Tüntetni fognak pénzükért a CET kivitelezői

2011.06.16. 00:00

Tüntetni fognak a pesti Duna-parton felépített kultúrpláza, a CET kivitelezői, ha nem fizetik ki őket: több vállalkozást is a csőd fenyeget. A beruházó szerint a fővárosi önkormányzat húzza az időt, blokkolja a cégek pénzét és a befejezést. A főváros szerint a beruházó késik, és fizetni is neki kellene.

A főváros 2011 januári műszaki felmérése 95-97 százalékosra igazolta munkánk készültségét, a maradékot akkor azért nem tudtuk befejezni, mert a főváros hibájából nem volt áram és víz, mondta Fulmer Gábor az épületgépészetért felelős Hopferwieser Kft. vezetője. A cég tavaly Építőipari Mesterdíjat kapott a bálnát formázó Duna-parti épületegyüttesen végzett munka minőségéért.

Fulmer hozzátette, hogy lassan fél éve 600 millió forinttal tartoznak a munkájáért a cégnek. Ez az összeg jelentős része az éves bevételüknek, ezért ha nem kapják meg hamarosan, csődbe mehet a társaságuk. Ezt többször is jelezték a főváros vezetésének, de nem kaptak választ. Ezért Fulmer nem lát más módot, mint a tüntetést arra, hogy felhívják a figyelmet a kilátástalan helyzetre.

A CET összes létesítménye 100 százalékban, megfelelő minőségben elkészült, mondta a beruházó Porto Investment vezetője, Márton Imre. A fővárosi önkormányzatot képviselő Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes azonban véleménye szerint blokkolja a projektet: többek között nem írja alá a használatbavételi engedélyhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásokat (víz- és csatornarendszerek, közvilágítási rendszer, Fővám tér forgalombahelyezési eljárás, árvízvédelmi fővédvonal áthelyezése).

Ráadásul - Márton álláspontja szerint jogszerűtlenül - a főváros lehívta a beruházás egymilliárd forintos bankgaranciáját, amelyet Bagdy az áprilisi közgyűlésen tett állításaival szemben a kivitelező február 28-ig meghosszabbított. Így a beruházó (a lehívott bankgarancia és a befejezés húzódása miatt) nem tudja kifizetni a kivitelező cégeket, mivel a végszámlát csak a használatbavételi engedély megszerzésekor tudja a kivitelezőknek átutalni, amelynek megszerzését jelenleg a főváros ellehetetleníti.

Márton Imre véleménye szerint felmerül a gyanúja annak, hogy Bagdy Gábor ki akarja véreztetni a projektet, majd átjátszani saját üzleti köreinek. A műszaki átvétel lezárása egyébként azért is kínos lenne a fővárosnak, mert azzal gyakorlatilag elismerné, hogy az épület decemberben elkészült, és nem kellett volna februárban lehívni az egymilliárd forintos bankgaranciát. A bankgarancia lehívása miatt a kivitelezők pert indítottak a főváros ellen, aminek első fordulója július 8-án lesz.

Márton Imre közölte: jelenleg hetek óta 40 előkészített bérleti szerződés van Bagdy Gábor asztalán, mégsem terjeszti elő őket a Közgyűlés elé jóváhagyásra. Leszögezte: ha a főváros nem húzná az időt, a CET-et szeptember végén, október elején meg lehetne nyitni.

Főváros: a beruházó hibájából késik az átadás

A főpolgármesteri hivatal kommunikációs igazgatósága szerint a Porto állításainak nincs sok köze a valósághoz, azok inkább a cég marketing-tevékenységének részeként tudhatók be.

Az igazgatóság szerint a CET-projekt kivitelezésének alvállalkozói nem állnak jogviszonyban a fõvárosi önkormányzattal, ezért követeléseikkel kizárólag a beruházó építtetõhöz fordulhatnak. A fõváros sajnálatosnak és elfogadhatatlannak tartja, hogy a Porto ezek szerint továbbra sem fizeti ki a munkájukat végzõ alvállalkozókat.

