Eufrozina, Kende
14 °C
24 °C
Index - In English In English Eng

Gyors növekedés

2000.06.05. 08:38
A GKI Gazdaságkutató Rt.-nek az ABN-AMRO Bank együttműködésével készült előrejelzése szerint idén az első negyedévben a gazdaság növekedése - immár a negyedik egymást követő negyedévben - tovább gyorsult, s ezzel a jelenlegi konjunktúraciklus nagyjából eléri a csúcspontját. Az év egészében a külgazdasági egyensúly lényegében változatlan marad, az államháztartás egyensúlya javul. Az infláció lassan, de folyamatosan mérséklődik, a keresetek és - a várható novemberi emelés révén - a nyugdíjak reálértéke nő, a foglalkoztatás bővül, a munkanélküliség némileg csökken.
Gazdasági adatok, 1999-2000

1999 tény 2000 január-március 2000 előrejelzés
1. A GDP volumenindexe (%) 104,5 6,8 105,2
2. Az ipari termelés indexe (összehasonlító áron, %) 110,4 120,7 114
3. Nemzetgazdasági beruházások indexe (összehasonlító áron, %) 106,6 107,0 109
4. Az építési-szerelési tevékenység indexe (összehasonlító áron, %) 106,4 104,8 108
5. A kivitel változásának indexe (folyó áron, euróban, %) 113,7a) 125,7 a) 118
6. A behozatal változásának indexe (folyó áron, euróban, %) 114,5a) 126,0 a) 119
7. A külkereskedelmi mérleg hiánya (milliárd euró) 2,9a) 0,7 3,5
8. A folyó fizetési mérleg hiánya (milliárd euró) 2 0,4 2,2
9. Külföldi működőtőke beáramlása (milliárd euró) 1,6 0,2 1,7
10. Az euró hivatalos középárfolyama az időszak végén (forint) 255 259,4b) 265
11. Az államháztartás hiánya (milliárd forint) 420,5 c) 156,6 d) 390 e)
12. A háztartások nettó megtakarításainak növekménye (milliárd forint) 648,5 180,1f) 580
13. A bruttó átlagkereset indexe 116,1 113,2 113,5
14. Fogyasztói árindex 110,0 109,7 f) 108,7
15. A regisztrált munkanélküliek száma az időszak végén (ezer fő) 405 411f) 380
A tényadatok forrása: KSH, GM, MNB
A százalékos adatok az előző év azonos időszakához viszonyítják a táblázatban szereplő folyamatokat.

a) Becslés illetve a GKI Rt. számítása
b) 2000. május 31-i árfolyam
c) Helyi önkormányzatok nélkül
d) Január-április, helyi önkormányzatok nélkül
e) Autópálya hitelek miatti eladósodás nélkül
f) Január-április

A GDP volumene az 1999 I. negyedévi 3,5%-kal és IV. negyedévi 5,9%-kal szemben 2000 első negyedévében előzetes adatok szerint 6,8%-kal haladta meg az előző év azonos időszakának szintjét. A következő negyedévekben az ütem némi csökkenése valószínű, de éves átlagban a növekedés így is meg fogja haladni az 5%-ot.

A legdinamikusabb fejlődés az iparban tapasztalható, ahol a termelés 20,7%-kal, az összes értékesítés 18,2%-kal, ezen belül az export-értékesítés 31,4%-kal, a belföldi 7,1%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Az export gyors növekedése azzal járt, hogy a kivitel aránya márciusban elérte a teljes értékesítés történelmi rekordnak számító 53%-át. A leggyorsabb, közel 70%-os növekedést a legmodernebb technikát képviselő villamosgép- és műszergyártás érte el, de nincs a feldolgozóiparnak egyetlen ága sem, ahol a termelés ne haladná meg az egy évvel korábbi szintet. Az év hátralevő részében a növekedés üteme lassulni fog, de éves átlagban jóval magasabb lesz, mint tavaly.

Az építőipar teljesítményének növekedése az I. negyedévben szerény (4,8%) és a március végi szerződésállomány is 16%-kal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Ennek ellenére remélhető, hogy - a gazdaság általános fellendüléséből és a lakásépítések tavalyi visszaesését követő idei emelkedéséből fakadóan - az ágazat éves növekedése magasabb lesz a tavalyinál. A beruházások az első három hónapban a tavalyi I. negyedévhez képest 7%-kal, ezen belül a gépberuházások 12,5%-kal nőttek.

A mezőgazdasági termelés továbbra is a mélypont közelében van. A tavalyi igen rossz eredményekhez képest valószínű, hogy a növénytermesztés bővül, az állattenyésztés stagnál, az ágazat össztermelése kb. 1%-kal emelkedik. A szállítás teljesítménye várhatóan 2-3%-kal, a hírközlésé 10%-ot meghaladóan emelkedik.

Az I. negyedévben a kivitel volumene 17,5%-kal, a behozatalé 15,2%-kal nőtt 1999 I. negyedévéhez képest. A cserearányok egy év alatt - elsősorban a kőolaj és más energiahordozók világpiaci árának emelkedése miatt - kb. 2%-kal romlottak.

A magas világpiaci energiaár és az erős dollár következtében a termelői áremelkedés lényegesen gyorsabb a tavalyinál. A feldolgozóipari árak 1999. I. negyedévéhez képest 15%-kal, ezen belül a vegyipari árak több mint 40%-kal, a többi ágazaté 5-10%-kal emelkedett. Az elmúlt két évben jóval átlag alatt növekvő mezőgazdasági termelői árak 15%-kal emelkedtek. Mindez lassítja a fogyasztói árak csökkenését. Jóval átlag feletti áremelkedés várható az üzemanyagoknál, viszont csak 2-3% körüli a tartós fogyasztási cikkeknél. Idén éves átlagban a tavalyi 10%-kal szemben 8,7%-os áremelkedés várható. Decemberben a fogyasztói árak 7,7%-kal lesznek magasabbak a tavalyi év véginél.