Alfréd
-3 °C
3 °C

Hídpénz: per lehet az adatokért

2010.04.19. 10:23

Kifizette a Margit híd felújításának 2,1 milliárd forintos 2. negyedéves részszámláját a fővárosi önkormányzat. Az önkormányzatnak kiadott teljesítési igazolás 18 tételre bontja le az elvégzett munkákat. Kértük a kivitelezőtől résztételeket, alvállalkozói, szállítói kifizetéseket, de első körben semmilyen többletinformációt nem kaptunk. Most hivatalos adatigénylést nyújtottunk be: ha 15 napon belül nem adják ki a beruházás szerintünk közérdekű adatait, az Index a bírósághoz fordul.

Tavaly augusztusban indítottuk a Hídpénz mellékletet, amiben a Margit híd felújítási költségeit követtük volna a beruházás ideje alatt. A főváros ígéretet tett arra, hogy az összes szerződést, teljesítési igazolást a rendelkezésünkre bocsátja, amit megkap a kivitelzőtől és aminek a közlése nem ütközik személyiségi jogokba.

A dokumentumokat már az önkormányzattól is hónapos késéssel, elég nehézkesen kaptuk meg. Az első, konkrét összegeket tartalmazó részszámla fél évvel a Hídpénz indulása után érkezett, és mint azt márciusban megírtuk, roppant kevés adatot tartalmazott. Mindössze hat tétel százalékos előrehaladása látszott (költség nélkül), valamint egy szám: 2,6 milliárd forint kifizetett részösszeg.

A Margit híd beruházási konstrukciója szerint a kivitelező negyedévenként adja le részszámláit a fővárosnak. A beruházás teljesülését egy ellenőrző mérnök cég, a Rádai Mérnöki Iroda Kft. kíséri figyelemmel. A megbízást pályázaton elnyert Rádai Kft. adja ki negyedévente a teljesítési igazolásokat is, amelyekben az önkormányzat tulajdonképpen vakon megbízva utalja át a kivitelező számlájára az aktuális összeget. A 20,9 milliárd forintos vételárból eddig egyszer 2,65 milliárd forintot, másodszor pedig 2,1 milliárd forintot fizetett ki az önkormányzat.

Megtudtuk, hogy maga a fővárosi önkormányzat sem kap több adatot, ebből kísérheti figyelemmel - ha egyáltalán figyelemmel kíséri - a kiemelt beruházást. Ezek után a kivitelező Mh 2009 Konzorciumhoz (A-HÍD Építő Zrt., Közgép Zrt., Strabag) fordultunk, hogy adjanak részletesebb tájékoztatást. A konzorcium a március vége felé érkezett válasz szerint eleget tett minden előírásnak, így betartották az adatszolgáltatás szükséges mértékére vonatkozókat is.

Örömmel láttuk, hogy a 2. részszámla (elvileg negyedévente fizet a főváros az addig elvégzett és igazolt munkákért), amit a napokban kaptunk meg, már 18 tételt tartalmaz (úgy mint általános tételek, mederhíd felszerkezete, meder- és parti pillérek, szárnyhíd, budai oldali műtárgyak, pesti oldali műtárgyak, építészet, restaurátori munkák, útépítés, forgalomtechnika, vágányépítés, az ahhoz kapcsolódó munkák, akadálymentesítés, elektromos hálózatok, organizáció, kocsivezető állítású váltó és váltófűtés, fedező jelző).

A tételek mellett már nem csak az előrehaladás százaléka, hanem a teljes áruk és az aktuális előrehaladásra kifizetett összeg is szerepel. Csakhogy abból például, hogy általános tételekre kifizettek eddig 695 millió forintot, nem lehet megtudni semmit, hasonlóan az építészet, forgalomtechnika, organizáció címszó alatt futó, vagy akármelyik tétel mellett szerplő számból sem.

Ezért újra a kivitelezőhöz fordultunk, ezúttal a Társaság a Szabadságjogokért non-profit szervezettel közösen, hogy adjon részletesebb adatokat résztételekről, szállítóknak, alvállalkozóknak kifizetett összegekről, és például arról is, hogy mi az a fedező jelző, és mi kerül rajta 166 millió forintba.

Jogi álláspontunk szerint a híd felújítása közpénzen történik, amire nem alkalmazhatóak az üzleti titok szabályai. Az Avtv. 19.§ (6) bekezdése értelmében üzleti titok és közérdekű adat konfliktusa esetében a polgári törvénykönyv szabályai az irányadóak.

A Ptk. 81.§ (3) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.

A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy nem műszaki megoldásokat,
know-howt- szeretnénk megismerni, ezeknek az adatoknak a bizalmas jellegét elismerjük. Pusztán olyan adatokra vagyunk kíváncsiak,
amelyek egyértelműen mutatuják, hogy a költségvetési források pontosan milyen munkatételek során és milyen összegben kerültek
felhasználásra, illetve a fővállalkozón keresztül mely cégek végzik el a tényleges kivitelezést.

A kivitelező konzorciumnak törvény szerint 15 napon belül kell kiadnia a kért adatokat. Ha nem teszi, az Index és a Társaság a Szabadságjogokért a bírósághoz fordul. A hazai jogtörténetben ez lenne az első olyan per, amelyben közérdekű adatokért (az önkormányzati adatok hiányában) magáncéget perelnek be.