Móric
14 °C
17 °C

Bizottsági egyetértés a flottilla megszüntetéséről

2000.10.11. 18:54
Az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának szerdai ülésén komoly vita alakult ki a kétéves költségvetéssel, a folyami flottilla megszűntetésével, illetve az Arculat Kft.-vel kötött szerződéssel kapcsolatban. Ennek ellenére a bizottság minden javaslatot általános vitára alkalmasnak minősített, bár az Arculat Kft. ügyét elnapolták, mivel ezzel kapcsolatban Szabó János miniszter vizsgálatot indított a tárcánál.
A bizottságnak szerdán kellett döntenie a 2001/02-es költségvetésével kapcsolatban. A pénzügyminisztérium képviselője elmondta: 2001-ben 236, míg 2002-ben 261 milliárd forint jut védelemre. Homoki János, a minisztérium politikai államtitkára szerint az összegből fejlesztésekre és a NATO-tagságból adódó kötelezettségek teljesítésére egyaránt jut.

Mécs Imre
A költségvetés nem elég részletes, és nem derül ki, hogy készítői milyen inflációs rátával számoltak
Az SZDSZ-es Mécs Imre szerint azonban a költségvetés nem elég részletes, és nem derül ki, hogy készítői milyen inflációs rátával számoltak. Mécs Imre és az MSZP-s Juhász Ferenc elismételte azt a már többször elhangzott vádat, miszerint a kétéves költségvetés nem a tervezhetőséget szolgálja, pusztán arra jó, hogy a kormánynak a választások előtti évben ne kelljen költségvetési vitával, alkudozással bajlódnia. A bizottság végül az ellenzéki képviselők ellenszavazataival vitára alkalmasnak nyilvánította a tervezetet.

A vezérkari főnök helyettese indokolta a flottilla megszűntetését

A folyami flottilla régóta húzódó ügyében úgy tűnt, lassan konszenzus születik. A bizottság kérésére a minisztérium az ülés előtt már levélben tájékoztatta a képviselőket a megszüntetés okairól, a flotta által eddig ellátott feladatok átcsoportosításáról. A megszűntetés ellen az ülésen leginkább Lányi Zsolt bizottsági elnök tiltakozott, és követelte, hogy a jelenlevő Urbán Lajos tábornok, a vezérkari főnök helyettese azonnal, és a levélben foglaltaknál jóval részletesebben fejtse ki, hogy az említett feladatokat a jövőben ki fogja ellátni.

A tábornok ezt meg is tette, és ez úgy tűnt, lecsillapította a kedélyeket. Lányi Zsolt is tudomásul vette a magyarázatot, bár hozzátette: ,,Nagyon elszomorít, hogy épp egy magyar kormány szünteti meg a flottillát, miután az túlélte a trianoni és párizsi békeszerződéseket is."

2002-től hathónapos sorkatonai szolgálat

A bizottságnak Mátrai Márta és Simicskó István fideszes képviselő törvénymódosító indítványáról is szavaznia kellett. A javasat a hathónapos sorkatonai szolgálat 2002-es bevezetését szorgalmazza, és az SZDSZ tartózkodása mellett az MSZP támogatását is élvezi. Homoki János államtitkár azonban közölte, hogy nem tudja a javaslatot támogatni, ami komoly döbbenetet váltott ki az indítványozókból.

Simicskó István
Mint kiderült, nem tisztázott pontosan, hogy mi is a viszony az egyéni képviselői indítvány és a kormány nemsokára a parlament elé kerülő, hasonló tartalmú határozata között. Homoki tehát azért nem támogatta a javaslatot, mert a kormány már foglalkozik a kérdéssel.

Juhász Ferenc szerint azonban a kormány munkájával párhuzamosan azért születhetett hasonló javaslat, mert a fideszes képviselők sem elégedettek a kormány tevékenységével. Az MSZP-s Szili Sándor azt kifogásolta, hogy a csökkenő szolgálati időből következő növekvő hivatásos állomány toborzásához szükséges pénznek nyomát sem látta a költségvetés tervezetében. Az indítványt a bizottság általános vitára alkalmasnak nyilvánította.

Homoki a Nemzetőrségre vonatkozó javaslatot sem támogatta

Az államtitkár fentiekhez hasonló okokból nem támogatta Simicskó István a Nemzetőrség létrehozására vonatkozó indítványát. Mint mondta a minisztérium legkorábban 2006-ra tervezi a szervezet létrehozását, a képviselő 2001-es elképzelése kivihetetlen.

Simicskó elmondta: az amerikai Nemzeti Gárdához hasonló szervezetet szeretnének létrehozni, amely többek között részt venne a katasztrófa-elhárításban, vagy például háború esetén külön védelmi vonalat alkothatna a határőrség mögött, a hadsereg alakulatai előtt. Ez utóbbira Lányi Zsolt hangosan megjegyezte: ,,Előbb a rosszul képzettek halljanak meg. Remek!..." Az indítványt a bizottság általános vitára alkalmasnak nyilvánította.

Az Arculat Kft. ügye elnapolva

Az ellenzéki képviselők feltehetően a Honvédelmi Minisztérium és az Arculat Kft. között fennálló szerződésre lettek volna kíváncsiak, de Mátrai Márta javaslatára a 2. napirendi pontban tárgyalandó kérdés már az ülés elején az utolsó helyre került.

(Mint ismert a kisgazda tulajdonú Arculat Kft. havonta 800 ezer forintot kapott, hogy a NATO-t a szintén kisgazda Kis Újságban népszerűsítse. Az újságban egyébként ennek ellenére csak elvétve jelentek meg NATO-val foglalkozó cikkek.)

A vitatott megbízással foglalkozó vita Szabó János helyettes államtitkár tájékoztatójával kezdődött, melyből kiderült: 2000-ben 30 millió forintot szántak a NATO-val kapcsolatos tájékoztatásra, ebből több magazin, tévéműsor, kiadvány is részesült. Az Arculat Kft-vel kötött megállapodás ügyében azonban a miniszter vizsgálatot rendelt el, tehát erről a helyettes államtitkár ezen az ülésen nem tudott érdemi információval szolgálni.

A bejelentés nyomán a képviselők úgy döntöttek, hogy felkérik a minisztériumot, a követező ülésig folytassa le a vizsgálatot, és az eredmény ismeretében akkor majd újratárgyalják a kérdést.

Juhász Ferenc az ülés vége előtt elmondta, hogy még tisztázandó: a megbízási szerződést ki írta alá, mi állt pontosan a szerződésben, mekkora összegről van szó, honnan vonták el ezt az összeget, az ilyen típusú kifizetésekről ki dönt, illetve ezeket hogyan ellenőrzik.