Millenniumi népességpusztulás

2000.08.22. 15:25
Bár a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) lapunkhoz is eljuttatott tájékoztatója szerint ,,a népmozgalom fontosabb mutatói kedvezőbb képet mutattak, mint az elmúlt év azonos időszakában", az Index számításai szerint - ha folytatódik a jelenlegi tendencia, akkor még a 2000. évben tízmillió alá csökkenhet Magyarország lélekszáma. Hazánkban idén június végén egyébként 10 millió 21 ezren éltek. Ha ebből levonnánk az első félévihez hasonló mértékű népességcsökkenést (22,5 ezer főt), akkor látható, hogy decemberben akár be is következhet az általunk jósolt negatív előrejelzés.

A KSH szerint júniusban folytatódott a születésszám mérsékelt emelkedése, és tovább csökkent a halálozások száma. Ez tehát azt jelenti, hogy mérséklődött a népességcsökkenés üteme.

Az előzetes adatok szerint 2000 első hat hónapjában 19 ezer 560 pár kötött házasságot, 47 ezer 543 gyermek született és 70 ezer 048 lakos halt meg. Az év első felét tekintve a házasságkötések száma mintegy tíz százalékkal emelkedett, csaknem 1300 gyermekkel született több, mint egy évvel korábban.

Szomorú január, vidám június?

Hungarológiai kongresszus Budapesten
Megkezdte munkáját a Nemzetközi Hungarológiai Központ kétnapos vendégoktatói konferenciája kedden, Budapesten. A Magyar Tudományos Akadémiával karöltve megtartott tanácskozás - amint Tverdota György igazgató tájékoztatójából kiderült - számot kíván vetni azokkal a hagyományokkal, amelyekkel a hungarológia (magyarságtudomány) rendelkezik, s választ keres arra is, mi az, ami ebből az örökségből az ezredfordulón folytathatónak tekinthető.

Forrás: MTI

A januári rendkívül kedvezőtlen halandósági viszonyokat követően február és június között számottevően csökkent a halálozások száma. Az előző év első hat hónapjához viszonyítva mintegy 3300 fővel - több mint négy százalékkal - haltak meg kevesebben.

A születések számának 3 százalékos emelkedése és a halálozások ennél nagyobb mértékű csökkenése mérsékelte a népességfogyás ütemét. 2000 első hat hónapjában 22,5 ezer fővel fogyott a népesség, de ez közel ötezer fővel, mintegy 17 százalékkal volt alacsonyabb, mint 1999 január-júniusban. Az ország lélekszáma 10 millió 21 ezer fő volt a vizsgált időszak (2000 júniusa) végén.

Az idei év első hat hónapjában ezer lakosra számítva 9,5 élveszületés és 14 halálozás jutott. Az előbbi esetében 0,2 ezrelékpont volt az emelkedés, a halálozásokéban viszont jelentősebb, 0,7 ezrelékpont a csökkenés mértéke. Ezek eredőjeként a népesség természetes fogyása kisebb mértékű volt, mint egy évvel korábban, és 4,5 ezreléket tett ki.

Egyre nagyobb a csecsemőhalandóság

Ezer lakosra 3,9 házasságkötés jutott, ami 0,4 ezrelékpontos emelkedést mutat az előző év első hat hónapjához viszonyítva. Az egyetlen fontos mutató, amely ebben az évben kedvezőtlenül alakul, az a csecsemőhalálozás.

Január és június kivételével a csecsemőhalálozások száma mindevégig magasabb volt, mint egy évvel korábban, ennek eredményeként 2000 első hat hónapjában csaknem kilenc százalékkal emelkedett, és 9,2 ezreléket tett ki a csecsemőhalálozások mértéke.

A népesség alakulása az elmúlt évtizedben
1990 1998 1999 2000. I-VI.
Lélekszám (millió) 10,355 10,092 10,043 10,021
Élveszületés ezer főre 12,1 9,6 9,4 9,5
Halálozás ezer lakosra 14,1 13,9 14,2 14,0
Természetes fogyás 19.981 43.569 48.565 22.505

Forrás: KSH