István, Vajk
18 °C
33 °C
Index - In English In English Eng

A benzinárhoz kötik a parkolási díjakat

2010.06.01. 15:44

Módosították a parkolási szabályokat: eszerint a benzinárhoz kötik a díjakat, piaci cégek helyett önkormányzati társaságokra bízzák a közterületi parkolóhelyek üzemeltetését.

Az Országgyűlés kedden módosította a közterületi parkolás jogi szabályait. Az önkormányzati törvény módosításáról szóló javaslatot az Országgyűlés 314 igen szavazattal 43 nem ellenében, tartózkodás nélkül fogadta el. A parlament a közúti közlekedésről szóló illetve a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény módosítását 271 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 89 tartózkodással fogadták el. Az Országgyűlés azt is támogatta, hogy kérjék a törvénymódosítások sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől. A módosításokra azért volt szükség, mert az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek találta a fővárosi parkolás szabályozását, és ultimátumot szabott: ha 2010. június 30-ig nem alkotnak új rendelkezéseket, ingyenessé válik a parkolás Budapesten.

Az alkotmánybírósági határozat indoklása szerint a jelenlegi törvény önkényes jogalkotási lehetőséget biztosít a Fővárosi Közgyűlésnek a parkolással kapcsolatban. A jelenlegi szabályozás ugyan szerződéses viszonynak tekinti a parkolást, de eközben a díjszabásban és a pótdíjazásban gazdaságilag érdekelt fővárosi közgyűlés minden korlátozás nélkül állapíthatja meg a parkolás árát és a büntetés mértékét.

A fideszes Rogán Antal és Kósa Lajos által benyújtott módosító javaslatok főbb pontjai azonosak azzal a főváros által tavaly év végén kezdeményezett javaslattal, amely a piaci cégek helyett önkormányzati társaságokra bízza a közterületi parkolóhelyek üzemeltetését.

A helyi önkormányzatokról szóló javaslat rögzíti, hogy a parkolás biztosítása a helyi önkormányzatok által kötelezően ellátandó közszolgáltatási feladat. Az elfogadott módosítás szerint parkolóhelyeket csak költségvetési szerv, az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság láthat el.

A javaslat felhatalmazza a helyi és a fővárosi önkormányzatot, hogy rendeletben kijelölje a várakozási területet. A törvény szerint díjfizetési kötelezettség olyan várakozási területen és időszakra rendelhető el, amelyen az adott időszakban a járművek várakozására alkalmas helyek átlagos foglaltsága, azaz a telítettség a 70 százalékot meghaladja. A módosítások a benzinárhoz kötik a parkolási díjakat. Az egy órára vonatkozó várakozási díj személygépkocsi esetén nem lehet több egy liter 95-ös benzin előző évi átlagárának a kétszeresénél. Ez idén maximum 544 forint.

Újra lesz türelmi idő: egy órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat akkor kell fizetni, ha a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén öt perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább tizenöt perccel túllépi.

A pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj, 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese.
A várakozási díj és a pótdíjfizetési kötelezettség egy év alatt évül el. A várakozási díj és a pótdíj után késedelmi kamat nem követelhető.