Lenke
17 °C
29 °C

Nehezen büntethetők a Balatonnál törvénytelenül építkezők

2000.12.04. 16:28
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, Gönczöl Katalin a Balaton környéki, kiemelt területen való építkezésről szóló törvényt szeretné átvizsgáltatni és módosíttatni, mert a törvénysértőket jelenleg nem lehet megbüntetni. Az országgyűlési biztos egy Balaton-menti, kiemelt üdülőkörzethez tartozó településen tapasztalt szabálytalanságok miatt kéri a törvény módosítását.

Egy megsértődött csopaki ingatlantulajdonos azért fordult az országgyűlési biztoshoz, mert úgy vélte, a helyi hatóságok hátrányosan megkülönböztették, mikor csak a saját telkén lévő támfal lebontását rendelték el. A panaszos ingatlantulajdonos közel tíz esetet sorolt fel, ahol ugyanazon a településen megsértették az építkezési előírásokat.

Csopak. Többen építkeznek illegálisan.
Az országgyűlési biztos a Somogy megyei ügyészség segítségével további huszonegy esetben állapított meg törvénysértést. A főügyészség több helyi határozat ellen óvást emelt és felszólította Csopak község jegyzőjét, dr. Bölöny Lajost a törvénysértő gyakorlat megszüntetésére.

A panaszos ingatlantulajdonos esetében Gönczöl Katalin úgy véli nem érte hátrányos megkülönböztetés, mert a szabálytalanul intézett ügyéből csupán előnye származott. Mivel a tulajdonos időközben bírósághoz fordult, az ügyben az országgyűlési biztos nem foglalhat állást.

Módosítsák a törvényt

A tiltott helyen megépített ingatlanokat és törvénytelen beépítéseket egyelőre nem bontják le, ezek a jövőben is fenn maradnak. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa ennél többet - szabályozás hiányában - nem tehet, így tehát nem indíthat eljárást a törvényt sértő jegyző ellen. Gönczöl Katalin viszont a törvény módosítását indítványozta a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszternél, Torgyán Józsefnél.

Csopakon a polgármesteri hivatalban délután csak egy titkárnő van a hivatalban: a jegyző délután két óráig dolgozik, a polgármesternek pedig hetente kétszer van jelenése munkahelyén.

Mi ír elő a törvény?
Az érintett 43 település területén új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki - a közmű, a temető és a térség környezeti állapotát javító hulladékgazdálkodás építményeinek elhelyezésére szolgáló terület kivételével. A már beépítésre szánt területen bővítés, rendeltetés megváltoztatása csak akkor lehetséges, ha a terület teljesen közművesített, az építés következtében jelentkező többletigényeket a közművek biztosítani tudják. Ugyanakkor a Balaton partvonalától mért 30 méteres területsávban a még be nem épített területeken - függetlenül az adott területfelhasználási és övezeti besorolásától --új épület nem létesíthető, a meglévő épület nem bővíthető, kivéve a strandok és kikötők higiénés létesítményét.

Kivonat az 1999. évi XXXII. törvényből, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet egyes településein az építési tevékenység átmeneti szabályozásáról, módosította az 1999. évi LXVII. törvény