Elemér
0 °C
10 °C

Egymillióra bírságolták a túlbuzgó metróalagút-fúrókat

2008.08.26. 15:25
A Nemzeti Közlekedési Hatóság az Indexhez eljuttatott közleménye szerint megállapította, hogy a Gellért térnél egy átkötő alagutat a Bamco Kkt, mint kivitelező engedély nélkül kezdett meg építeni.

A közlemény szerint a Bamco annak ellenére kezdte meg az építkezést, hogy a helyszíni bejárás előtt, augusztus 7-én a hatóság felhívta az építtető, valamint a kivitelező figyelmét arra, hogy a vágánykapcsolati műtárgy, azaz egy átkötő alagút építésének megkezdéséhez hatósági jóváhagyás szükséges. A jogsértő építési dokumentumokat megvizsgálva a hatóság úgy döntött, hogy a kivitelező céggel szemben egymillió forint eljárási bírságot szab ki.

Megállapították továbbá, hogy a DBR Metro Projekt Igazgatóság, mint építtető igyekezett a jogsértő tevékenységet megakadályozni, mert egyrészt utasította a kivitelezőt az építési engedély betartására, másrészt pedig a hatóságot haladéktalanul értesítette a jogsértő helyzetről. Így az építtető vétkessége nem állapítható meg.

A hatóság a bírság mellett megtiltotta az átkötő alagút építését, annak kiviteli tervének jóváhagyásáig. Egyúttal kötelezte mind az építtetőt, mind a kivitelezőt, hogy minden szükséges intézkedést haladéktalanul tegyenek meg az állékonyság, az élet, az egészség, a köz-, és vagyonbiztonság megóvása, a környezeti károk megelőzése érdekében. Egyúttal a hatóság tájékoztatta mind az építtetőt, mind a kivitelezőt, hogy amennyiben a határozatában előírtakat nem tartják be, akkor a hatóság ismételt eljárásban újabb bírságot szab ki.

A DBR Metró Projektigazgatóság közleménye szerint a BAMCO konzorciumnak a Szent Gellért téri vasúti átkötő alagutat meg kellett volna építenie az alagútépítő pajzsok érkezése előtt. A kivitelező késésbe került, a késést pedig úgy kívánta behozni, hogy a pajzsokkal át akart haladni a majdani átkötő alagút helyén, illetve annak elemeit utólag felbővíteni. A DBR az elvégzett kockázatelemzések értelmében és a tervek hiányossága miatt ezt a megoldást nem tartotta elfogadhatónak.

Július elején a mérnök Eurometro utasítást küldött a BAMCO részére, miszerint a többletkockázatra tekintettel előbb meg kell építenie az átkötő alagutat az eredeti bányászásos technológiával az állomásszerkezetből, és csak ezt követően haladhat át rajta a már közelgő pajzsokkal (ez jelenthette a pajzsok lassítását, esetleges leállítását, az átkötő alagút építésnek felgyorsítását, de akár ezek párhuzamos alkalmazását is).

A kivitelező augusztus elején elérte a déli pajzzsal a majdani átkötő alagút építési határát és azon át kívánt haladni (később természetesen az északi pajzzsal is). Napokkal előtte benyújtott egy - a módosított (felbővítéses) tervhez nagyon hasonló, de előzetesen már a DBR számára is elfogadható - újabb technológiai megoldást. A BAMCO ezt sorrendi (azaz nem jóváhagyás köteles), a DBR viszont technológiai (azaz előzetes bányahatósági jóváhagyást igénylő) változásnak tekintette.

A DBR Metró Projektigazgatóság úgy tájékoztat, hogy a hatóság helyszíni szemléje és a pajzs leállítása óta nem történt további munkavégzés, a jóváhagyás nélkül megépített 17 méter alagút a Bartók Béla út alatt nem veszélyeztet közvetlenül épületeket, amelyek esetleges mozgását tizedmilliméteres pontossággal egyébként is napi 24 órában, folyamatosan mérjük a beruházás kezdete óta.

A kivitelező legújabb, jóváhagyásra váró javaslatát már előzetesen biztonságosnak tartotta a DBR, ám a jogszerű kereteket, mint építtető a továbbiakban is be kell tarttatnia, éppen ezért kérte a hatóság közbenjárását. Ha bármilyen biztosítási kár ennek ellenére felmerülne, azt természetesen megtéríttetné a DBR a kivitelezővel.