaki teljesítését a szerződésben foglaltakhoz képest, a hozzá tartozó pénzügyi ütemet és a szerződéstől való esetleges eltérést. A beérkező számlákat a főpolgármesteri hivatal rendje szerint három szakaszban vizsgálják: érvényesítik, utalványozzák, ellenjegyzik. A végszámla benyújtására és kifizetésére a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás befejezését követően kerül sor.

A szerződés szerint az északi hídfél felújítási munkáinak befejezése, a villamos-átállása 2009. december 30-i határidővel szerepel. A déli hídfélnél ugyanez a határidő 2010. augusztus 12. A főhíd ideiglenes forgalombahelyezése a szerződés szerint 2010 augusztus 23., a híd felújításának véghatárideje pedig 2011. március 31.

A megbízó részéről Kerényi László Sándor, a főpolgármesteri hivatal közlekedési ügyosztályának vezetője nem járult hozzá a saját és a szerződést ellenjegyző munkatársa aláírásának megjelenítéséhez, ezért ezeket az aláírásokat és szignókat a főpolgármesteri hivatal kitakartatta.

A beruházást az önkormányzat által létrehozott oldalon is lehet követni.