Lázár, Olimpia
-2 °C
3 °C

Nem fürödhetnek kedvezményesen a harkányi külföldiek

2006.06.12. 17:50
Megsérti az egyenlő bánásmód követelményeit Harkány önkormányzata, valamint a helyi gyógyfürdőt üzemeltető társaság azzal, hogy a harkányi lakosok közül csak a magyar állampolgároknak biztosít fürdőhasználati kedvezményt, a külföldieknek nem, derül ki az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) határozatából.

A hatóság Michael Graeme keresete nyomán járt el. A hét évet Magyarországon dolgozott és egy éve fia harkányi házában élő német férfi azt sérelmezte, hogy a gyógyfürdő kizárólag magyar állampolgárságú harkányi lakosoknak biztosít ötven százalékos fürdőhasználati kedvezményt, külföldieknek pedig a polgármesteri hivatal nem állítja ki a kedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolványt.

A város polgármestere, Bédy István az igazolvány kiadásának megtagadását Michael Graeme-nek írásban azzal indokolta, hogy a kérelmező német állampolgár, ezért a gyógyfürdő szabályzatában foglalt feltételeknek nem felel meg, továbbá hivatkozott arra is, hogy bár Magyarország európai uniós tagállam, a tagállamokban a magyar állampolgárokat sem illeti meg az adott ország állampolgárait megillető kedvezmény.

Az önkormányzati résztulajdonú gyógyfürdő az EBH által meghallgatott igazgatója úgy nyilatkozott: a kérelmezőnek azért sem jár a kedvezmény, mert tulajdonosként nem rendelkezik lakóingatlannal Harkányban.

Hátrányos megkülönböztetés

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság szerint az önkormányzat és a gyógyfürdő vezetése nem tudta bizonyítani, hogy az életvitelszerűen Harkányban élő, ott állandó lakosként bejelentett, uniós ország állampolgárságával rendelkező panaszossal szemben ésszerű indoka lett volna az állampolgárságon alapuló különbségtételnek. Így azt önkényesnek, a kérelmező emberi méltóságát sértő hátrányos megkülönböztetésként értékelte.

A hatóság május 15-én kelt döntésében megtiltotta a jogsértő magatartás folytatását, valamint arra kötelezte az önkormányzatot és a Harkányi Gyógyfürdő Rt.-t, hogy a sérelmes helyzetet hatvan napon belül szüntesse meg.

A szolgáltatásnyújtás szabadsága

A hatóság kitért rá, az Európai Bíróság egy konkrét esetben hozott határozatában kimondta: a szolgáltatásnyújtás szabadságába beleértendő a szolgáltatásokat igénybe vevők szabadsága is arra nézve, hogy egy másik tagállamban ugyanolyan feltételekkel vegyék igénybe a nyújtott szolgáltatásokat, mint az adott állam polgárai.

A határozat szerint a fürdő kedvezményes használata - mint "kvázi szociális támogatás" - a jogviszonyhoz és nem az állampolgársághoz kötődő ellátás kell, hogy legyen, amennyiben a külföldi személy az adott településen letelepedik.

Michael Graeme az MTI-nek elmondta, mintegy száz német állampolgár él Harkányban, de nem kapnak kedvezményes fürdőbelépőt. A panaszos jogi képviselője, Szalay Gábor közölte: megvárják, hogy a harkányi önkormányzat és a gyógyfürdő vállalat eleget tesz-e a hatóság határozatának. Ha nem, bírósághoz fordulnak.