A fõváros a projekt sikere érdekében számos tárgyalást kezdeményezett a beruházóval, aki a fõváros bizonyos jogos kéréseinek teljesítése elõl elzárkózott. A Porto folyamatosan az egyeztetések hiányát kifogásolja, holott a tárgyalások helyett a Porto indított pert a fõváros ellen.

A fõváros kitartó késztetésének eredményeképpen a  kulcsrakész állapotot - az átadás-átvétel elõfeltételét - a Porto végre éppen június 14-én jelentette be a tulajdonos fõvárosnak. A Porto hibájából a CET bérbeadása sem a tervek szerint halad. A fõvárosnak hat hónapnyi megfeszített tárgyalás után sikerült elérni, hogy a Porto hivatalos értékbecslõi szakértõvel támasszák alá a pályázaton meghirdetendõ „minimális bérleti díjat”.

A főváros szerint az az állítás, hogy „hetek óta 40 elõkészített bérleti szerzõdés van Bagdy Gábor asztalán, mégsem terjeszti elõ õket a közgyûlés elé jóváhagyásra”, azért sem fedi a valóságot, mert ezek sajnos még csak pályázatok, amelyekhez az értékbecslést a fõváros hosszas követelése után csak júniusban küldték el a fõvárosnak. Ezeket a legközelebbi - június 22-i - közgyûlés fogja tárgyalni.

A Márton Imre által megjelölt szeptember végi-október eleji befejezési határidõ immár a sokadik verzió, hiszen a CET-nek már 2010. augusztus végére el kellett volna készülni még az elõzõ városvezetés idején. Sõt a módosított határidõ  - 2010 októbere  - is régen elmúlt már.

A fõváros vezetése a leghatározottabban visszautasítja a Porto Investment vezetõjének azon állítását, mely szerint „Bagdy Gábor ki akarja véreztetni a projektet, majd átjátszani saját üzleti köreinek”. A vélekedés inkább a Márton Imre mögött álló, offshore álarc mögött rejtõzködõ üzleti körök gondolkodását tükrözi. Végül leszögezték: a fõváros továbbra is mindent megtesz a projekt mielõbbi sikeres befejezése érdekében, a Porto együttmûködése és igyekezete nélkül azonban erre nincs lehetõsége.

CET: nehezen megmagyarázható konstrukció?

Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes január végén jelentette be, hogy a CET-beruházás a főváros számára nehezen megmagyarázható konstrukcióban keletkezett, és a szerződések nem feltétlenül előnyösek az önkormányzatnak. Azt vizsgálják, hogyan alakulhatott ki a jelenlegi helyzet, történt-e mulasztás, amely megalapozhatja akár polgári, akár a büntetőjogi eljárást.

Mint arról beszámoltunk, a CET PPP konstrukcióban épül. Eredetileg a főváros csak a telket adta a projektbe, a beruházás költségeit a Portónak kell állnia. Ennek fejében a főváros huszonöt évig fizet szolgáltatási díjat a vállalkozónak. Kitétel volt, hogy jelzáloghitelt nem vehetnek fel az ingatlanra. A finanszírozó MKB azonban menet közben módosította a feltételeket: Budapest önkormányzata kezességet vállalt, azaz ha a vállalkozó csődbe menne, a városházának kell visszafizetnie a hitelt.

A CET építésének határideje tavaly augusztusban járt le, a meghosszabbított határidő októberben, de még mindig nem fejezték be a Duna-parti épületegyüttes átadás-átvételét, nincs használatbavételi engedély sem. Az épület használatbavételi engedélyére napokon belül benyújtják a kérelmet, a nyitás a legutóbbi becslések szerint ősz elején lehet, ha minden jól megy.  • Hírek
  • Személyi kölcsön