Lázár, Olimpia
-2 °C
3 °C

Elutasította a bíróság a négyes metrót támadó civilek keresetét

2004.10.07. 20:31
A Fővárosi Bíróság csütörtöki határozata szerint a Közlekedési Főfelügyelet korábban helytállóan járt el, amikor másodfokú hatóságként elutasította a civilek fellebbezését, és kiszabta az eljárási illetéket. A civilek e határozat ellen is beadják a felülvizsgálati kérelmet.
A Fővárosi Bíróság csütörtökön elutasította a Levegő Munkacsoport, a LAKSZ és az ETKE civil szerveződések keresetét, amit a 4-es metró vasúthatósági engedélyével kapcsolatban nyújtottak be. A 4-es metró kelenföldi és Baross tér közötti szakaszára kiadott létesítési engedélyt a három civil szervezet megfellebbezte. A másodfokon eljáró Közlekedési Főfelügyelet ugyan néhány kikötéssel kiegészítette az elsőfokú határozatot, de alapjában véve helyben hagyta azt, és kötelezte a fellebbezőket, hogy fizessenek meg 1,7 millió forint eljárási díjat.

Helytálló elutasítás

A másodfokú határozat felülvizsgálatára először a Levegő Munkacsoport nyújtott be keresetlevelet, amelyben kifogásolták az eljárási díj megfizetését. Ezt követően a LAKSZ (Lakóközösségi Szervezetek Szövetsége) és az ETKE (Erzsébetvárosi Társasházak Közösségeinek és Képviselőinek Érdekvédelmi Egyesülete) közösen adott be keresetlevelet, amelyben további jogszabálysértéseket tettek szóvá, például a tulajdonviszonyok rendezetlenségét és azt, hogy nincs meghatározva a metróalagútnak a lakóépületektől számított védőtávolsága.

A Fővárosi Bíróság a felülvizsgálati kérelemmel kapcsolatban megállapította: a felpereseknek a környezetvédelmi szakhatósági állásfoglalás vitatására és eljárási kérdésekre terjed ki a kereseti képességük. A bíróság szerint a Közlekedési Főfelügyelet helytállóan járt el, amikor másodfokú hatóságként elutasította a civilek fellebbezését, és kiszabta az eljárási illetéket.

Idő előtti kereset

A bíróság nem méltányolta a felperesek álláspontját, hogy a másodfokú határozatban számos pontosítás történt az ő javaslatukra. Ezzel a felperesek azt kívánták alátámasztani, hogy fellépésüket indokoltnak találta a másodfok, tehát nem méltányos, ha nekik kell állniuk az eljárási illetéket. Az ETKE és a LAKSZ keresetében kifogásolta a vasúthatósági engedélyből a biztonsági garanciákat, a védőtávolság hiányát, az építési jogosultság hiányos igazolását. A döntés értelmében azonban az engedélyezési eljárások keretében nem kell minden munkafázisra kiterjedő részletes biztonságtechnikai leírást tenni, az a kivitelezési stádiumban kérhető számon. A részletes kiviteli munkaterv tartalmaz részletes garanciákat, ezért a felperesek keresete a társasházak biztonsága és magántulajdonuk érdekében idő előtti. A bíróság álláspontja szerint az engedélyezési szakban csak a lényeges garanciákat kell megteremteni, ezek pedig megtörténtek.

A bíróság kötelezte a felpereseket 15-15 ezer forint perköltség megfizetésre, az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs. Az ítélet írásba foglalásától számított hatvan napon belül felülvizsgálati kérelemmel lehet fordulni a Legfelsőbb Bírósághoz. Ignéczy Tibor, aki a LAKSZ és az ETKE nevében járt el a perben, közölte: be kívánják adni a felülvizsgálati kérelmet.