Budapest három részletben fizetné ki a vízművek részvényeit

2012.03.27. 12:22

Három részletben, az aláírástól számított két éven belül vásárolná vissza a Fővárosi Vízművek kisebbségi részvénycsomagját a főváros, és átvállalná a társaság több mint 2,5 milliárd forintos adósságállományát is – derül ki abból a szándéknyilatkozatból, amelyet a főváros honlapján tettek közzé.

A Fővárosi Közgyűlés hétfői rendkívüli ülésén szándéknyilatkozatot fogadott el a Fővárosi Vízművek kisebbségi részvénycsomagjának visszavásárlása kapcsán, az átadás részleteit egy későbbi ülésen a testület elé terjesztik.

A befektetői részvények átruházásával, valamint a szerződés megszüntetésével kapcsolatos teljes tranzakciós érték nettó 15,1 milliárd forint. A részvényekért fizetendő vételár teljes összege 12,094 milliárd forint, amelyből a főváros az adásvételi megállapodás zárásakor 8,25 milliárd forintot fizet ki, míg az aláírást követő két éven belül 3,844 milliárd forint kifizetése lesz esedékes, két egyenlő részletben. Az önkormányzat a halasztott vételár megfizetésének biztosítékául átad egy feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgaranciát.

A szándéknyilatkozat szerint a főváros a megállapodás aláírásával egyidejűleg átvállalja a Hungáriavíz Zrt. hitelszerződéséből eredő valamennyi kötelezettségét. 2012. április 1-jén a fennálló tartozás összege 2,537 milliárd forint.

A dokumentum szerint a befektetők az első negyedévre csaknem 469 millió forint menedzsmentdíjra jogosultak március 31-ig, azonban megállapodás esetén április 1-je után már nem jár nekik díj.

Kitérnek arra is, hogy a befektetők a tulajdonukban lévő részvények értéke 10 százalékának megfelelő kamatra jogosultak minden év december 31-ig, így év közbeni visszavásárlás esetén a vásárlás napjáig az éves kamat arányos része jár nekik. A megállapodás létrejötte után a befektetőket nem illeti meg további osztalék az idei évben.

A megállapodáshoz a befektetőknek szavatolniuk kell egyebek mellett azt, hogy teljesítették valamennyi kötelezettségüket, a társaságot az irányadó jogszabályoknak és ipari szabványoknak megfelelően működtették, az infrastruktúra jó, működőképes állapotban van és a szabványok szerint tartották karban.

Az önkormányzat dönthet úgy, hogy a megállapodás megkötése előtt elvégzi a társaság átvilágítását.

A szándéknyilatkozat alapján a megállapodás és a részvény adásvételi szerződés aláírásának, valamint a társaság átvételének határideje április 31.  • Hírek
  • Hírek