György
14 °C
24 °C

Új párt hódítaná meg a MIÉP területeit

2003.03.14. 12:39
A MIÉP-ből kizárt és az abban csalódott politikusok Magyar Nemzeti Front néven pártot alapítottak. Az újszülött a politikai térkép eddig, a MIÉP által lefedett területeit próbálja elfoglalni, miközben annak híveit, ideológiáját és a retorikáját is magába olvasztaná. És ott van Izrael is.
A Magyar Nemzeti Front vezetője, Rozgonyi Ernő sajtótájékoztatón vázolta a MIÉP politikai helyét elfoglalni igyekvő tömörülés céljait, vízióit, ideológiáját. Amint azt a politikus hangsúlyozta a sajtó maroknyi képviselőjének, az MNF - a "magyar szellemet", a "magyar tudatot" képviseli, a vele kibékíthetetlen ellentétet képviselőkkel: a materializmussal, és a materialistákkal szemben. A "magyarság", ahogyan Rozgonyi azt többször is hangsúlyozta, az "egység", és a "külső harmónia" pártján áll. A Magyar Nemzeti Front nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy ideológiai harcot folytasson. Az ellenfeleket azonban nem nevesítette meg a pártelnök.

Nem EU, nem háború

Az viszont kiderült, hogy a párt világpolitikai elképzelései nem esnek egybe a jelenlegi kormány törekvéseivel, hiszen sem az EU csatlakozással, sem az iraki háborúval nem értenek egyet. Az EU-ba való belépés alternatívája - a párt retorikájában - a "szabadság" szóban manifesztálódik. Emellett azt sem szeretnék, ahogyan Rozgonyi fogalmazott, ha a föld kikerülne a magyar kezekből.

"Elég volt a Szovjetunióból", utalt Bognár László vezetőségi tag arra, hogy félelmük szerint az EU is csak a népek nagy kohója lesz, mint keleti elődje. Gyanús is, hogy ezt a szegény országot, miért akarja az EU, morfondírozott hangosan Rozgonyi visszavéve a szót Bognártól: "gyarmatnak, gyepűnek" - vélekedett.

Oldalvágásként, s a magyar belpolitika színpadára visszatérve, Schuszter Lóránt elmondta, hogy Csurkáék a sztálinizmusra jellemző módszereket alkalmazva, retusált képet tartalmazó szórólapokkal csábítják március 15-i rendezvényükre a szimpatizánsokat. Előrevetítették ugyanakkor, hogy a két párt marakodásának még koránt sincs vége, hiszen a MIÉP ifjúsági szervei feloszlatják magukat, s betagozódnak a Nemzeti Frontba - állította Rozgonyi Ernő.